ฉันจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์เครือข่ายได้อย่างไรถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย อาจมีปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์เครือข่าย ซึ่งเป็นชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่ทำให้พีซีสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้

อันดับแรก ให้ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาอะแดปเตอร์เครือข่าย' เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาบางอย่างโดยอัตโนมัติ ตัวแก้ไขปัญหานี้จะปิดใช้งานอะแดปเตอร์แล้วเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง จากนั้นจะลองทำการซ่อมแซมพื้นฐานทั่วไป

 • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาอะแดปเตอร์เครือข่าย' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การแก้ไขปัญหา ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก การแก้ไขปัญหา แตะหรือคลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วแตะหรือคลิก อะแดปเตอร์เครือข่าย จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ลองตรวจสอบดังนี้

ถ้าการเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาอะแดปเตอร์เครือข่าย' ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองทำตามวิธีอื่นๆ ต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินและเปิดการสื่อสารแบบไร้สายแล้ว

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินและเปิดระบบสื่อสารไร้สาย (Wi‑Fi หรือบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ) แล้ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานอะแดปเตอร์เครือข่ายแล้ว

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะแดปเตอร์

 3. กดค้างหรือคลิกขวาที่อะแดปเตอร์เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิก เปิดใช้งาน ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

ตั้งค่าอะแดปเตอร์เครือข่ายใหม่

'ตัวแก้ไขปัญหาอะแดปเตอร์เครือข่าย' จะทำการตั้งค่าใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณต้องการทำด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะแดปเตอร์

 3. กดค้างหรือคลิกขวาที่อะแดปเตอร์เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิก ปิดใช้งาน ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 4. กดค้างหรือคลิกขวาที่อะแดปเตอร์อีกครั้ง แล้วแตะหรือคลิก เปิดใช้งาน ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

หลังจากการตั้งค่าอะแดปเตอร์ใหม่แล้ว ให้ลองเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้ง หรือเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' เพื่อตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เครือข่ายทำงานถูกต้องหรือไม่

 • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบุและแก้ไข ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่าย

ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่าย

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

ถ้าคุณตั้งค่าอะแดปเตอร์เครือข่ายใหม่แล้ว แต่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ ให้ลองเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ก่อน

เมื่อต้องการเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย'

 • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบุและแก้ไข ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่าย

ถ้า 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ไม่พบและไม่ได้แก้ไขปัญหา คุณอาจต้องปรับปรุงโปรแกรมควบคุมของอะแดปเตอร์เครือข่าย ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้อะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณสามารถสื่อสารกับพีซีของคุณได้ (การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสามารถช่วยแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมล้มเหลวหรือหายไป รวมทั้งปัญหาการตกรุ่นได้) การดำเนินการนี้มีได้หลายวิธี บางวิธีอาจประสบผลสำเร็จมากกว่าอีกวิธีหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพีซีที่คุณใช้อยู่ และองค์ประกอบอื่นๆ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับจนกระทั่งคุณสามารถปรับปรุงโปรแกรมควบคุมได้

เมื่อต้องการตรวจหาโปรแกรมควบคุมใน Windows Update

 1. เปิด Windows Update ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน) แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน
 2. แตะหรือคลิก ตรวจสอบเดี๋ยวนี้ แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows ค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับพีซีของคุณ

 3. คลิก ดูรายละเอียด เพื่อดูการปรับปรุงแบบเลือกได้ (โปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายมักจะแสดงอยู่ในรายการการปรับปรุงแบบเลือกได้) ถ้าพบการปรับปรุงสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ ให้เลือกการปรับปรุงนั้น แล้วแตะหรือคลิก ติดตั้ง

  หมายเหตุ

  • คุณอาจต้องเริ่มระบบของพีซีใหม่เพื่อให้การติดตั้งการปรับปรุงบางอย่างเสร็จสมบูรณ์ บันทึกและปิดแฟ้มและแอปทั้งหมดของคุณก่อนที่จะเริ่มระบบใหม่เพื่อไม่ให้คุณสูญเสียข้อมูลใดๆ

ถ้าคุณไม่สามารถปรับปรุงโปรแกรมควบคุมโดยใช้ Windows Update ได้ ให้ลองใช้ 'ตัวจัดการอุปกรณ์'

เมื่อต้องการตรวจหาโปรแกรมควบคุมโดยใช้ 'ตัวจัดการอุปกรณ์'

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ อะแดปเตอร์เครือข่าย กดค้างหรือคลิกขวาที่อะแดปเตอร์ของคุณ แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ

 4. แตะหรือคลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม จากนั้นแตะหรือคลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

  ถ้า Windows หาโปรแกรมควบคุมในพีซีของคุณไม่พบ และคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตอะแดปเตอร์เครือข่ายหรือผู้ผลิตพีซีของคุณเพื่อขอรับโปรแกรมควบคุม ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์เครือข่ายหรือพีซีของคุณ เพื่อดูว่ามีแผ่นดิสก์ที่บรรจุโปรแกรมควบคุมอยู่หรือไม่

ถ้าคุณไม่สามารถปรับปรุงโปรแกรมควบคุมโดยใช้ 'ตัวจัดการอุปกรณ์' ได้ ให้ลองใช้ 'ศูนย์ปฏิบัติการ'

เมื่อต้องการตรวจหาโปรแกรมควบคุมโดยใช้ 'ศูนย์ปฏิบัติการ'

 1. เปิด 'ศูนย์ปฏิบัติการ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ศูนย์ปฏิบัติการ

 2. ขยายส่วน การบำรุงรักษา แล้วมองหาการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่าย ถ้าคุณพบ ให้ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง

 3. ถ้าคุณไม่เห็นการแจ้งให้ทราบ ให้ตรวจหาการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองในส่วน 'การบำรุงรักษา' จากนั้น ภายใต้ 'ตรวจหาการแก้ไขปัญหาของรายงานปัญหา' ให้แตะหรือคลิก ตรวจหาการแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณไม่สามารถปรับปรุงโปรแกรมควบคุมโดยใช้ 'ศูนย์ปฏิบัติการ' ให้ลองหาโปรแกรมควบคุมจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

ถ้า Windows ไม่สามารถหาโปรแกรมควบคุมสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณได้ และซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมไม่ได้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ คุณสามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต บ่อยครั้งที่การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมมีอยู่ในส่วนสนับสนุนของเว็บไซต์ของผู้ผลิต

ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตพีซี แล้วค้นหาและดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ

ถ้าคุณพบโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำการติดตั้งบนเว็บไซต์ โปรแกรมควบคุมส่วนใหญ่เป็นแบบติดตั้งตัวเอง โดยหลังจากที่คุณดาวน์โหลดมาแล้ว ให้คุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มเพื่อเริ่มการติดตั้ง จากนั้นโปรแกรมควบคุมจะติดตั้งตัวเองลงในพีซีของคุณ

อะแดปเตอร์เครือข่ายบางประเภทมีโปรแกรมควบคุมที่คุณจำเป็นต้องติดตั้งด้วยตัวคุณเอง ถ้าคุณดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้เป็นแบบติดตั้งตัวเอง ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ อะแดปเตอร์เครือข่าย กดค้างหรือคลิกขวาที่อะแดปเตอร์ของคุณ แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ

 4. แตะหรือคลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม แตะหรือคลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม แล้วทำตามคำแนะนำ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับการเตือนให้ยืนยันหรือใส่รหัสผ่านของผู้ดูแล ให้ทำการยืนยันหรือใส่รหัสผ่านดังกล่าว

เมื่อคุณได้ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมแล้ว ให้ลองเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้ง หรือเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' เพื่อตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์ได้รับการปรับปรุงและทำงานถูกต้องหรือไม่

เมื่อต้องการเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย'

 • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบุและแก้ไข ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่าย

ถ้าการดำเนินการทั้งหมดไม่ประสบผลสำเร็จ ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์

ถ้าคุณได้พยายามตั้งค่าอะแดปเตอร์เครือข่ายใหม่และปรับปรุงโปรแกรมควบคุมแล้ว และ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ระบุว่ายังคงมีปัญหากับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณอยู่ ให้ลองเปลี่ยนอะแดปเตอร์ดังกล่าว ซื้ออะแดปเตอร์เครือข่ายใหม่และติดตั้งในพีซีของคุณ โดยทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือให้พนักงานบริการด้านเทคนิคเปลี่ยนอะแดปเตอร์ดังกล่าวให้

การปิดใช้งานอะแดปเตอร์เครือข่าย

ถ้าคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการใช้อะแดปเตอร์เครือข่ายนี้แล้ว คุณสามารถปิดใช้งานได้

เมื่อต้องการปิดใช้งานอะแดปเตอร์เครือข่าย

การปิดใช้งานอะแดปเตอร์เครือข่ายเป็นการปิดไม่ให้มีการใช้งานอะแดปเตอร์เครือข่ายดังกล่าวได้

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะแดปเตอร์

 3. กดค้างหรือคลิกขวาที่อะแดปเตอร์เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิก ปิดใช้งาน ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่