การค้นหาโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows


เมื่อต้องการค้นหาโปรแกรมและอุปกรณ์ที่สามารถทำงานกับ Windows 7 ให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ "เข้ากันได้กับ Windows 7" ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันได้กับ Windows 7 ทั้งรุ่น 32 บิต และ 64 บิต

นอกจากนี้คุณยังสามารถออนไลน์ไปยัง ศูนย์ Windows 7 Compatibility และค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์หรือเรียกดูหมวดหมู่ของโปรแกรมและอุปกรณ์ที่มีอยู่จำนวนมาก ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จะคอยปรับปรุงข้อมูลนี้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกรุณากลับมาตรวจดูบ่อยๆ

หมายเหตุ

  • ถ้าโปรแกรมที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้าทำงานไม่ถูกต้อง คุณอาจลองเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเข้ากันได้ของโปรแกรมด้วยตนเองหรือโดยใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำให้โปรแกรมรุ่นเก่ากว่าทำงานได้ใน Windows รุ่นนี้