การค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ


ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณจะระบุตัวตนบนเครือข่าย

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ (0:46)

เมื่อต้องการค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

    ภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และ เวิร์กกรุ๊ป คุณสามารถค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ และชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณบนโดเมนต้องการความช่วยเหลือหรือไม่