ชนิดแฟ้มที่ Windows Media Center สนับสนุน


Windows Media Center ใน Windows 7 สามารถเล่นชนิดแฟ้มเพลง วิดีโอ และรูปภาพต่างๆ ได้มากมาย คุณสามารถทำได้แม้กระทั่งการกำหนดให้ Media Center เป็นโปรแกรมเล่นเริ่มต้นสำหรับชนิดแฟ้มที่ระบุ เพื่อที่ว่าแฟ้มเหล่านั้นจะเปิดขึ้นใน Media Center เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนโปรแกรมเล่นเพลงหรือวิดีโอเริ่มต้น

เมื่อต้องการเปิดแฟ้มใน Media Center คุณอาจจำเป็นต้องบอกให้ Media Center ทราบก่อนว่าคุณเก็บแฟ้มไว้ที่ไหน เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำสิ่งนี้ ให้ดูที่ การเพิ่มแฟ้มสื่อลงใน Windows Media Center

รูปแบบแฟ้มเพิ่มเติมอาจได้รับการสนับสนุนถ้าคุณติดตั้ง ตัวแปลงสัญญาณ ใหม่ใน Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

ชนิดแฟ้มเพลง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดแฟ้มเพลงที่ได้รับการสนับสนุนใน Media Center

ชนิดแฟ้มเพลง (รูปแบบ) ส่วนขยายของแฟ้ม
ชนิดแฟ้มเพลง (รูปแบบ)

แฟ้ม Windows Media Audio

ส่วนขยายของแฟ้ม

.asx, .wm, .wma และ .wmx

ชนิดแฟ้มเพลง (รูปแบบ)

แฟ้มเสียงของ Windows

ส่วนขยายของแฟ้ม

.wav

ชนิดแฟ้มเพลง (รูปแบบ)

แฟ้มเสียง MP3

ส่วนขยายของแฟ้ม

.mp3 และ .m3u

ชนิดแฟ้มเพลง (รูปแบบ)

แฟ้ม AAC

ส่วนขยายของแฟ้ม

.aac

ชนิดแฟ้มวิดีโอ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดแฟ้มวิดีโอที่ได้รับการสนับสนุนใน Media Center

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ) ส่วนขยายของแฟ้ม
ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้มสื่อของ Windows

ส่วนขยายของแฟ้ม

.wm, .wmv และ .asf

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้ม AVCHD (รวมถึงเสียงระบบ Dolby Digital)

ส่วนขยายของแฟ้ม

.m2ts และ .m2t

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้ม Apple QuickTime

ส่วนขยายของแฟ้ม

.mov และ .qt

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้ม AVI

ส่วนขยายของแฟ้ม

.avi

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้มรายการทีวีที่บันทึกไว้ของ Windows

ส่วนขยายของแฟ้ม

.wtv และ .dvr-ms

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้มภาพยนตร์ MPEG-4

ส่วนขยายของแฟ้ม

.mp4, .mov และ .m4v

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้มภาพยนตร์ MPEG-2

ส่วนขยายของแฟ้ม

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod และ .vob

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้มภาพยนตร์ MPEG-1

ส่วนขยายของแฟ้ม

.m1v

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้ม Motion JPEG

ส่วนขยายของแฟ้ม

.avi และ .mov

หมายเหตุ

  • ชนิดแฟ้มวิดีโอบางชนิดอาจไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อดูบนอุปกรณ์ Media Center Extender ตัวอย่างเช่น Extender บางอย่างจะไม่สนับสนุนแฟ้ม AVCHD หรือ Apple QuickTime

ชนิดแฟ้มรูปภาพ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดแฟ้มรูปภาพที่ได้รับการสนับสนุนใน Media Center

ชนิดแฟ้มรูปภาพ (รูปแบบ) ส่วนขยายของแฟ้ม
ชนิดแฟ้มรูปภาพ (รูปแบบ)

แฟ้ม JPEG

ส่วนขยายของแฟ้ม

.jpg และ .jpeg

ชนิดแฟ้มรูปภาพ (รูปแบบ)

แฟ้ม JPEG XR

ส่วนขยายของแฟ้ม

.hdp และ .wdp

ชนิดแฟ้มรูปภาพ (รูปแบบ)

แฟ้ม TIFF

ส่วนขยายของแฟ้ม

.tif และ .tiff

ชนิดแฟ้มรูปภาพ (รูปแบบ)

แฟ้มแบบ RAW

ส่วนขยายของแฟ้ม

.raw

ชนิดแฟ้มรูปภาพ (รูปแบบ)

GIF

ส่วนขยายของแฟ้ม

.gif

ชนิดแฟ้มรูปภาพ (รูปแบบ)

แฟ้มบิตแมป

ส่วนขยายของแฟ้ม

.bmp

ชนิดแฟ้มรูปภาพ (รูปแบบ)

แฟ้ม PNG

ส่วนขยายของแฟ้ม

.png

หมายเหตุ

  • แฟ้ม GIF ที่เคลื่อนไหวไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ สำหรับรูปแบบแฟ้มนี้ คุณสามารถดูภาพนิ่งแต่ไม่สามารถดูภาพเคลื่อนไหวต้องการความช่วยเหลือหรือไม่