การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บเล็ตพีซีของคุณ


ถ้าคุณใช้แท็บเล็ตพีซี ต่อไปนี้เป็นวิธีใช้แท็บเล็ตพีซีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการดู 'การตั้งค่าแท็บเล็ตพีซี' และ 'ปากกาและการสัมผัส' คุณต้องใช้แท็บเล็ตพีซีหรือคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอสัมผัส

การใช้ปากกาแท็บเล็ต

หนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมของแท็บเล็ตพีซีคือการที่คุณสามารถใช้ปากกาแท็บเล็ตในการโต้ตอบกับรายการต่างๆ บนหน้าจอได้ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการใช้ปากกาแท็บเล็ตของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอและปากกาแท็บเล็ตพีซีของคุณมีการปรับเทียบอย่างถูกต้อง

การปรับเทียบจะทำให้มั่นใจว่าแท็บเล็ตพีซีของคุณจะรู้จำตำแหน่งปากกาของคุณได้อย่างถูกต้อง ใน Windows 7 เมื่อคุณปรับเทียบเป็นครั้งแรก หน้าจอจะใช้ตำแหน่งอ้างอิง 16 จุด การปรับเทียบเริ่มต้นนี้ใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของแท็บเล็ตพีซี ถ้าคุณปรับเทียบอีกครั้ง จะใช้ตำแหน่งอ้างอิงเพียง 4 จุด และการปรับเทียบนี้จะใช้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น

แสดงทั้งหมด

การปรับการปรับเทียบ

 1. เปิด 'การตั้งค่าแท็บเล็ตพีซี' ด้วยการเคาะที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วเคาะ แผงควบคุม ในกล่องค้นหา พิมพ์คำว่า การตั้งค่าแท็บเล็ตพีซี และจากนั้น ในรายการผลลัพธ์ ให้เคาะที่ การตั้งค่าแท็บเล็ตพีซี
 2. บนแท็บ การแสดงผล ภายใต้ ตัวเลือกการแสดง ให้เคาะ ปรับเทียบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วเคาะ ใช่ เพื่อบันทึกการตั้งค่าการปรับเทียบของคุณ

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการปรับเทียบแบบ 16 จุดอีกครั้ง ในหน้าต่าง คุณสมบัติแท็บเล็ตพีซี ให้เคาะปุ่ม ตั้งค่าใหม่ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน เคาะ ตกลง แล้วเคาะที่ปุ่ม ปรับเทียบ

 • ถ้าคุณเริ่มการปรับเทียบแบบ 16 จุด และหน้าจอของคุณมีการวางแนวในแนวตั้ง หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นการวางแนวในแนวนอนชั่วคราวระหว่างการปรับเทียบ

ใช้ปากกาแท็บเล็ต แม้ว่าคุณจะใช้แท็บเล็ตพีซีที่หมุนพับได้ในโหมดแล็ปท็อปอยู่

คุณอาจพบว่าการทำเช่นนี้จะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งบนแป้นพิมพ์ของคุณ

เปิดการตวัด

ใช้การตวัดเพื่อกระทำการอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยปากกาแท็บเล็ตของคุณ คุณสามารถใช้การตวัดเพื่อนำทาง (ลากขึ้น ลากลง เลื่อนย้อนกลับ และเลื่อนไปข้างหน้า) และการตวัดเพื่อแก้ไข (คัดลอก วาง เลิกทำ และลบ) คุณยังสามารถกำหนดการตวัดสำหรับการกระทำที่คุณใช้บ่อยได้เอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์ลัดบ่อย เช่น F5 หรือ Ctrl+B คุณสามารถกำหนดการตวัดให้ทำหน้าที่เดียวกันเหมือนกับการกดแป้นเหล่านั้นพร้อมกันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตวัดคืออะไร และ การกำหนดการตวัดเอง

การเปิดและกำหนดการตวัดเอง

 1. เปิด 'ปากกาและการสัมผัส' ด้วยการเคาะปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วเคาะ แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ปากกาและการสัมผัส และจากนั้น ในรายการผลลัพธ์ ให้เคาะ ปากกาและการสัมผัส
 2. เคาะแท็บ การตวัด แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดการตวัด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การตวัดเพื่อทำการกระทำทั่วไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ให้เคาะ การตวัดสำหรับการนำทาง หรือ การตวัดสำหรับการนำทางและการตวัดสำหรับการแก้ไข แล้วเคาะ ตกลง

  • เมื่อต้องการกำหนดการตวัดเอง ให้เคาะ การตวัดสำหรับการนำทางและการตวัดสำหรับการแก้ไข แล้วเคาะ กำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการตวัดเอง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ แล้วเคาะ ตกลง จากนั้นเคาะ ตกลง อีกครั้ง

เคล็ดลับ

 • ถ้าการป้อนข้อมูลด้วยการสัมผัสนั้นพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะยังสามารถทำการตวัดด้วยนิ้วของคุณได้

ใช้ 'เครื่องมือสนิป' เพื่อจับภาพพื้นที่หน้าจอของคุณ

หลังจากการสนิป คุณสามารถใช้ภาพที่จับนั้นในข้อความอีเมล แฟ้ม Windows Journal หรือที่อื่นๆ ที่คุณสามารถวางภาพได้ ตัวอย่างเช่น ใช้ 'เครื่องมือสนิป' เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในกระดาษคำนวณและส่งไปในอีเมล หรือใช้เครื่องมือนั้นเพื่อจับภาพพาดหัวข่าวที่น่าสนใจจากเว็บไซต์เพื่อใช้ในงานนำเสนอ เป็นต้น คุณยังสามารถเขียนบนภาพที่จับด้วยปากกาแท็บเล็ตของคุณได้

ใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกหลายรายการ

กล่องกาเครื่องหมายเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการเลือกหลายรายการ เช่น แฟ้มและโฟลเดอร์ ด้วยปากกาแท็บเล็ต โดยเพียงแค่ชี้ไปที่แต่ละรายการแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายของแต่ละรายการนั้น

การเปิดหรือปิดกล่องกาเครื่องหมาย

ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายจะเปิดเมื่อคุณใช้แท็บเล็ตพีซี เมื่อต้องการเปิดหรือปิดกล่องกาเครื่องหมาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ตัวเลือกโฟลเดอร์' ด้วยการเคาะปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' เคาะ แผงควบคุม เคาะ ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วเคาะ ตัวเลือกโฟลเดอร์

 2. เคาะแท็บ มุมมอง

 3. ภายใต้ การตั้งค่าขั้นสูง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกรายการ แล้วเคาะ ตกลง

การทำ 'แผงป้อนข้อมูล' ให้ดีที่สุด

ด้วย 'แผงป้อนข้อมูลแท็บเล็ตพีซี' คุณสามารถใส่และแก้ไขข้อความได้โดยไม่ต้องใช้แป้นพิมพ์ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่ทำให้การใช้ 'แผงป้อนข้อมูลแท็บเล็ตพีซี' ง่ายยิ่งขึ้น

 • กำหนดวิธีการเข้าถึง 'แผงป้อนข้อมูล' เอง คุณสามารถเปลี่ยนจุด เวลา และกำหนดให้ 'แผงป้อนข้อมูล' ปรากฏหรือไม่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดและการย้ายแผงป้อนข้อมูลแท็บเล็ตพีซี

 • ใช้รูปแบบลายเส้นเพื่อลบ แยก และรวมคำที่คุณเขียน และเพื่อควบคุมจุดแทรก รูปแบบลายเส้นคือการเคลื่อนไหวที่คุณทำ หรือสัญลักษณ์ที่คุณวาดด้วยปากกาแท็บเล็ตของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจะใช้รูปแบบลายเส้นในแผงป้อนข้อมูลแท็บเล็ตพีซีได้อย่างไร

 • เปลี่ยนวิธีการที่คุณใช้ปุ่ม 'แทรก' คุณสามารถตั้งค่าปุ่ม 'แทรก' ให้ทำงานเมื่อคุณใช้ปากกาของคุณชี้ไปที่ปุ่มนั้น การทำเช่นนี้ทำให้การใส่ข้อความเร็วขึ้น เพราะว่าแทนที่จะเคาะปุ่ม คุณเพียงเคลื่อนปากกาของคุณเหนือปุ่มนั้น

การแทรกข้อความโดยชี้ไปที่ปุ่ม 'แทรก'

 1. เปิด 'แผงป้อนข้อมูลแท็บเล็ตพีซี' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ แผงป้อนข้อมูลแท็บเล็ตพีซี จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้เคาะ แผงป้อนข้อมูลแท็บเล็ตพีซี

 2. เคาะ เครื่องมือ

 3. เคาะ ตัวเลือก

 4. บนแท็บ การแทรก ของกล่องโต้ตอบ 'ตัวเลือก' ให้เลือก ชี้ไปยังปุ่มแทรก แล้วเคาะ ตกลง

การปรับปรุงความแม่นยำในการรู้จำลายมือ

คงเป็นเรื่องน่าผิดหวังถ้าแท็บเล็ตพีซีของคุณไม่สามารถรู้จำลายมือของคุณได้อย่างถูกต้อง ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับสำหรับการปรับปรุงโอกาสที่จะมีการรู้จำลายมือของคุณได้อย่างถูกต้อง

 • ให้ตัวอย่างลายมือจำนวนมากใน 'การตั้งค่าลายมือส่วนบุคคล'

  เปิด 'การตั้งค่าลายมือส่วนบุคคล' ด้วยการเคาะปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตั้งค่าการรู้จำลายมือส่วนบุคคล จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้เคาะ ตั้งค่าการรู้จำลายมือส่วนบุคคล

 • การปรับปรุงการรู้จำลายมือสำหรับคำต่างๆ เช่น ชื่อเฉพาะ ตัวย่อ ศัพท์เฉพาะ และคำย่อ ด้วยการเพิ่มคำเหล่านี้ไปยังพจนานุกรมลายมือ

 • พยายามเขียนแบบตัวเขียน แทนที่จะเป็นแบบตัวพิมพ์ ลายมือแบบตัวเขียน (แม้ว่าจะหวัดอยู่บ้าง) มีแนวโน้มที่จะรู้จำได้อย่างแม่นยำมากกว่าแบบตัวพิมพ์ (ถึงแม้ตัวพิมพ์จะบรรจงมาก)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ กลวิธีในการปรับปรุงการรู้จำลายมือ

การใช้ปุ่มแท็บเล็ต

คุณสามารถใช้ปุ่มต่างๆ บนแท็บเล็ตพีซีของคุณ (ที่เรียกว่า ปุ่มแท็บเล็ต) เพื่อทำงานทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว ต้วอย่างเช่น ถ้าคุณต้องเปิด Windows Journal บ่อยๆ คุณสามารถตั้งค่าปุ่มแท็บเล็ตให้ทำงานนี้ให้คุณได้

ภาพประกอบของปุ่มแท็บเล็ตบนแท็บเล็ตพีซี
ปุ่มแท็บเล็ต

คุณสามารถกำหนดการกระทำสองอย่างให้กับปุ่มแท็บเล็ตส่วนใหญ่ กดปุ่มหนึ่งครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อทำงานหนึ่ง กดปุ่มค้างไว้เพื่อทำงานอีกอย่างหนึ่ง

การเปลี่ยนสิ่งที่ปุ่มแท็บเล็ตทำ

 1. เปิด 'การตั้งค่าแท็บเล็ตพีซี' ด้วยการเคาะที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วเคาะ แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำว่า การตั้งค่าแท็บเล็ตพีซี และจากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้เคาะที่ การตั้งค่าแท็บเล็ตพีซี
 2. เคาะแท็บ ปุ่ม ชื่อของปุ่มแท็บเล็ตที่คุณสามารถกำหนดเองได้จะแสดงให้เห็นในรายการ ปุ่มแท็บเล็ต

  หมายเหตุ

การเขียนบันทึกย่อด้วยตนเอง

Windows มีการเขียนบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมืออยู่สองวิธีคือ

การนำไปกับคุณ

นอกจากสิ่งต่างๆ ทั้งหมดของแท็บเล็ตพีซีที่คุณสามารถทำได้ คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะเคลื่อนที่ทั้งหมดที่มีในแล็ปท็อปมาตรฐานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้ประโยชน์จากแล็ปท็อปของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่