รับ Movie Maker

ใช้ตารางนี้เพื่อตรวจสอบรุ่นของ Windows Movie Maker หรือ Windows Live Movie Maker ที่เหมาะกับระบบของคุณ
ฉันกำลังใช้งาน Windows รุ่นใดอยู่

ระบบปฏิบัติการ รุ่นของ Movie Maker วิธีการดาวน์โหลด
ระบบปฏิบัติการ

Windows 8.1, Windows 8 และ Windows 7

รุ่นของ Movie Maker

Windows Movie Maker 2012

วิธีการดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทันที

หมายเหตุ: Movie Maker รวมอยู่ในชุดโปรแกรม Windows Essentials 2012

ระบบปฏิบัติการ

Windows RT 8.1 และ Windows RT

รุ่นของ Movie Maker

N/A

วิธีการดาวน์โหลด

Windows Movie Maker ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Windows RT 8.1 และ Windows RT

ระบบปฏิบัติการ

Windows Vista

รุ่นของ Movie Maker

Windows Movie Maker 6.0 สำหรับ Windows Vista
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการดาวน์โหลด

รวมอยู่ใน Windows Vista Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business และ Enterprise

ระบบปฏิบัติการ

Windows XP

รุ่นของ Movie Maker
วิธีการดาวน์โหลด

รวมอยู่ใน Windows XP SP2 และ SP3 ดาวน์โหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับพีซีของคุณ

หมายเหตุ: Movie Maker 2.1 ไม่สามารถใช้งานแยกต่างหากจาก Windows XP service packs