การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player


Windows Media Player มีส่วนติดต่อที่สามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่ายในการเล่นแฟ้มสื่อดิจิทัล จัดระเบียบคอลเลกชันสื่อดิจิทัล เขียนซีดีเพลงโปรดริพเพลงจากซีดี ซิงค์แฟ้มสื่อดิจิทัลไปยังอุปกรณ์แบบพกพา และซื้อเนื้อหาสื่อดิจิทัลจากร้านค้าออนไลน์

การเริ่มใช้งาน Windows Media Player

เมื่อต้องการเปิด Windows Media Player ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Media Player

คุณสามารถเพลิดเพลินกับสื่อได้สองวิธี: โหมด 'ไลบรารีของ Player' และ 'กำลังเล่นในขณะนี้'

Windows Media Player อนุญาตให้คุณสลับระหว่างทั้งสองโหมด: 'ไลบรารีของ Player' จะให้คุณสามารถควบคุมคุณลักษณะต่างๆ ของ Player อย่างครอบคลุมและ 'กำลังเล่นในขณะนี้' จะแสดงมุมมองสื่อที่ดูง่ายขึ้นสำหรับการเล่นสื่อ

จาก 'ไลบรารีของ Player' คุณสามารถเปลี่ยนไปที่โหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' โดยการคลิกปุ่ม สลับไปยัง 'กำลังเล่นในขณะนี้'รูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังโหมดกำลังเล่นในขณะนี้' ที่มุมล่างขวาของ Player เมื่อต้องการกลับไปที่ 'ไลบรารีของ Player' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
รูปภาพของ 'ไลบรารีของ Player'
ไลบรารีของ Player

ในไลบรารีของ Player คุณสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบคอลเลกชันสื่อดิจิทัลของคุณได้ ภายในบานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถเลือกประเภท เช่น 'เพลง' 'รูปภาพ' หรือ 'วิดีโอ' เพื่อดูในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูเพลงของคุณทั้งหมดที่จัดระเบียบตามประเภท ให้คลิกสองครั้งที่ เพลง แล้วคลิก ประเภท จากนั้น ให้ลากรายการจากบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดไปยังบานหน้าต่างรายการ เพื่อสร้างรายการที่จะเล่น เขียนซีดีหรือดีวีดี หรือซิงค์ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ขณะที่คุณย้ายระหว่างมุมมองต่างๆ ในไลบรารีของ Player คุณสามารถใช้ปุ่ม 'ย้อนกลับ' และ 'ไปข้างหน้า' ที่มุมบนซ้ายของ Player เพื่อย้อนกลับขั้นตอนของคุณได้

รูปภาพของปุ่ม 'ย้อนกลับ' และ 'ไปข้างหน้า'
ปุ่ม 'ย้อนกลับ' และ 'ไปข้างหน้า'

ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' คุณสามารถดูดีวีดีและวิดีโอ หรือดูเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบันได้ คุณสามารถเลือกดูเฉพาะรายการที่กำลังเล่นในปัจจุบัน หรืออาจคลิกขวาที่ Player แล้วคลิก แสดงรายการ เพื่อดูการเลือกของรายการที่มีอยู่ได้

รูปภาพของโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้'
โหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้'

เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่คุณสามารถกระทำได้ในโหมดไลบรารีของ Player และในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกการเชื่อมโยงที่อยู่ภายใต้ส่วนต่อไปนี้

การเล่นจากแถบงาน

คุณยังสามารถควบคุม Player เมื่อโปรแกรมถูกย่อเล็กสุดได้อีกด้วย คุณสามารถเล่นหรือหยุดรายการปัจจุบันชั่วคราว เลื่อนไปรายการถัดไป และย้อนกลับไปรายการก่อนหน้าได้โดยใช้ตัวควบคุมในการแสดงรูปขนาดย่อ การแสดงตัวอย่างรูปขนาดย่อจะปรากฏเมื่อคุณชี้ไปที่ไอคอนของ Windows Media Player บนแถบงาน

การสร้าง 'ไลบรารีสื่อ'

Windows Media Player จะหาแฟ้มในไลบรารี Windows เฉพาะในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเพิ่มในไลบรารีของ Player เช่น 'เพลง' 'วิดีโอ' 'รูปภาพ' และ 'รายการทีวีที่บันทึกไว้'

เมื่อต้องการสร้างไลบรารีสื่อ คุณสามารถรวมโฟลเดอร์ในไลบรารีต่างๆ จากตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ภายนอก เช่น ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพา ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มแฟ้มลงในไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเพิ่มรายการในไลบรารีของ Windows Media Player

การริพซีดีเพื่อสร้างแฟ้มเพลงดิจิทัล

คุณสามารถเพิ่มเพลงลงในไลบรารีของ Player ได้โดยใช้ซีดีไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณคัดลอกซีดี และเก็บเป็นแฟ้มดิจิทัลไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ กระบวนการนี้เรียกว่า การริพ

รูปภาพของ 'กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการริพ'
การริพซีดีเพลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการริพซีดี ให้ดูที่ การริพเพลงจากซีดี

การใช้แท็บเพื่อทำงานสำคัญให้สำเร็จ

แท็บต่างๆ ที่ด้านบนขวาของ Player จะเปิดบานหน้าต่างรายการในไลบรารีของ Player ทำให้คุณสามารถทำงานเฉพาะอย่างได้ง่ายขึ้น เช่น การสร้างรายการที่จะเล่นของเพลงโปรดของคุณ การเขียนรายการเพลงแบบกำหนดเองไปยังซีดีแบบบันทึกได้ หรือการซิงค์รายการที่จะเล่นในไลบรารีสื่อของคุณไปยังเครื่องเล่นสื่อแบบพกพา

รูปภาพของแท็บ 'เล่น เขียน และซิงค์'
แท็บ 'เล่น' 'เขียน' และ 'ซิงค์'

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้คลิกแท็บที่ตรงกับงานที่คุณต้องการทำในไลบรารีของ Player เมื่อต้องการซ่อนบานหน้าต่างรายการ ให้คลิกแท็บที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

เมื่อต้องการค้นหาสิ่งที่คุณสามารถทำได้บนแต่ละแท็บ ให้คลิกการเชื่อมโยงที่อยู่ภายใต้ส่วนต่อไปนี้

การเล่น

รายการใต้แท็บ 'เล่น' จะแสดงรายการต่างๆ ที่กำลังเล่นในปัจจุบัน และรายการต่างๆ ที่คุณเลือกไว้เล่นในไลบรารีของ Player ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกที่จะเล่นอัลบั้มที่ระบุอัลบั้มใดอัลบั้มหนึ่ง ทั้งอัลบั้มนั้นจะปรากฏในแท็บ 'เล่น'

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แท็บ 'เล่น' เพื่อสร้างและบันทึกรายการที่จะเล่นแบบกำหนดเองได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายการที่จะเล่น ให้ดูที่ การสร้างหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่จะเล่นปกติใน Windows Media Player

การเขียน

ถ้าคุณต้องการฟังเพลงรวมในขณะที่คุณไม่ได้อยู่ใกล้คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเขียนซีดีให้เก็บเพลงรวมอย่างไรก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเขียนซีดีเพลงด้วย Player แล้วเล่นซีดีในเครื่องเล่นซีดีมาตรฐาน ใช้แท็บ 'เขียน' เพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

รูปภาพของ 'กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการเขียนซีดี'
การเขียนซีดี

การซิงค์

คุณสามารถใช้ Player ซิงค์เพลง วิดีโอ และรูปภาพไปยังอุปกรณ์แบบพกพาได้หลายแบบ ได้แก่ เครื่องเล่นสื่อแบบพกพา การ์ดเก็บข้อมูล และโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรุ่น เมื่อต้องการซิงค์กับอุปกรณ์ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้ว Player จะเลือกวิธีการซิงค์ (แบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง) ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณ จากนั้น คุณสามารถซิงค์แฟ้มและรายการที่จะเล่นในไลบรารีของ Player ของคุณไปยังอุปกรณ์ได้ ใช้แท็บนี้เพื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้

ถ้าคุณมีปัญหาในการใช้ Windows Media Player คุณสามารถลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการตั้งค่าของ Windows Media Player' เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างโดยอัตโนมัติ

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการตั้งค่า Windows Media Player' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกที่ 'แผงควบคุม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา คลิก ดูทั้งหมด แล้วคลิก การตั้งค่า Windows Media Playerต้องการความช่วยเหลือหรือไม่