การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Center


Windows Media Center มีอยู่ใน Windows 7 บางรุ่น

Windows Media Center
เมนูหลักของ Windows Media Center

เมื่อใช้ Media Center เต็มความสามารถ คอมพิวเตอร์ของคุณจะกลายเป็นแหล่งรวมความบันเทิงในบ้านที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง คุณสามารถใช้ความสามารถของ Media Center ได้อย่างเต็มที่ด้วยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับทีวีความละเอียดสูง (HDTV) และใช้รีโมทสำหรับ Media Center เพื่อควบคุมการทำงานทั้งหมดได้จากเก้าอี้พักผ่อนของคุณ

พีซีที่เชื่อมต่อกับทีวีและรีโมทสำหรับ Windows Media Center
พีซีที่เชื่อมต่อกับทีวีและรีโมทสำหรับ Media Center

อีกทางเลือกหนึ่งคือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับจอภาพคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และเมาส์แบบมาตรฐาน คุณสามารถส่งกระแสข้อมูลสื่อทางเครือข่ายในบ้านไปยังอุปกรณ์ Extender ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่า Windows Media Center Extender

ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด Media Center ก็ยังคงให้ความบันเทิงกับคุณได้โดยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้

การติดตั้ง Windows Media Center

ในครั้งแรกที่คุณเริ่มต้น Media Center คุณจะพบกับหน้าที่แสดงข้อมูลการติดตั้งพร้อมด้วยตัวเลือกสำหรับการติดตั้งสองตัวเลือก แน่นอนว่าวิธีที่เร็วที่สุดคือ 'ติดตั้งด่วน' โดยคุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้เลยถ้าต้องการเริ่มต้นทันที อย่างไรก็ตาม การเลือกตัวเลือก 'ติดตั้งแบบกำหนดเอง' จะช่วยให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่จะดำเนินการด้วย Media Center ได้ตามต้องการยิ่งขึ้น

 1. ในการใช้รีโมทของ Media Center ให้กดปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียว ปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวบนรีโมทคอนโทรล
 2. ในครั้งแรกที่คุณเริ่มต้น Media Center ให้เลือก ดำเนินการต่อ ในหน้าการติดตั้งแล้วเลือก กำหนดเอง

 3. เมื่อคุณมาถึงหน้า ใช้ประโยชน์จาก Windows Media Center ให้ได้สูงสุด ให้เลือก ใช่ เพื่ออนุญาตให้ Media Center ดาวน์โหลดรูปปกอัลบั้ม รูปปกดีวีดี รายการทีวีแนะนำปัจจุบัน ข้อมูลจากบริการสื่อออนไลน์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

เคล็ดลับ

 • นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เมาส์เปิด Media Center ได้อีกด้วย คลิกปุ่ม เริ่มปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Media Center
 • ถ้าตอนนี้คุณเลือก 'ติดตั้งด่วน' คุณสามารถย้อนกลับไปยังขั้นตอน 'ติดตั้งแบบกำหนดเอง' ได้ในภายหลังด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จากหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center: เลื่อนไปที่ งาน เลือก การตั้งค่า เลือก ทั่วไป เลือก การตั้งค่า Windows Media Center แล้วเลือก เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง

ตัวเลือกการติดตั้งที่จำเป็นมีเพียงเท่านี้ ส่วนที่เหลือของขั้นตอนการติดตั้งนั้นเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม แต่มีบางรายการในหน้า 'การติดตั้งที่เป็นตัวเลือกเพิ่มเติม' ที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณ

แสดงทั้งหมด

การปรับการแสดงผลของ Windows Media Center ให้เหมาะสมที่สุดบนจอแสดงผลของคุณ

'การปรับเทียบจอแสดงผล' ช่วยให้คุณสามารถรับชมภาพที่มีคุณภาพดีที่สุดได้บนจอทีวีหรือจอภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ

'การปรับเทียบจอแสดงผล' จะนำคุณผ่านขั้นตอนส่วนสำคัญพร้อมด้วยชุดคำถาม ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ เช่น ชื่อของสายเคเบิลหรือประเภทของจอแสดงผลที่คุณมี ให้ดูภาพประกอบใน 'การปรับเทียบจอแสดงผล' ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบได้ว่าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบใด เมื่อคุณตอบคำถามเสร็จสิ้นแล้ว และคุณพอใจกับลักษณะที่ปรากฏของจอแสดงผล ให้ปิด 'การปรับเทียบจอแสดงผล' ถ้าคุณยังไม่พอใจ คุณสามารถใช้ตัวเลือกการแสดงผลเพิ่มเติมภายใต้ 'ปรับค่าการควบคุมจอแสดงผล'

'การปรับเทียบจอแสดงผล' ใน Windows Media Center
ทั้งนี้ 'การปรับเทียบจอแสดงผล' ใน Media Center จะนำเสนอเคล็ดลับในการปรับเทียบทีวีหรือจอภาพของคุณ

คุณสามารถกลับไปยัง 'การปรับเทียบจอแสดงผล' ได้ทุกเมื่อ โดยดำเนินการดังนี้

 1. ในการใช้รีโมทของ Media Center ให้กดปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียว ปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวบนรีโมทคอนโทรล
 2. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน เลือก การตั้งค่า เลือก ทั่วไป เลือก การตั้งค่า Windows Media Center แล้วเลือก กำหนดค่าทีวีหรือจอภาพของคุณ

การตั้งค่าลำโพงของคุณ

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับระบบเสียงรอบทิศทาง คุณสามารถใช้ 'การตั้งค่าลำโพง' ได้ เลือกการกำหนดค่าลำโพงของคุณ แล้วใช้การทดสอบเพื่อเล่นเสียงกระดิ่ง ฟังลำโพงแต่ละด้านอย่างตั้งใจเพื่อให้แน่ใจว่าลำโพงรับสัญญาณได้

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงใดๆ เลย ให้ตรวจสอบซ้ำว่าเสียบสายทั้งหมดไว้แล้วอย่างถูกต้อง และได้เพิ่มระดับเสียงของทั้งลำโพงและคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว (แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ในระดับหาตัวจับยากยังอาจเปิดตัวเลือก 'ปิดเสียง' ของ Windows ไว้โดยไม่ตั้งใจ แม้จะเกิดนานๆ ครั้งก็ตาม) ถ้าคุณยังคงไม่ได้ยินเสียงใดๆ ให้ดูที่ การ์ดเสียง: คำถามที่ถามบ่อย

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับทีวี กรุณาสังเกตว่าการ์ดแสดงผลและสายเคเบิลหลายชนิดไม่รองรับสัญญาณเสียง คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อการ์ดเสียงในคอมพิวเตอร์ของคุณกับลำโพงโดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับทีวี

คุณสามารถกลับไปยัง 'การตั้งค่าลำโพง' ได้ทุกเมื่อ โดยดำเนินการดังนี้

 1. ในการใช้รีโมทของ Media Center ให้กดปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียว ปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวบนรีโมทคอนโทรล
 2. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน เลือก การตั้งค่า เลือก ทั่วไป เลือก การตั้งค่า Windows Media Center แล้วเลือก ตั้งค่าลำโพงของคุณ

การตั้งค่าไลบรารีสื่อ

ทุกครั้งที่คุณเปิด Media Center โปรแกรมจะสแกนหาไลบรารีเพลง รูปภาพ และวิดีโอในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าแฟ้มเพลงของคุณอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก หรือรูปภาพของคุณอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในโฮมกรุ๊ปของคุณ จะทำอย่างไร ไม่ต้องกังวล เพราะ Media Center มีวิธีแก้ไขปัญหา

 1. ใน ไลบรารีสื่อ ให้เลือกชนิดของสื่อที่คุณต้องการเพิ่ม (เช่น เพลง) แล้วเลือก ถัดไป

 2. เลือก เพิ่มโฟลเดอร์ไปยังไลบรารี แล้วเลือก ถัดไป

 3. เลือก บนคอมพิวเตอร์นี้ (รวมทั้งไดร์ฟเครือข่ายที่แมปไว้) แล้วเลือก ถัดไป

 4. เรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บแฟ้มของคุณ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับโฟลเดอร์ดังกล่าว จากนั้นเลือก ถัดไป

Media Center จะค้นหาโฟลเดอร์ของสื่อดิจิทัล และจะบันทึกการเลือกโฟลเดอร์ของคุณไว้ด้วย เพื่อใช้ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดโปรแกรม

หน้าไลบรารีสื่อใน Windows Media Center
Media Center จะสแกนโฟลเดอร์ที่เลือกเพื่อหาแฟ้มสื่อที่เข้ากันได้

ถ้าคุณต้องการนำเข้าแฟ้มจากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ขั้นตอนจะคล้ายคลึงกันดังนี้: เลือก บนคอมพิวเตอร์อื่น จากนั้น Media Center จะค้นหาโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันนั้นแทนที่จะค้นหาโฟลเดอร์ภายในเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มแฟ้มสื่อลงใน Windows Media Center

คุณสามารถกลับไปยัง 'ไลบรารีสื่อ' ได้ทุกเมื่อ โดยดำเนินการดังนี้

 1. ในการใช้รีโมทของ Media Center ให้กดปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียว ปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวบนรีโมทคอนโทรล
 2. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน เลือก การตั้งค่า แล้วเลือก ไลบรารีสื่อ

การกำหนดค่าเครื่องรับ สัญญาณทีวี และรายการแนะนำ

ตัวเลือกนี้จะปรากฏในเมนู 'การติดตั้งที่เป็นตัวเลือกเพิ่มเติม' เท่านั้น ถ้า Media Center ตรวจพบเครื่องรับสัญญาณทีวีเครื่องรับสัญญาณทีวี เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านช่องเสียบแผงวงจรส่วนขยายภายในหรือพอร์ตส่วนขยายภายนอก เช่น USB พอร์ต เมื่อใช้เครื่องรับสัญญาณทีวีที่เข้ากันได้ คุณสามารถเชื่อมต่อสัญญาณทีวีกับคอมพิวเตอร์เพื่อรับชมและบันทึกรายการทีวีได้

'การตั้งค่าทีวี' จะนำคุณไปตามขั้นตอนในการตั้งค่าสัญญาณทีวีเพื่อการรับชมหรือการบันทึกใน Media Center เมื่อคุณมาถึงหน้า ผลลัพธ์การตรวจสอบสัญญาณทีวี ให้เลือก ใช่ กำหนดค่าทีวีด้วยผลลัพธ์เหล่านี้ แล้ว Media Center จะทำงานเกือบทั้งหมดให้กับคุณ

คุณสามารถกลับไปยัง 'การตั้งค่าทีวี' ได้ทุกเมื่อ โดยดำเนินการดังนี้

 1. ในการใช้รีโมทของ Media Center ให้กดปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียว ปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวบนรีโมทคอนโทรล
 2. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน เลือก การตั้งค่า เลือก ทั่วไป เลือก การตั้งค่า Windows Media Center แล้วเลือก ตั้งค่าสัญญาณทีวี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณทีวี ให้ดูที่ ทีวีในคอมพิวเตอร์: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณทีวีและเครื่องรับสัญญาณทีวี

เอนหลัง พักผ่อน และเพลิดเพลิน

เมื่อคุณตั้งค่า Media Center เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ฉันดำเนินการเสร็จแล้ว แล้วเลือก ถัดไป จากนั้นเลือก เสร็จสิ้น เพื่อเปิด Media Center และเริ่มการสำรวจ เพลงดิจิทัล ภาพถ่ายดิจิทัล และภาพยนตร์ถ่ายทำเอง อีกทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งหมดจะเข้าถึงได้ในไม่กี่คลิก

รหัสบทความ: MSW700018ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่