การแก้ไขโพรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหายโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณคือคอลเลกชันของการตั้งค่าที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีลักษณะและการทำงานในแบบที่คุณต้องการ ซึ่งประกอบด้วยการตั้งค่าพื้นหลังของเดสก์ท็อป โปรแกรมรักษาหน้าจอ การกำหนดลักษณะตัวชี้ การตั้งค่าเสียง และคุณลักษณะอื่นๆ ของคุณ โพรไฟล์ผู้ใช้ช่วยให้แน่ใจว่าจะมีการใช้การกำหนดลักษณะส่วนบุคคลในทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ Windows ถ้าคุณพยายามเข้าสู่ระบบ Windows และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งคุณว่าโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณอาจจะเสียหาย คุณควรลองซ่อมแซมโพรไฟล์ดังกล่าว คุณต้องสร้างโพรไฟล์ใหม่ แล้วจึงคัดลอกแฟ้มเหล่านั้นจากโพรไฟล์ที่มีอยู่เดิมไปไว้ที่โพรไฟล์ใหม่

ก่อนคุณสร้างโพรไฟล์ใหม่

ในบางกรณี Windows อาจอ่านโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณสแกนคอมพิวเตอร์ขณะที่คุณพยายามเข้าสู่ระบบ ก่อนคุณสร้างโพรไฟล์ผู้ใช้ใหม่ ให้ลองเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

เมื่อต้องการสร้างโพรไฟล์ผู้ใช้ใหม่

เมื่อต้องการสร้างโพรไฟล์ผู้ใช้ใหม่ คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ก่อน เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ จะมีการสร้างโพรไฟล์ด้วย

ขั้นตอนที่คุณควรทำตามจะแตกต่างกัน ขึ้นกับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ป เมื่อต้องการดู ให้ดูที่ "เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในเวิร์กกรุ๊ปหรือไม่" ใน โดเมน เวิร์กกรุ๊ป และโฮมกรุ๊ป แตกต่างกันอย่างไร

แสดงทั้งหมด

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่บนโดเมน

 1. เปิด Microsoft Management Console ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์ mmc ในกล่องค้นหา แล้วกด Enter ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ Microsoft Management Console ให้คลิก ผู้ใช้และกลุ่มภายใน

  ถ้าคุณไม่เห็น 'ผู้ใช้และกลุ่มภายใน'

  ถ้าคุณไม่เห็น ผู้ใช้และกลุ่มภายใน อาจเนื่องมาจากไม่ได้เพิ่ม Snap-in ลงใน Microsoft Management Console ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้ง Snap-in

  1. ใน Microsoft Management Console ให้คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก เพิ่ม/เอา Snap-in ออก

  2. คลิก ผู้ใช้และกลุ่มภายใน แล้วคลิก เพิ่ม

  3. คลิก คอมพิวเตอร์เฉพาะที่ คลิก เสร็จสิ้น แล้วคลิก ตกลง

 3. คลิกโฟลเดอร์ ผู้ใช้

 4. คลิกเมนู การกระทำ แล้วคลิก ผู้ใช้ใหม่

 5. พิมพ์ข้อมูลที่เหมาะสมในกล่องโต้ตอบ แล้วคลิก สร้าง

 6. เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้เสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป

 1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้
 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้อื่น ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิก สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

 4. พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการตั้งให้เป็นชื่อของบัญชีผู้ใช้ คลิกชนิดบัญชี แล้วคลิก สร้างบัญชีผู้ใช้

เมื่อต้องการคัดลอกแฟ้มไปไว้ที่โพรไฟล์ผู้ใช้ใหม่

หลังจากที่คุณสร้างโพรไฟล์แล้ว คุณสามารถคัดลอกแฟ้มจากโพรไฟล์ที่มีอยู่เดิมได้ คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้อย่างน้อยสามบัญชีในคอมพิวเตอร์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ให้สำเร็จ ซึ่งรวมถึงบัญชีใหม่ที่คุณเพิ่งสร้างด้วย

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ นอกเหนือจากผู้ใช้รายใหม่ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น หรือผู้ใช้ที่คุณต้องการคัดลอกแฟ้ม

 2. เปิดโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ คลิกสองครั้งที่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งมีการติดตั้ง Windows (โดยปกติอยู่ที่ไดรฟ์ C: ของคุณ) คลิกสองครั้งที่ ผู้ใช้ คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่มีชื่อบัญชีของคุณ แล้วคลิกสองครั้งที่ เอกสารของฉัน

 3. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

  ถ้าคุณไม่เห็นเมนู เครื่องมือ ให้กด Alt

 4. คลิกแท็บ มุมมอง แล้วคลิก แสดงแฟ้ม โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนไว้

 5. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการที่ป้องกันไว้ คลิก ใช่ เพื่อยืนยัน แล้วคลิก ตกลง

 6. ค้นหาโฟลเดอร์ C:\Users\Old_Username โดยที่ C คือไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows และ Old_Username คือชื่อของโพรไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอกแฟ้ม

 7. เลือกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้ ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้

  • Ntuser.dat

  • Ntuser.dat.log

  • Ntuser.ini

 8. คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก คัดลอก

  ถ้าคุณไม่เห็นเมนู แก้ไข ให้กด Alt

 9. ค้นหาโฟลเดอร์ C:\Users\New_Username โดยที่ C คือไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows และ New_Username คือชื่อของโพรไฟล์ผู้ใช้ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

 10. คลิกเมนู แก้ไข แล้วคลิก วาง

  ถ้าคุณไม่เห็นเมนู แก้ไข ให้กด Alt

 11. ออกจากระบบ แล้วจึงกลับเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้รายใหม่

  ถ้าคุณมีข้อความอีเมลในโปรแกรมอีเมล คุณต้องนำเข้าข้อความอีเมลและที่อยู่ของคุณไว้ในโพรไฟล์ผู้ใช้ใหม่ก่อนที่จะลบโพรไฟล์เก่า ถ้าทุกอย่างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถลบโพรไฟล์เก่าได้

ถ้าขั้นตอนข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คุณควรติดต่อผู้ให้การสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับความช่วยเหลือ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก Help and Support แล้วคลิกการเชื่อมโยง ตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของหน้าต่าง 'วิธีใช้'ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่