การรับการแสดงผลที่ดีที่สุดบนจอภาพของคุณWindows จะเลือกการตั้งค่าการแสดงผลที่ดีที่สุด ซึ่งได้แก่ ความละเอียดหน้าจออัตราฟื้นฟู และสี โดยดูจากจอภาพของคุณ การตั้งค่าเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ว่าคุณมีจอภาพแบบ LCD หรือ CRT ถ้าคุณต้องการปรับการตั้งค่าการแสดงผล หรือถ้าการแสดงผลเหล่านี้ถูกเปลี่ยนแปลงและคุณต้องการคืนค่ากลับไปเป็น ค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้คำแนะนำต่อไปนี้ได้

สำหรับจอภาพทั้งสองชนิดนี้ ปกติแล้วยิ่งจำนวน จุดต่อนิ้ว (DPI) มาก แบบอักษร ก็จะยิ่งดูชัดเจนขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำให้ข้อความบนหน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

รูปภาพของความแตกต่างระหว่าง DPI สูง และ DPI ต่ำ
ความแตกต่างระหว่าง DPI สูง และ DPI ต่ำ

การแสดงผลที่ดีที่สุดสำหรับจอภาพ LCD

ถ้าคุณมีจอภาพ LCD โปรดตรวจสอบค่าความละเอียดหน้าจอของคุณ ซึ่งจะช่วยบอกได้ว่ารูปและวัตถุบนหน้าจอจะมีความคมชัดเพียงใด วิธีที่ดีที่สุดคือตั้งค่าจอภาพ LCD ให้ใช้ ค่าความละเอียดมาตรฐาน (native resolution) ซึ่งเป็นความละเอียดจอภาพที่ออกแบบมาเพื่อให้แสดงผลที่ดีที่สุดตามขนาดของจอภาพ ปกติแล้วผู้ผลิตหรือจำหน่ายจอภาพจะมีข้อมูลค่าความละเอียดมาตรฐานของจอภาพ ถ้าคุณไม่สามารถหาข้อมูลนี้ได้ ลองตั้งค่าจอภาพด้วยค่าความละเอียดสูงสุดเท่าที่ทำได้ ซึ่งปกติแล้วจะเป็นค่าความละเอียดมาตรฐาน ดู การเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอ

รูปภาพของเมนู 'การตั้งค่าการแสดงผล'
ถ้าคุณไม่ทราบค่าความละเอียดมาตรฐานของจอภาพของคุณ ให้ตั้งค่าไว้ที่ความละเอียดสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

ในทางเทคนิคแล้วจอภาพ LCD สามารถรองรับความละเอียดที่ต่ำกว่าค่าความละเอียดมาตรฐานของจอภาพได้ แต่ภาพอาจดูเล็ก ถูกจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้าจอ และมีขอบสีดำ หรือภาพอาจดูยืดออก

การแก้ไขการกระพริบของจอภาพ

สิ่งที่ควรพิจารณาอีกประการหนึ่งเมื่อต้องการให้การแสดงผลบนจอภาพของคุณดีที่สุด นั่นก็คืออัตราการฟื้นฟูหน้าจอ หากอัตราการฟื้นฟูต่ำเกินไป จอภาพอาจกระพริบ ซึ่งทำให้สายตาเมื่อยล้าและปวดศีรษะได้ คุณควรเลือกอัตราการฟื้นฟูหน้าจอที่ 75 เฮิรตซ์เป็นอย่างน้อย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดหรือกำจัดอาการภาพบนจอกระพริบ โปรดดูที่ การแก้ไขการกระพริบของจอภาพ (อัตราการฟื้นฟู)

รูปภาพของอัตราการฟื้นฟูหน้าจอ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราการฟื้นฟูหน้าจอมีค่าสูงเพียงพอสำหรับการป้องกันการกะพริบของจอภาพ

การตั้งค่าสีสำหรับจอภาพ LCD

จอภาพ LCD มีการแสดงผลที่มีสีสันสดใส เพื่อให้จอภาพของคุณมีการแสดงสีที่ดีที่สุด ขอให้ตั้งค่าสีไว้ที่อย่างน้อย 32 บิต

  1. เปิด 'ความละเอียดของหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ปรับความละเอียดของหน้าจอ

  2. ภายใต้ สี ให้เลือก สูงสุด (32 บิต) แล้วคลิก ตกลง

การแสดงผลที่ดีที่สุดสำหรับจอภาพ CRT

สำหรับจอภาพ CRT คุณควรเปลี่ยนค่าความละเอียดหน้าจอให้ใช้ค่าความละเอียดสูงสุดเท่าที่ทำได้ ซึ่งจะให้สี 32 บิต และอัตราการฟื้นฟูอย่างน้อย 72 เฮิรตซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอ ถ้าหน้าจอยังมีกระพริบ หรือดูแล้วไม่สบายตา ให้เพิ่มอัตราการฟื้นฟูขึ้นไปอีกจนกว่าคุณจะรู้สึกสบายตา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแก้ไขการกระพริบของจอภาพ (อัตราการฟื้นฟู)

ความละเอียดจะขึ้นอยู่กับขนาดของจอภาพเป็นสำคัญ

ขนาดของจอภาพ ความละเอียดที่แนะนำ
ขนาดของจอภาพ

จอภาพ 15 นิ้ว

ความละเอียดที่แนะนำ

1024 × 768

ขนาดของจอภาพ

จอภาพ 17 - 19 นิ้ว

ความละเอียดที่แนะนำ

1280 × 1024

ขนาดของจอภาพ

จอภาพ 20 นิ้วขึ้นไป

ความละเอียดที่แนะนำ

1600 × 1200

การตั้งค่าสีสำหรับจอภาพ CRT

สี รวมทั้ง ชุดรูปแบบ ใน Windows จะทำงานได้ดีที่สุดถ้าคุณมีจอภาพที่ตั้งค่าสีไว้ที่ 32 บิต คุณสามารถตั้งค่าจอภาพของคุณให้เป็นสี 24 บิตได้ แต่คุณจะมองไม่เห็นลักษณะพิเศษเสมือนครบทั้งหมด ถ้าคุณตั้งค่าจอภาพของคุณให้เป็นสี 16 บิต ภาพที่ควรจะดูเรียบสวยอาจดูผิดเพี้ยนไม่ถูกต้อง

การตั้งค่าสีสำหรับจอภาพ CRT

  1. เปิด 'ความละเอียดของหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ปรับความละเอียดของหน้าจอ

  2. ภายใต้ สี ให้เลือก สูงสุด (32 บิต) แล้วคลิก ตกลง (ถ้าคุณไม่สามารถเลือกแบบ 32 บิต ได้ ให้ตรวจสอบว่าความละเอียดของคุณมีค่าสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือไม่ และลองอีกครั้งหนึ่ง)