การรับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows


การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows สามารถช่วยป้องกันการคุกคามใหม่ๆ และการคุกคามอย่างต่อเนื่องต่อความเป็นส่วนตัวของคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ วิธีที่ดีที่สุดที่จะรับการปรับปรุงความปลอดภัยคือการเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows และรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติ ให้ดูที่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows

การเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows

เมื่อคุณเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ Windows สามารถติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญ (รวมถึงการปรับปรุงความปลอดภัย) และการปรับปรุงที่แนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อ Microsoft วางจำหน่ายการปรับปรุงเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ และ ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์ของฉันมีการปรับปรุงล่าสุดหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ให้ดูที่ การทำให้คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ

การรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยล่าสุด

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยใหม่ ให้ค้นหาบทความวิธีการและเคล็ดลับความปลอดภัย และดูคำตอบของคำถามที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ให้ไปที่ เว็บไซต์เกี่ยวกับความปลอดภัยที่บ้านของ Microsoft เพื่อรับจดหมายข่าวความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ที่บ้านแบบรายเดือนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก Microsoft

เมื่อต้องการเรียนรู้ว่า Microsoft ตรวจสอบและตอบสนองปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างไร ให้ไปที่ เว็บไซต์ศูนย์งานด้านความปลอดภัยของ Microsoft เว็บไซต์นี้จะมีเครื่องมือต่างๆ เช่น บริการแจ้งเตือน การออกอากาศทางเว็บรายเดือน สมุดบันทึกบนเว็บ และเนื้อหาสรุป Really Simple Syndication (RSS) เพื่อช่วยให้คุณได้รับการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและข้อมูลของ Windows ในปัจจุบัน

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงของ Windows 7 ให้ดูที่ Windows Updateต้องการความช่วยเหลือหรือไม่