การกลับเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณเมื่อบัญชีถูกโจมตี

หากบัญชี Microsoft ของคุณถูกโจมตี แสดงว่ามีคนขโมยใช้บัญชีของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเพื่อส่งเมลที่ไม่พึงประสงค์ เราสามารถช่วยกู้คืนบัญชีของคุณและช่วยป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Microsoft ให้ดูที่ บัญชี Microsoft คืออะไร

การเปลี่ยนหรือตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ถ้าคุณคิดว่าบัญชี Microsoft ของคุณถูกโจมตี คุณควรลองลงชื่อเข้าใช้ทางออนไลน์

หากต้องการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ทางออนไลน์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ ไปยังบัญชี Microsoft ของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากคุณยังคงสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณได้ คุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณทันที วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้คนที่รู้รหัสผ่านของคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณได้ แตะหรือคลิกหน้า ความปลอดภัยและรหัสผ่าน แตะหรือคลิก เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำ

  • หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณได้ แสดงว่ารหัสผ่านของคุณอาจถูกเปลี่ยนไปแล้ว แตะหรือคลิก ไม่สามารถเข้าถึงบัญชี ของคุณใช่หรือไม่ เลือก ฉันคิดว่าคนอื่นกำลังใช้บัญชี Microsoft ของฉัน แตะหรือคลิก ถัดไป แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ

   นอกจากนี้ คุณสามารถไปยังหน้า กำหนดรหัสผ่านใหม่ ได้โดยตรง แล้วทำตามคำแนะนำ

การช่วยรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นในอนาคต

การเพิ่มข้อมูลความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณจะช่วยให้สามารถกู้คืนบัญชีได้ง่ายขึ้นถ้ามีคนอื่นควบคุมบัญชีของคุณอยู่ หรือถ้าคุณลืมรหัสผ่าน เนื่องจากข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อความปลอดภัยของคุณ คุณควรกรอกข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

หากต้องการเพิ่มข้อมูลความปลอดภัยให้กับบัญชี Microsoft ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ จากนั้นไปที่หน้า ความปลอดภัยและรหัสผ่าน

 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลความปลอดภัยประเภทต่างๆ (อาทิ อีเมลแอดเดรสสำรองหรือหมายเลขโทรศัพท์) ที่อยู่ใต้ ข้อมูลความปลอดภัยช่วยรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่