ไฟร์วอลล์ Windows: การเชื่อมโยงที่แนะนำ


ไฟร์วอลล์จะช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (เช่น หนอนไวรัส) เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ไฟร์วอลล์ยังช่วยหยุดไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณส่งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอีกด้วย

ถ้าคุณประสบปัญหาในการอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านไฟร์วอลล์ Windows คุณสามารถลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อขาเข้า' เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างโดยอัตโนมัติ

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อขาเข้า' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา คลิก ดูทั้งหมด แล้วคลิก การเชื่อมต่อขาเข้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์ขั้นสูง ให้ดูที่ คู่มือการแก้ไขปัญหา Windows Firewall with Advanced Security: การวินิจฉัยและเครื่องมือต่างๆ และ การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows ใน Windows XP Service Pack 2 สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่