การแบ่งปันแฟ้มและเครื่องพิมพ์: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันใน Windows 7

แสดงทั้งหมด

ตัวเลือกการใช้แฟ้มร่วมกันใน Windows มีอะไรบ้าง

Windows มีวิธีหลักๆ ในการใช้แฟ้มร่วมกันโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยกันสามวิธีดังต่อไปนี้ การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน การใช้ร่วมกันจากแต่ละโฟลเดอร์ และโฮมกรุ๊ป

ข้อดีของโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' คือ การใช้งานง่าย คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้ Windows มีโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' บุคคลอื่นที่มีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ข้อเสีย แน่นอนว่า ทุกคนสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ได้

ถ้าคุณต้องการให้สามารถควบคุมบุคคลที่สามารถเข้าถึงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ได้มากขึ้น คุณสามารถใช้ร่วมกันเฉพาะแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นได้ การใช้ร่วมกันชนิดนี้ต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย แต่คุณสามารถควบคุมได้อย่างเจาะจงว่าบุคคลใดที่สามารถดูหรือปรับเปลี่ยนแฟ้มหรือโฟลเดอร์ของคุณ เมื่อใช้วิธีนี้ คุณจะไม่ต้องเสียเวลาคัดลอกหรือย้ายแฟ้ม คุณสามารถใช้แฟ้มร่วมกันจากตำแหน่งที่แฟ้มเหล่านั้นเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้แฟ้มร่วมกันบนเครือข่ายในบ้าน คือ การสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป โฮมกรุ๊ปคือกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่ใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร ตลอดจนเครื่องพิมพ์ร่วมกัน คอมพิวเตอร์ต้องใช้ Windows 7 ในการเข้าร่วมในโฮมกรุ๊ป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละตัวเลือก ให้ดูที่ ข้อควรทราบของการใช้แฟ้มร่วมกัน

ฉันจะใช้แฟ้มที่เก็บอยู่ในแต่ละโฟลเดอร์ร่วมกันได้อย่างไร

คุณสามารถใช้แต่ละแฟ้มและโฟลเดอร์หรือทั้งไลบรารีร่วมกันกับบุคคลอื่นได้โดยใช้เมนูใหม่ ใช้ร่วมกับ ตัวเลือกที่คุณจะเห็นนั้นขึ้นอยู่กับแฟ้มที่คุณกำลังใช้ร่วมกันและชนิดของเครือข่ายซึ่งคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อไปยังโฮมกรุ๊ปเวิร์กกรุ๊ป หรือโดเมน สำหรับภาพรวม ให้ดูที่ การใช้แฟ้มร่วมกับผู้อื่น)

(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของเครือข่าย ให้ดูที่ โดเมน เวิร์กกรุ๊ป และโฮมกรุ๊ป แตกต่างกันอย่างไร)

ฉันจะใช้แฟ้มที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์สาธารณะร่วมกันได้อย่างไร

โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' เป็นวิธีที่สะดวกในการใช้แฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณร่วมกัน คุณสามารถใช้แฟ้มในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกันกับบุคคลอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันและบุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายของคุณ แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณใส่ไว้ในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' จะสามารถใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ของคุณ

รูปภาพของโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'
โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ในไลบรารีของ Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้แฟ้มร่วมกันโดยใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

ฉันจะใช้แฟ้มร่วมกันโดยใช้โฮมกรุ๊ปได้อย่างไร

เมื่อคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ด้วย Windows รุ่นนี้ โฮมกรุ๊ปจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติถ้ายังไม่มีโฮมกรุ๊ปบนเครือข่ายในบ้านของคุณ

ถ้ามีโฮมกรุ๊ปอยู่แล้ว คุณสามารถเข้าร่วมได้ หลังจากคุณสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป คุณสามารถเลือกไลบรารีที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน คุณสามารถป้องกันไม่ให้ใช้ร่วมกันกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ระบุ และคุณสามารถใช้ไลบรารีเพิ่มเติมร่วมกันได้ในภายหลัง คุณสามารถช่วยป้องกันโฮมกรุ๊ปของคุณด้วยรหัสผ่าน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โฮมกรุ๊ป ให้ดูที่ โฮมกรุ๊ป: การเชื่อมโยงที่แนะนำ

การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันคืออะไร และฉันจะใช้งานได้อย่างไร

การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันจะทำให้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องบนเครือข่ายสามารถใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกันได้

การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ ก่อนอื่น คุณต้องเปิดการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน จากนั้นคุณต้องเปิดการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน เมื่อบุคคลอื่นต้องการใช้เครื่องพิมพ์ของคุณ พวกเขาสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณลงในคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

หมายเหตุต้องการความช่วยเหลือหรือไม่