การค้นหารายการในไลบรารี Windows Media Player


คุณสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อค้นหาและเล่นแฟ้มเพลง วิดีโอ และรูปภาพของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาตำแหน่งที่เก็บแฟ้มสื่อในไลบรารีสื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือข้ามไปยังเพลงในอัลบั้มเดียวกันได้อีกด้วย

หมายเหตุ

 • แม้ว่าคุณจะสามารถเข้าถึงรายการสื่อของคุณในไลบรารีของ Windows Media Player ได้ แต่แฟ้มสื่อจริงสามารถพบได้ในไลบรารี Windows ('เพลง' 'วิดีโอ' 'รูปภาพ' และ 'รายการทีวีที่บันทึกไว้') บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

แสดงทั้งหมด

การค้นหารายการในไลบรารีของ Player

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถค้นหารายการในไลบรารีของ Player ได้ง่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่แฟ้มจะต้องมีข้อมูลสื่อบันทึกที่ถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่จำเป็น คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสื่อบันทึกได้ด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสื่อบันทึก ให้ดูที่ การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกใน Windows Media Player

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา กรุณาสังเกตว่าจะไม่สามารถใช้อักขระตัวแทน เช่น * และ ? ในการค้นหาได้

  หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการล้างกล่องค้นหาของเกณฑ์การค้นหาก่อนหน้านี้ ให้คลิกปุ่ม ล้างการค้นหารูปภาพของปุ่ม 'ล้างการค้นหา'

การค้นหาตำแหน่งที่จัดเก็บแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มสื่อบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกแฟ้มสื่อได้ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้เรียกดูแฟ้มที่คุณต้องการค้นหาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. คลิกขวาที่แฟ้มนั้น แล้วคลิก เปิดตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม

การค้นหาโฟลเดอร์ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่เก็บสื่อชนิดใดหนึ่ง

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งที่เก็บแฟ้มทั้งหมดของสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง (เช่น เพลง) ให้ทำดังนี้

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก กำหนดบานหน้าต่างนำทางเอง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ สำหรับสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง (เช่น เพลง) แล้วคลิก ตกลง

 4. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก โฟลเดอร์

  คอลัมน์ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดจะแสดงเส้นทางไปยังแฟ้มทั้งหมดที่อยู่ในประเภทนั้น

การค้นหาแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดจากร้านค้าออนไลน์

ถ้าคุณต้องการดูว่าได้ใช้ร้านค้าออนไลน์ใดซื้อรายการสื่อของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก กำหนดบานหน้าต่างนำทางเอง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้านค้าออนไลน์ สำหรับสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง (เช่น เพลง) แล้วคลิก ตกลง

 4. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ร้านค้าออนไลน์

  ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด แฟ้มในไลบรารีของ Player ของคุณจะถูกจัดกลุ่มตามร้านค้าออนไลน์ที่ซื้อมา

  หมายเหตุ

  • แฟ้มที่ไม่ได้ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ (เช่น เพลงที่ริพจากซีดี) จะถูกจัดประเภทเป็น ไม่รู้จักต้องการความช่วยเหลือหรือไม่