ชื่อแฟ้มและส่วนขยายของแฟ้ม: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับชื่อแฟ้ม และ ส่วนขยายของแฟ้ม

แสดงทั้งหมด

ส่วนขยายของแฟ้มคืออะไร

ส่วนขยายของแฟ้มคือชุดอักขระที่ช่วยให้ Windows เข้าใจชนิดของข้อมูลในแฟ้มและทราบว่าโปรแกรมใดที่ใช้เปิดแฟ้มได้ ที่มีการเรียกว่าส่วนขยายของแฟ้มก็เพราะจะปรากฏที่ส่วนท้ายสุดของชื่อแฟ้มตามหลังเครื่องหมายจุด ในชื่อแฟ้ม myfile.txt ส่วนขยายก็คือ txt ซึ่งจะบอกกับ Windows ว่านี่คือแฟ้มข้อความซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรมที่สัมพันธ์กับส่วนขยายนั้น เช่น WordPad หรือ Notepad

ฉันจะควบคุมได้อย่างไรว่าโปรแกรมใดสัมพันธ์กับส่วนขยายของแฟ้ม

ทุกโปรแกรมที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์คุณได้รับการออกแบบมาให้เปิดชนิดแฟ้มได้ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป แต่ละโปรแกรมมีการระบุโดยส่วนขยายของแฟ้ม ถ้าคุณมีโปรแกรมในคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งโปรแกรมที่สามารถเปิดชนิดแฟ้มเดียวกันได้ จะมีหนึ่งโปรแกรมที่ถูกตั้งค่าเป็นโปรแกรมเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนโปรแกรมที่จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิกที่แฟ้มสองครั้ง ให้ดูที่ การเปลี่ยนโปรแกรมที่เปิดแฟ้มชนิดใดชนิดหนึ่ง

ชื่อแฟ้มมีความยาวได้เท่าใด

ขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นทางเต็มที่ไปยังแฟ้มนั้น (เช่น C:\Program Files\filename.txt) Windows จะำจำกัดความยาวของเส้นทางไว้ที่ 260 อักขระ ด้วยเหตุนี้ บางครั้งคุณจึงอาจพบข้อผิดพลาดเมื่อคัดลอกแฟ้มที่มีชื่อยาวมากๆ ไปยังตำแหน่งที่ตั้งซึ่งมีเส้นทางยาวกว่าตำแหน่งที่ตั้งเดิมของแฟ้มนั้น

มีอักขระใดบ้างที่ใช้กับชื่อแฟ้มไม่ไ่ด้

คุณไม่สามารถใช้อักขระต่อไปนี้ในชื่อแฟ้ม \ / ? : * " > < |

ฉันจะดูส่วนขยายของแฟ้มในชื่อแฟ้มได้อย่างไร

Windows จะซ่อนส่วนขยายของแฟ้มเพื่อให้ชื่อแฟ้มอ่านได้ง่ายขึ้น แต่คุณสามารถเลือกแสดงส่วนขยายได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ การแสดงหรือการซ่อนส่วนขยายของแฟ้ม

ฉันจะเปลี่ยนส่วนขยายของแฟ้มได้อย่างไร

โดยปกติแล้ว คุณไม่ควรเปลี่ยนส่วนขยายของแฟ้มเพราะคุณอาจไม่สามารถเปิดหรือแก้ไขแฟ้มไม่ได้หลังจากเปลี่ยนแปลง แต่บางครั้งการเปลี่ยนส่วนขยายของแฟ้มก็อาจเป็นประโยชน์ เช่น ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแฟ้มข้อความ (.txt) ให้เป็นแฟ้ม HTML (.htm) เพื่อที่คุณจะสามารถดูแฟ้มนั้นในเว็บเบราว์เซอร์ได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนส่วนขยายของแฟ้ม

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แสดงส่วนขยายของแฟ้มแล้ว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำสิ่งนี้ ให้ดูที่ การแสดงหรือการซ่อนส่วนขยายของแฟ้ม

  2. คลิกขวาที่แฟ้มซึ่งคุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

  3. ลบส่วนขยายของแฟ้ม พิมพ์ส่วนขยายใหม่ จากนั้นกด Enter

  4. Windows จะเตือนคุณว่า การเปลี่ยนส่วนขยายของแฟ้มอาจทำให้แฟ้มทำงานไม่ถูกต้อง ถ้าคุณแน่ใจว่า่ส่วนขยายที่คุณพิมพ์จะใช้ได้กับโปรแกรมที่กำลังใช้ คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่