บันทึกย่อรีลีสของ Windows Essentials 2012

Windows Live Mail 2012

เพจนี้จะแสดงข่าวสารล่าสุดหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Windows Live Mail 2012

แสดงทั้งหมด

การเข้าถึง IMAP ต้องได้รับการตั้งค่าให้อ่านข้อความ Gmail ใน Mail

คุณต้องตั้งค่าบัญชี Gmail ของคุณให้อนุญาตการเข้าถึง IMAP ก่อน หากต้องการเปิด Gmail ใน Mail:

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail ของคุณ

  2. คลิก การตั้งค่า ที่ด้านบนขวาของเพจ Gmail

  3. คลิก การส่งต่อและ POP/IMAP

  4. เลือก เปิดใช้งาน IMAP แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ความช่วยเหลือของ Gmail

Yahoo! ต้องใช้ Mail Plus ในการอ่านอีเมล Yahoo! ใน Windows Live Mail

คุณต้องซื้อ Yahoo! Mail Plus ก่อนจึงจะสามารถอ่านอีเมล Yahoo! โดยใช้ Mail หรือโปรแกรมอีเมลอื่นๆ ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Yahoo! Mail Plus โปรดดู Yahoo! Mail Help