การรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Windowsถ้าWindows รหัสผลิตภัณฑ์ ไม่ถูกต้อง ถ้าคุณไม่มีรหัสผลิตภัณฑ์ของ Windows หรือถ้าคุณทำรหัสผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับ Windows หาย คุณต้องซื้อโปรแกรมใหม่เพื่อเปิดใช้งาน Windows คุณต้องเปิดใช้งาน Windows ทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ ภายใน 30 วันหลังจากการติดตั้ง เพื่อใช้คุณลักษณะทั้งหมดของ Windows

เมื่อต้องการขอรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้ไปที่ เว็บไซต์ของ Microsoft