การขอความช่วยเหลือกรณีเกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ (ข้อผิดพลาด HTTP)ข้อผิดพลาด HTTP จะมีการส่งจากเว็บไซต์ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของคุณถ้าเกิดปัญหาในขณะกำลังพยายามดูเว็บเพจ ถ้าเว็บเพจไม่สามารถแสดงได้ Internet Explorer จะแสดงเพจแสดงข้อผิดพลาดจริงที่เว็บไซต์ส่งไปหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เข้าใจง่ายใน Internet Explorer รายการด้านล่างจะแสดงข้อผิดพลาดที่พบกันทั่วไปและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการข้อผิดพลาด HTTP ทั่วไปที่ Internet Explorer จะแสดง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโพรโทคอล HTTP รหัสข้อผิดพลาด และสาเหตุ ให้เยี่ยมชม เว็บไซต์ของ World Wide Web Consortium (W3C) (เพจอาจเป็นภาษาอังกฤษ)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด HTTP
ความหมาย

ไม่พบเว็บเพจ (HTTP 400)

Internet Explorer สามารถเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่ไม่พบเว็บเพจเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่เว็บ (URL) ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพราะมีการป้อนที่อยู่เว็บไซต์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ถูกต้องและลองอีกครั้ง

เว็บไซต์ปฏิเสธที่จะแสดงเว็บเพจนี้ (HTTP 403)

Internet Explorer สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ แต่ Internet Explorer ไม่มีสิทธิในการแสดงเว็บเพจ ลักษณะเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ต่อไปนี้คือสาเหตุบางประการที่พบโดยทั่วไป

  • ผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องให้สิทธิกับคุณเพื่อดูเว็บเพจ หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ยอมรับการร้องขอเว็บเพจสาธารณะ ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่คุณน่าจะเข้าถึงได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

  • เว็บเพจที่คุณกำลังพยายามดูเป็นเว็บเพจที่สร้างโดยโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง เช่น ตะกร้าช้อปปิ้งหรือโปรแกรมค้นหา และโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ที่โปรแกรมนั้นอยู่ไม่ได้กำหนดค่าให้ถูกต้องโดยผู้ดูแลเว็บไซต์

  • คุณพิมพ์ที่อยู่เว็บพื้นฐาน (ตัวอย่างเช่น www.example.com) แต่เว็บไซต์ไม่มีเว็บเพจเริ่มต้น (เช่น index.htm หรือ default.htm) นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวไม่อนุญาตให้แสดงรายการไดเรกทอรี ซึ่งอนุญาตให้คุณดูแฟ้มในเว็บโฟลเดอร์

ไม่พบเว็บเพจ (HTTP 404)

Internet Explorer สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ แต่ไม่พบเว็บเพจ ในบางครั้ง ข้อผิดพลาดนี้มีสาเหตุมาจากเว็บเพจไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว (ซึ่งในกรณีนี้ คุณอาจลองเปิดเว็บเพจอีกครั้งในภายหลัง) หรือเว็บเพจถูกลบออกไปแล้ว

เว็บไซต์ไม่สามารถแสดงเพจ (HTTP 405)

Internet Explorer สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเว็บเพจไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ลักษณะเช่นนี้มักมีสาเหตุของปัญหาจากวิธีการโปรแกรมเว็บเพจ

Internet Explorer ไม่สามารถอ่านรูปแบบของเว็บเพจนี้ (HTTP 406)

Internet Explorer สามารถรับข้อมูลจากเว็บไซต์ แต่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่ Internet Explorer ไม่สามารถแสดงได้

เว็บไซต์ไม่ว่างแสดงเว็บเพจ (HTTP 408 หรือ 409)

เซิร์ฟเวอร์ใช้เวลานานเกินไปในการแสดงเว็บเพจ หรือมีผู้ใช้ร้องขอเว็บเพจเดียวกันมากเกินไป ลองอีกครั้งในภายหลัง

ไม่มีเว็บเพจอยู่ (HTTP 410)

Internet Explorer สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ แต่ไม่พบเว็บเพจ ซึ่งแตกต่างกับข้อผิดพลาด HTTP 404 เพราะข้อผิดพลาดนี้เป็นแบบถาวรและเปิดโดยผู้ดูแลเว็บไซต์ บางครั้ง ข้อผิดพลาดดังกล่าวมีการใช้กับข้อเสนอที่มีระยะเวลาจำกัดไว้หรือข้อมูลเพื่อส่งเสริมการขาย

เว็บไซต์ไม่สามารถแสดงเพจ (HTTP 500)

เว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมเกิดปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไม่สามารถแสดงเว็บเพจได้ ปัญหาดังกล่าวมักเป็นผลมาจากการบำรุงรักษาเว็บไซต์หรือข้อผิดพลาดของการโปรแกรมบนเว็บไซต์แบบตอบโต้ที่ใช้สคริปต์

เว็บไซต์ไม่สามารถแสดงเว็บเพจ (HTTP 501 หรือ 505)

ข้อผิดพลาด 501 (HTTP 501 - ไม่ได้นำมาใช้งาน) หมายถึงเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมไม่ได้ตั้งค่าให้แสดงเนื้อหาที่เบราว์เซอร์ของคุณร้องขอ ตัวอย่างเช่น เบราว์เซอร์กำลังขอแฟ้มที่มีส่วนขยายของวิดีโอ (.AVI) แต่แจ้งเว็บไซต์ว่ากำลังมองหาเพจ HTML

ข้อผิดพลาด 505 (HTTP 505 - ไม่สนับสนุนรุ่นนี้) หมายถึงเว็บไซต์ไม่สนับสนุนโพรโทคอล HTTP รุ่นที่เบราว์เซอร์ของคุณใช้ (HTTP/1.1 เป็นรุ่นที่ใช้กันโดยทั่วไป) เพื่อร้องขอเว็บเพจ

เว็บไซต์จะแสดงข้อผิดพลาด HTTP ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยการแสดงเว็บเพจแบบกำหนดเองหรือโดยการส่งหมายเลขข้อผิดพลาดแบบธรรมดาไปยัง Internet Explorer ถ้าเว็บไซต์เสนอเว็บเพจแบบกำหนดเองสำหรับข้อผิดพลาดนั้น Internet Explorer จะแสดงเว็บเพจนั้นเสมอ ถ้าเว็บไซต์ส่งหมายเลขข้อผิดพลาดแบบธรรมดามาแทนเว็บเพจแบบกำหนดเอง Internet Explorer จะอ่านหมายเลขข้อผิดพลาดนั้นและแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีข้อมูลเล็กน้อยแทนที่จะเป็นตัวเลขเพียงอย่างเดียว (ข้อผิดพลาดเหล่านี้ถูกเรียกอีกอย่างว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาด ที่เข้าใจง่าย) ทำตามขั้นตอนข้างล่างเพื่อแจ้งให้ Internet Explorer ปิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เข้าใจง่ายเหล่านี้และแสดงหมายเลขข้อผิดพลาดที่ส่งจากเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว

เมื่อต้องการปิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด HTTP ที่เข้าใจง่าย

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

  3. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วเลื่อนลงไปที่ส่วน การเรียกดู

  4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด HTTP ที่เข้าใจง่าย แล้วคลิก ตกลง
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่