บันทึกย่อรีลีสของ Windows Essentials 2012

Windows Live Writer 2012

เพจนี้จะแสดงข่าวสารล่าสุดหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Windows Live Writer 2012

แสดงทั้งหมด

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของบัญชีที่ถูกบล็อกเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Windows Essentials

หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด "บัญชีผู้ใช้ถูกบล็อก" ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ ไปที่หน้า บัญชีMicrosoft แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกัน หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ทางออนไลน์ ให้กลับไปที่ Writer แล้วลองลงชื่อเข้าใช้ Windows Essentials ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันอีกครั้ง

รูปภาพที่คัดลอกจาก Microsoft Word บางรูปอาจวางลงในบล็อกไม่ได้

เนื่องจาก Writer ไม่สนับสนุนการแสดงรูปโดยใช้ Vector Markup Language (VML) รูปภาพที่คัดลอกจาก Word ลงในบล็อกใน Writer อาจไม่ปรากฏหากมีการเปิด VML ใน Word

เมื่อต้องการปิดการแสดงรูปโดยใช้ VML

  1. เปิด Microsoft Word

  2. คลิกแท็บ แฟ้ม หรือ ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก ตัวเลือก หรือ ตัวเลือกของ Word

  3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word ให้คลิก ขั้นสูง

  4. ใน ทั่วไป ให้คลิก ตัวเลือกเว็บ

  5. ลบเครื่องหมายออกจากช่อง ใช้ VML เป็นหลักสำหรับการแสดงผลกราฟิกในเบราว์เซอร์ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อคัดลอกรายการจาก Microsoft Word หรือ Outlook และวางลงในบล็อก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขจะถูกแปลงเป็นข้อความ

หากคุณคัดลอกและวางรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการที่มีลำดับเลขจาก Word หรือ Outlook ลงในบล็อกใน Writer สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขจะถูกแปลงเป็นข้อความ

เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงในรายการ

  1. ลบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่ถูกแปลงเป็นข้อความ

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข