ไฟร์วอลล์: คำถามที่ถามบ่อย


ไฟร์วอลล์คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ตรวจสอบข้อมูลที่มาจากอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย แล้วบล็อกข้อมูลนั้นหรืออนุญาตให้ข้อมูลนั้นผ่านเข้ามายังคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคุณ แม้คุณจะคิดว่าไม่มีอะไรในคอมพิวเตอร์ของคุณที่เป็นที่น่าสนใจของผู้อื่นก็ตาม แต่หนอนไวรัสสามารถที่จะปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ หรือใครบางคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อทำการแพร่หนอนไวรัสหรือไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยที่คุณไม่ทราบก็เป็นได้

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับไฟร์วอลล์

แสดงทั้งหมด

"การอนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์" หมายความว่าอย่างไร

การอนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ซึ่งบางครั้งเรียกว่า การยกเลิกการบล็อก คือเมื่อคุณอนุญาตให้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งส่งข้อมูลผ่านไฟร์วอลล์ได้ คุณยังสามารถอนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ด้วยการเปิดพอร์ตอย่างน้อยหนึ่งพอร์ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การอนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ Windows

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าไฟร์วอลล์ Windows เปิดอยู่

ไฟร์วอลล์ Windows เปิดขึ้นตามค่าเริ่มต้นใน Windows รุ่นนี้ เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์ไม่ได้ปิดอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดไฟร์วอลล์ Windows ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ไฟร์วอลล์ แล้วคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windows ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ด้านล่างของตำแหน่งบนเครือข่ายแต่ละชนิด ให้คลิก เปิดไฟร์วอลล์ Windows แล้วคลิก ตกลง เราแนะนำให้คุณเปิดไฟร์วอลล์สำหรับตำแหน่งบนเครือข่ายทุกชนิด

การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับไฟร์วอลล์ Windows คืออะไร

เราแนะนำการตั้งค่าไฟร์วอลล์เริ่มต้นดังนี้

 • ไฟร์วอลล์เปิดอยู่

 • ไฟร์วอลล์เปิดอยู่สำหรับตำแหน่งบนเครือข่ายทั้งหมด (บ้านหรือที่ทำงาน สาธารณะ หรือโดเมน)

 • ไฟร์วอลล์เปิดอยู่สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมด

 • ไฟร์วอลล์กำลังบล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมดยกเว้นการเชื่อมต่อที่คุณอนุญาตโดยเฉพาะ

มีสิ่งใดบ้างที่ไฟร์วอลล์ไม่สามารถป้องกันได้

 • ไวรัสในอีเมล

  ไวรัสอีเมลจะแนบมากับข้อความอีเมล ไฟร์วอลล์ไม่สามารถตัดสินเนื้อหาของข้อความอีเมลได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถป้องกันคุณจากไวรัสชนิดต่างๆ เหล่านี้ได้ คุณควรจะใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อสแกนและลบสิ่งที่แนบที่น่าสงสัยออกจากข้อความอีเมลก่อนที่คุณจะเปิด แม้ว่าคุณมีโปรแกรมป้องกันไวรัสอยู่แล้วก็ตาม คุณก็ไม่ควรเปิดสิ่งที่แนบกับอีเมล ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่แนบมาด้วยนั้นไม่ปลอดภัย

 • การหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง

  ฟิชชิ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้เพื่อหลอกให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน เช่น รหัสผ่านบัญชีธนาคาร เป็นต้น การหลอกลวงแบบฟิชชิ่งออนไลน์โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากข้อความอีเมลที่แสดงว่ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ แต่จริงๆ แล้วเป็นการชักจูงผู้รับเพื่อให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ที่หลอกลวง ไฟร์วอลล์ไม่สามารถตัดสินเนื้อหาของข้อความอีเมลได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถป้องกันคุณจากการโจมตีชนิดนี้ได้

ถ้าฉันมีเราเตอร์ซึ่งมีไฟร์วอลล์ที่มีอยู่แล้วภายใน ฉันยังควรเปิดไฟร์วอลล์ Windows อีกหรือไม่

ควร เพราะไฟร์วอลล์แบบเราเตอร์จะให้การป้องกันเฉพาะจากคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ไม่ได้ป้องกันจากคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายในบ้าน ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่หรือเครื่องเกสต์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น ติดหนอนไวรัสคอมพิวเตอร์ และจากนั้นได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านของคุณ ไฟร์วอลล์แบบเราเตอร์ของคุณจะไม่สามารถป้องกันการแพร่ของหนอนไวรัสได้ อย่างไรก็ตาม ไฟร์วอลล์ที่กำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องบนเครือข่ายของคุณสามารถช่วยควบคุมการแพร่ของหนอนไวรัสได้

อย่างไรก็ตาม การเรียกใช้โปรแกรมไฟร์วอลล์มากกว่าหนึ่งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณในเวลาเดียวกันอาจทำให้เกิดการขัดแย้งได้ วิธีที่ดีที่สุดคือใช้โปรแกรมไฟร์วอลล์เพียงหนึ่งโปรแกรม นอกเหนือจากไฟร์วอลล์แบบเราเตอร์

มีอะไรที่นอกเหนือจากไฟร์วอลล์ที่ฉันต้องมีเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ของฉัน

คุณควรทำสองสิ่งนี้

 • เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับปรุงได้รับการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนวิธีที่ Windows จะติดตั้งและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง

 • ใช้ Microsoft Security Essentials หรือโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์อื่น และปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยการดาวน์โหลดการปรับปรุงจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตโปรแกรมเป็นประจำ โปรแกรมหลายโปรแกรมเหล่านี้จะปรับปรุงโดยอัตโนมัติ โปรแกรมเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากสปายแวร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

ฉันจะอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของฉันผ่านไฟร์วอลล์ Windows ได้อย่างไร

ถ้าคุณประสบปัญหาในการอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านไฟร์วอลล์ Windows คุณสามารถลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อขาเข้า' เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างโดยอัตโนมัติ

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อขาเข้า' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา คลิก ดูทั้งหมด แล้วคลิก การเชื่อมต่อขาเข้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์ขั้นสูง ให้ดูที่เพจเกี่ยวกับ คู่มือการแกไขปัญหา Windows Firewall with Advanced Security: การวินิจฉัยและเครื่องมือ และ การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows ใน Windows XP Service Pack 2 สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่