สิ่งสำคัญในการใช้แฟ้มร่วมกัน


Windows 7 ทำให้การใช้เอกสาร เพลง ภาพถ่าย และแฟ้มอื่นร่วมกับบุคคลอื่นที่บ้านหรือที่ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับการใช้แฟ้มร่วมกัน บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเหตุใดคุณลักษณะนี้จึงมีประโยชน์และวิธีการทำงานอย่างกว้างๆ ของคุณลักษณะนี้ใน Windows 7 สำหรับคำแนะนำแบบทีละขั้นตอน ให้ดูที่ การใช้แฟ้มร่วมกับผู้อื่น

การแนะนำโฮมกรุ๊ป: การใช้ร่วมกันแบบง่ายที่บ้าน

วิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้แฟ้มร่วมกันบนเครือข่ายในบ้านคือการสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป โฮมกรุ๊ปคือกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่ใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร ตลอดจนเครื่องพิมพ์ร่วมกัน คอมพิวเตอร์ต้องใช้ Windows 7 ในการเข้าร่วมในโฮมกรุ๊ป

เมื่อคุณตั้งค่าหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป แสดงว่าคุณบอกให้ Windows ทราบว่าโฟลเดอร์หรือไลบรารีใดที่จะใช้ร่วมกัน และโฟลเดอร์หรือไลบรารีใดที่ต้องการให้เป็นส่วนตัว จากนั้น Windows จะทำงานอยู่เบื้องหลังในการสลับระหว่างการตั้งค่าที่เหมาะสม บุคคลอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้มที่คุณใช้ร่วมกัน นอกจากคุณให้สิทธิแก่พวกเขา นอกจากนี้คุณยังสามารถป้องกันโฮมกรุ๊ปของคุณด้วยรหัสผ่าน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้

โฮมกรุ๊ปมีอยู่ใน Windows 7 ทุกรุ่น อย่างไรก็ตาม ในรุ่น Home Basic และ Starter คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป แต่ไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้ คอมพิวเตอร์ที่เป็นของโดเมนสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป แต่ไม่สามารถใช้แฟ้มร่วมกันได้ คอมพิวเตอร์เหล่านั้นสามารถเข้าถึงแฟ้มที่ใช้ร่วมกับบุคคลอื่นเท่านั้น

หมายเหตุ

  • โฮมกรุ๊ปไม่มีอยู่ใน Windows Server 2008 R2

การใช้ร่วมกับทุกคน บางคน หรือไม่ใช้ร่วมกับผู้ใด

โฮมกรุ๊ปมีวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการใช้เพลง รูปภาพ และอื่นๆ ร่วมกันโดยอัตโนมัติ แต่สำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติจะเป็นอย่างไร หรือคุณจะทำอะไรเมื่อคุณอยู่ที่ทำงาน

และต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของเมนูใหม่ ใช้ร่วมกับ

รูปภาพของเมนู 'ใช้ร่วมกับ'
เมนู 'ใช้ร่วมกับ'

คุณสามารถใช้เมนู 'ใช้ร่วมกับ' เพื่อเลือกแต่ละแฟ้มและโฟลเดอร์ แล้วใช้แฟ้มและโฟลเดอร์เหล่านั้นร่วมกับบุคคลอื่น ตัวเลือกที่คุณจะเห็นในเมนูนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของรายการที่คุณได้เลือก และชนิดของเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อ (ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีเครือข่ายชนิดใด ให้ดูที่ โดเมน เวิร์กกรุ๊ป และโฮมกรุ๊ป แตกต่างกันอย่างไร)

ตัวเลือกของเมนูที่ใช้ทั่วไปได้แก่

  • ไม่มีผู้ใด ตัวเลือกนี้ทำให้รายการเป็นส่วนตัวเพื่อให้คุณเข้าถึงได้เท่านั้น

  • โฮมกรุ๊ป (อ่าน) ตัวเลือกนี้ทำให้รายการพร้อมใช้งานกับโฮมกรุ๊ปของคุณด้วยสิทธิแบบอ่านอย่างเดียวได้

  • โฮมกรุ๊ป (อ่าน/เขียน) ตัวเลือกนี้ทำให้รายการพร้อมใช้งานกับโฮมกรุ๊ปของคุณด้วยสิทธิในการอ่าน/เขียน

  • บุคคลที่เจาะจง ตัวเลือกนี้เปิดตัวช่วยสร้าง 'การใช้แฟ้มร่วมกัน' เพื่อให้คุณสามารถเลือกบุคคลที่เจาะจงที่จะใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ

  • ถ้าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไม่ถูกใช้ร่วมกันและคุณเลือกที่ใช้ร่วมด้วยตัวเลือก 'ไม่มีผู้ใด' ระบบจะถามว่าคุณต้องการหยุดใช้ร่วมกันหรือไม่ ไม่ต้องกังวล แฟ้มหรือโฟลเดอร์ไม่ได้ถูกใช้ร่วมกันตั้งแต่เริ่มแรก ในกรณีนี้ คุณเพียงแค่ยืนยันว่าคุณไม่ต้องการที่จะใช้แฟ้มร่วมกันเช่นนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของสิทธิ

ใน Windows คุณไม่เพียงแต่สามารถกำหนดบุคคลที่จะมองเห็นแฟ้มเท่านั้น แต่ยังกำหนดการดำเนินการที่ผู้รับสามารถกระทำต่อแฟ้มได้ด้วย ซึ่งเรียกว่า สิทธิ ในการใช้ร่วมกัน คุณมีสองตัวเลือกได้แก่

  • อ่าน ตัวเลือก "ดู แต่อย่าแตะต้อง" ผู้รับสามารถเปิดได้ แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือลบแฟ้ม

  • อ่าน/เขียน ตัวเลือก "ทำได้ทุกอย่าง" ผู้รับสามารถเปิด ปรับเปลี่ยน หรือลบแฟ้มได้

ฉันใช้อะไรร่วมกันแล้วบ้าง

ใน Windows 7 คุณจะทราบได้อย่างง่ายดายว่ามีข้อมูลใดที่ใช้ร่วมกันอยู่โดยดูบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดใน Windows Explorer (เมื่อต้องการเปิด Windows Explorer ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ)

คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใดๆ บานหน้าต่างแสดงรายละเอียดที่ด้านล่างของหน้าต่างจะแสดงให้คุณเห็นว่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นใช้ร่วมกันหรือไม่ และผู้ที่ใช้ร่วมกัน

รูปภาพของบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดใน Windows Explorer
Windows Explorer จะแสดงให้คุณเห็นแฟ้มที่คุณใช้ร่วมกัน และแฟ้มที่บุคคลอื่นใช้ร่วมกับคุณ

การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน

เมนู 'ใช้ร่วมกับ' เสนอวิธีที่ไม่ยุ่งยากและง่ายดายที่สุดในการใช้สิ่งต่างๆ ร่วมกันใน Windows 7 แต่มีอีกตัวเลือกคือ โฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

ให้คิดว่าโฟลเดอร์เหล่านี้เหมือนกับกล่องรับฝาก เมื่อคุณคัดลอกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ลงในกล่อง หมายถึงคุณได้ทำให้แฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นพร้อมใช้งานกับผู้ใช้อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบุคคลอื่นบนเครือข่ายของคุณได้ทันที

คุณจะพบโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' อยู่ในแต่ละไลบรารีของคุณ ตัวอย่างประกอบด้วยเอกสารสาธารณะ เพลงสาธารณะ รูปภาพสาธารณะ และวิดีโอสาธารณะ การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกันปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น ยกเว้นในโฮมกรุ๊ป สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน ให้ดูที่ การใช้แฟ้มร่วมกับผู้อื่น

รูปภาพของโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'
โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' รวมอยู่ในไลบรารีของ Windows

คุณอาจสงสัยว่าเหตุใดคุณจึงควรใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ใช้งานสะดวกถ้าคุณต้องการใช้เอกสารหรือแฟ้มอื่นร่วมกันกับหลายคนชั่วคราว นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่สะดวกในการติดตามว่าคุณกำลังใช้อะไรร่วมกับผู้อื่น ถ้าสิ่งนั้นอยู่ในโฟลเดอร์ ก็จะมีการใช้ร่วมกัน

ข้อเสีย คุณไม่สามารถจำกัดให้บุคคลอื่นดูได้เฉพาะบางแฟ้มในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' โดยดูทั้งหมดหรือไม่ดูเลย นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถปรับสิทธิอย่างละเอียด แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่พิจารณาว่าเป็นสิ่งสำคัญ โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' จะมีวิธีอื่นที่สะดวกต่อการใช้ร่วมกัน

รหัสบทความ: MSW700052ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่