เกิดอะไรขึ้นกับ Windows Live Essentials 2011

Windows Live Essentials 2011 ไม่มีให้บริการดาวน์โหลดสำหรับ Windows Vista อีกต่อไป

หากคุณมี Windows Live Essentials 2011 อยู่แล้ว โปรดอ่าน กระดานข่าวเรื่องความปลอดภัยของ Microsoft สำหรับข้อมูลสำคัญ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่