วิธีการขอรับบริการช่วยเหลือสำหรับปัญหาของ Windows Update


หากคุณได้รับข้อผิดพลาดของ Windows Update และไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อแก้ไขปัญหา คุณสามารถค้นหาหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดได้จาก Help and Support ของ Windows สำหรับรายการรหัสข้อผิดพลาดทั่วไป ให้ดูที่ตารางด้านล่าง คลิกรหัสข้อผิดพลาดใดๆ เพื่อรับความช่วยเหลือสำหรับข้อผิดพลาดเฉพาะของ Windows Update

หากไม่พบรหัสข้อผิดพลาดของคุณในรายการ คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ ศูนย์แก้ไขปัญหาของ Microsoft Update ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดประเภทอื่นๆ และทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลด การติดตั้ง หรือการสแกนหาการปรับปรุง

รายการรหัสข้อผิดพลาดทั่วไปของ Windows Update