การรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Windowsถ้าหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows ไม่ถูกต้อง ถ้าคุณไม่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows หรือถ้าคุณทำหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับ Windows หายไป คุณจะต้องซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่จึงจะสามารถเปิดใช้งาน Windows ได้ เมื่อต้องการทราบวิธีการค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้ดูที่ ฉันจะค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows 7 ได้จากที่ใด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งาน Windows 7: หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง

คุณมีเวลา 30 วันหลังจากติดตั้ง Windows ในการเปิดใช้งานทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ ถ้าระยะเวลา 30 วันนี้หมดลงก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานสำเร็จ คุณลักษณะบางอย่างของ Windows จะหยุดการทำงานจนกว่าคุณจะเปิดใช้งานสำเนา Windows ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดใช้งาน Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย

เมื่อต้องการรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows 7 ของแท้ คุณจะต้องซื้อ Windows 7 รุ่นเดียวกันเพิ่ม ซึ่งจะมีหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับ Windows 7 ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ให้ไปที่เว็บเพจของร้านค้า คุณยังสามารถซื้อ Windows 7 ได้ที่ร้านจำหน่ายปลีก