การค้นหาว่าฮาร์ดแวร์ของคุณเข้ากันได้กับ Windows หรือไม่


เมื่อต้องการตรวจว่าฮาร์ดแวร์ของคุณ (หรือฮาร์ดแวร์ที่คุณมีแผนที่จะซื้อ) เข้ากันได้กับ Windows 7 หรือไม่ ให้ไปที่ ศูนย์ Windows 7 Compatibility เว็บไซต์นี้มีรายการฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่ครอบคลุมซึ่งได้รับการทดสอบว่าสามารถทำงานร่วมกับ Windows รุ่นนี้

หากคุณกำลังใช้งาน Windows Vista และวางแผนจะปรับรุ่นคอมพิวเตอร์คุณเป็น Windows 7 คุณสามารถตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์คุณพร้อมจะใช้ Windows 7 หรือไม่โดยการไปที่เว็บเพจ โปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่น Windows 7 บนเว็บไซต์ของ Microsoft โปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่นจะสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณและแจ้งคุณว่ามีโปรแกรมควบคุมหรืออุปกรณ์ใดที่คุณควรปรับปรุงหรือเปลี่ยน ก่อนจะปรับรุ่นเป็น Windows 7 รวมถึงแจ้งเตือนให้ทราบว่ามีโปรแกรมใดที่เข้ากันไม่ได้บ้างต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่