การเริ่มต้นใช้งานการพิมพ์


คุณสามารถพิมพ์เอกสารได้แทบทุกชนิดด้วย Windows เช่น เอกสาร รูปภาพ เว็บเพจ หรืออีเมล

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ให้รู้จักเครื่องพิมพ์โดยทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ์ใน Windows

หากคุณต้องการดูวิดีโอ ให้ดูที่ รูปภาพของปุ่ม 'เล่น'Video: Printing with Windows 7.

การซื้อเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ที่คุณพบเห็นได้ตามร้านค้ามักแบ่งออกเป็นสามประเภท เครื่องพิมพ์เหล่านี้เป็นชนิดที่มีขายทั่วไปสำหรับการใช้งานในบ้านและสำนักงาน แต่ละเทคโนโลยีต่างมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตจะพ่นหมึกเป็นจุดขนาดเล็กบนหน้ากระดาษเพื่อสร้างเป็นข้อความหรือรูปภาพ อิงค์เจ็ตได้รับความนิยมเนื่องจากมีราคาไม่แพงนัก นอกจากนี้ยังมีให้เลือกอีกหลายรุ่น รวมถึงรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายสีโดยเฉพาะ

ข้อเสีย เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตมักทำงานช้า (วัดจากจำนวนหน้าต่อนาที) กว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และต้องเปลี่ยนตลับหมึกบ่อย

ภาพประกอบของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะใช้ผงหมึกละเอียดเพื่อสร้างข้อความและกราฟิกลงบนกระดาษ เครื่องพิมพ์เหล่านี้พิมพ์ได้ทั้งแบบขาวดำหรือสี แต่รุ่นพิมพ์สีมักมีราคาแพงกว่า เครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่พิมพ์ได้เฉพาะขาวดำ บางครั้งเรียกว่าเครื่องพิมพ์ ขาวดำ

โดยทั่วไป เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะมีถาดกระดาษขนาดใหญ่กว่าเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องเติมกระดาษบ่อยๆ อีกทั้งยังพิมพ์ได้เร็วกว่าอิงค์เจ็ตส่วนใหญ่ด้วย (จำนวนหน้ากระดาษต่อนาที) นอกจากนี้ โดยทั่วไปตลับหมึกพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะมีอายุการใช้งานนานกว่า คุณอาจชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการพิมพ์ของคุณ

ภาพประกอบของเครื่องพิมพ์เลเซอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์

เครื่องพิมพ์ออลอินวัน (All-in-one)

เครื่องพิมพ์ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วอีกประเภทหนึ่งคือ เครื่องพิมพ์ ออลอินวัน (AIO) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชัน (MFP) เครื่องพิมพ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้ทุกอย่างตามความหมายของชื่อ เครื่องพิมพ์เหล่านี้สามารถพิมพ์ สแกนภาพถ่าย ถ่ายเอกสาร หรือแม้แต่ส่งโทรสาร

เครื่องพิมพ์ AIO และ MFP แตกต่างกันอย่างไร โดยมากไม่แตกต่างกัน แม้ว่าอุปกรณ์บางรุ่นที่จำหน่ายเป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจะมีขนาดใหญ่กว่าและถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในสำนักงานก็ตาม

อย่างไรก็ตาม จุดขายหลักของเครื่องพิมพ์ออลอินวันและมัลติฟังก์ชันต่างก็อยู่ที่ความสะดวกในการใช้งาน จากที่เคยต้องใช้อุปกรณ์สามอย่าง ตอนนี้สามารถใช้ทุกอย่างได้ในเครื่องเดียว ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ บางคุณลักษณะ เช่น การถ่ายเอกสาร ไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

ภาพประกอบของเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

เครื่องพิมพ์ได้รับการออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เครื่องพิมพ์นั้นที่บ้านหรือที่ทำงาน

การเชื่อมต่อเหล่านี้เป็นการเชื่อมต่อที่คุณพบได้ทั่วไป

เครื่องพิมพ์แบบผ่านสาย

อุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิลและพอร์ตบนคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ตามบ้านส่วนใหญ่จะมีตัวเชื่อมต่อ Universal Serial Bus (USB) แม้ว่ารุ่นเก่าๆ บางรุ่นอาจเชื่อมต่อกับพอร์ตขนานหรือพอร์ตอนุกรม บนพีซีทั่วไป พอร์ตขนานมักจะมีการทำเครื่องหมาย "LPT1" ไว้ หรือมีไอคอนรูปเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กอยู่

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน USB Windows จะพยายามระบุเครื่องพิมพ์และติดตั้งซอฟต์แวร์ (เรียกว่า โปรแกรมควบคุม) ที่ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถใช้ได้กับพีซีของคุณโดยอัตโนมัติ

Windows ถูกออกแบบมาให้รู้จักเครื่องพิมพ์หลายร้อยชนิด อย่างไรก็ตาม คุณควรอ่านคำแนะนำที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณเสมอ และคุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตก่อนที่จะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นรุ่นเก่า หรือไม่ได้ใช้ USB คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์แบบไร้สาย

เครื่องพิมพ์แบบไร้สายจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านคลื่นวิทยุโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth หรือ Wi‑Fi

เมื่อต้องการต่อเครื่องพิมพ์แบบ Bluetooth คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มอะแดปเตอร์ Bluetooth ให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ อะแดปเตอร์ Bluetooth ส่วนใหญ่จะต่อเข้ากับ USB พอร์ต

เมื่อคุณเสียบอะแดปเตอร์และเปิดเครื่องพิมพ์แบบ Bluetooth Windows จะพยายามติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ หรือแสดงพร้อมท์ให้คุณติดตั้ง ถ้า Windows ตรวจไม่พบเครื่องพิมพ์ คุณสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

โดยทั่วไปเครื่องพิมพ์แบบ Wi-Fi จะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายโดยตรงในรูปแบบของอุปกรณ์สแตนด์อโลน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายในบ้าน

เครื่องพิมพ์เฉพาะที่เปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย

เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับพีซีเรียกว่า เครื่องพิมพ์เฉพาะที่ เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายโดยตรงเป็นอุปกรณ์สแตนด์อโลนเรียกว่า เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย

เครื่องพิมพ์บนเครือข่ายมักพบได้ในสํานักงาน แม้ว่าในปัจจุบันจะกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันบริษัทเครื่องพิมพ์จำนวนมากได้ผลิตเครื่องพิมพ์หลายรุ่นที่มีความสามารถด้านเครือข่ายสำหรับการใช้งานในบ้าน โดยทั่วไป เครื่องพิมพ์เหล่านี้จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีไร้สาย เช่น Wi‑Fi หรือ Bluetooth

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายที่บ้านหรือที่ทำงาน ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ การติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายในบ้าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์เฉพาะที่ร่วมกับผู้อื่น ให้ดูที่ การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

การพิมพ์ใน Windows

Windows มีวิธีการพิมพ์หลายวิธี วิธีการที่คุณเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังพยายามจะพิมพ์ ต่อไปนี้คือรายการงานพิมพ์ทั่วไปและบทความเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์งานพิมพ์เหล่านั้น

การเลือกตัวเลือกการพิมพ์

สองหน้าหรือหน้าเดียว ขาวดำหรือสี การวางแนวนอนหรือแนวตั้ง ตัวเลือกเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนที่คุณจะต้องเลือกเมื่อคุณพิมพ์

ตัวเลือกส่วนใหญ่อยู่ในกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากเมนู 'แฟ้ม' ในโปรแกรมส่วนใหญ่

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ใน WordPad
กล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ใน WordPad

ตัวเลือกที่มีให้คุณใช้งานและวิธีที่คุณเลือกตัวเลือกเหล่านี้ใน Windows ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์และโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งาน สำหรับตัวเลือกเฉพาะ ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ของคุณ (เมื่อต้องการใช้งานบางตัวเลือก คุณอาจจำเป็นต้องคลิกการเชื่อมโยงหรือปุ่ม "การกำหนดลักษณะ" "คุณสมบัติ" หรือ "ตัวเลือกขั้นสูง" ภายในกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์')

ต่อไปนี้คือตัวเลือกการพิมพ์ทั่วไปที่คุณพบส่วนใหญ่ และความหมายของตัวเลือกเหล่านั้น

  • การเลือกเครื่องพิมพ์ รายการเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งาน บางครั้งคุณยังสามารถเลือกที่จะส่งเอกสารเป็นโทรสาร หรือบันทึกเป็นเอกสาร XPS ได้อีกด้วย (ดูที่ การพิมพ์ไปที่ Microsoft XPS Document Writer)

  • ช่วงหน้ากระดาษ ใช้เครื่องหมายจุลภาคหรือยัติภังค์เพื่อเลือกเฉพาะบางหน้าหรือช่วงของหน้าที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น การป้อนค่า 1, 4, 20-23 จะพิมพ์หน้าที่ 1, 4, 20, 21, 22 และ 23

    ตัวเลือก ส่วนที่เลือก จะพิมพ์เฉพาะข้อความหรือกราฟิกที่คุณเลือกในเอกสาร หน้าปัจจุบัน จะพิมพ์เฉพาะหน้าที่แสดงในปัจจุบัน

  • จำนวนสำเนา พิมพ์เอกสาร รูปภาพ หรือแฟ้มมากกว่าหนึ่งสำเนา เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทีละชุด เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มพิมพ์สำเนาถัดไป

  • การวางแนวหน้ากระดาษ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เค้าโครง หน้า เลือกระหว่างพิมพ์ตามความสูงของหน้า (แนวตั้ง) หรือตามความกว้างของหน้า (แนวนอน)

  • ขนาดกระดาษ เลือกกระดาษขนาดอื่น

  • ผลลัพธ์หรือแหล่งกระดาษ หรือเรียกว่า ปลายทางผลลัพธ์ หรือ ถาดกระดาษ เลือกถาดกระดาษที่จะใช้ วิธีนี้สะดวกในกรณีที่คุณใส่แต่ละถาดด้วยกระดาษที่มีขนาดแตกต่างกัน

  • การพิมพ์แบบสองหน้า หรือเรียกว่าการพิมพ์แบบ ดูเพล็กซ์ หรือ สองด้าน เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ

  • สีในการพิมพ์ เลือกระหว่างการพิมพ์ขาวดำกับการพิมพ์สี

การจัดการเอกสารที่รอพิมพ์

เมื่อคุณพิมพ์บางสิ่ง สิ่งนั้นจะไปอยู่ที่คิวงานพิมพ์ ซึ่งคุณสามารถดู หยุดชั่วคราว หรือยกเลิกการพิมพ์ และทำงานด้านการจัดการอื่นๆ ได้ คิวงานพิมพ์แสดงสิ่งที่คุณกำลังพิมพ์หรือรอพิมพ์ และแสดงข้อมูลที่สะดวกต่อการใช้งาน เช่น สถานะการพิมพ์ ชื่อผู้พิมพ์และงานที่พิมพ์ และจำนวนหน้าที่เหลือ

รูปภาพของคิวงานพิมพ์
คิวงานพิมพ์

สำหรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การดู หยุดชั่วคราว หรือยกเลิกการพิมพ์

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานพิมพ์

เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆ บางครั้งเครื่องพิมพ์อาจทำงานไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังเสมอไป ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ทำงานเมื่อต่อเข้ากับพีซีของคุณแล้ว หรือหน้าที่พิมพ์เริ่มมีสีจางหรือไม่ถูกต้อง คุณต้องตรวจสอบว่ามีสิ่งใดผิดพลาด

การแก้ไขปัญหาอาจสามารถทำได้ง่ายเหมือนการเปลี่ยนตลับหมึกเครื่องพิมพ์ หรือบางครั้ง คุณอาจต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่

อย่างไรก็ตาม แหล่งข้อมูลที่ให้ความช่วยเหลือได้ดีที่สุดคือ คู่มือที่มีมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ค้นหาและติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์สำหรับ Windows 7 และ เหตุใดฉันจึงพิมพ์ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่