การดูข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วและประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์


'ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ' จะแสดงคะแนนฐานของ 'ดัชนีการใช้งาน Windows' ซึ่งระบุประสิทธิภาพและความสามารถโดยรวมของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ

เปิด 'ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ

คะแนนฐานสามารถช่วยคุณในการซื้อโปรแกรมที่ตรงกับระดับประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ คะแนนฐานจะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ซึ่งผลต่อคุณลักษณะใน Windows และโปรแกรมอื่นๆ ที่จะทำงานในคอมพิวเตอร์ของคุณว่าสามารถทำงานได้ดีเพียงใดเท่านั้น โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพโดยรวมของคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ 'ดัชนีการใช้งาน Windows' คืออะไร

รูปภาพของ 'ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ' ใน 'แผงควบคุม'
ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ

คอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์แต่ละตัว เช่น หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ของคอมพิวเตอร์คุณจะถูกทดสอบและให้คะแนนย่อย คะแนนฐานของคอมพิวเตอร์ของคุณมาจากคะแนนย่อยที่ต่ำที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคะแนนย่อยที่ต่ำที่สุดของคอมโพเนนท์ฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งคือ 2.6 คะแนนฐานจะเป็น 2.6 คะแนนฐาน ไม่ใช่ ค่าเฉลี่ยของคะแนนย่อยที่แตกต่างกัน

ถ้าคุณติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่และต้องการดูว่าคะแนนของคุณเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ให้คลิก เรียกใช้การประเมินใหม่ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน เมื่อต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก ดูและพิมพ์ข้อมูลประสิทธิภาพและระบบโดยละเอียดต้องการความช่วยเหลือหรือไม่