HDTV: คำถามที่ถามบ่อย


ถ้าคุณมีโทรทัศน์ความละเอียดสูง (HDTV) คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับ HDTV เพื่อให้ได้คุณภาพการแสดงผลของจอภาพที่ดียิ่งขึ้นได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับทีวี

แสดงทั้งหมด

ฉันจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ HDTV

กรณีนี้จะขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของคุณและชนิดของสายสัญญาณวิดีโอที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ได้ คอมพิวเตอร์เกือบทุกเครื่องจะมีสัญญาณขาออกแบบ VGA ถ้า HDTV ของคุณมีช่องสัญญาณขาเข้าแบบ VGA คุณสามารถใช้สายสัญญาณ VGA ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับทีวีได้ ถ้า HDTV ของคุณไม่มีช่องสัญญาณขาเข้าแบบ VGA คุณสามารถใช้สายสัญญาณชนิดอื่นในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ HDTV ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีสัญญาณขาออกแบบ HDMI, DVI หรือคอมโพเนนต์วิดีโอ และ HDTV มีช่องสัญญาณขาเข้าที่ตรงกัน คุณสามารถเชื่อมต่อทั้งสองเครื่องเข้าด้วยกันได้

ภาพประกอบการเชื่อมต่อ VGA, DVI, HDMI และคอมโพเนนต์วิดีโอ

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีช่องสัญญาณวิดีโอขาออก คุณอาจจะต้องเปลี่ยน การ์ดแสดงผล ในคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นการ์ดแสดงผลใหม่ที่ใช้ได้กับ HDTV

เหตุใดฉันจึงไม่ได้ยินเสียงใดๆ เลยเมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของฉันกับ HDTV

สายสัญญาณ VGA, DVI และคอมโพเนนต์วิดีโอไม่สนับสนุนสัญญาณเสียง สายสัญญาณ HDMI สนับสนุนสัญญาณเสียง แต่การ์ดแสดงผลที่สามารถใช้งานกับ HDMI บางรุ่นไม่สนับสนุนสัญญาณเสียง ถ้า HDTV ของคุณมีช่องสัญญาณเสียงขาเข้า คุณสามารถใช้สายสัญญาณเสียงแยกต่างหากในการเชื่อมต่อจากการ์ดเสียงคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังทีวีโดยตรงได้ หรือคุณอาจจะเชื่อมต่อสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์ข้อมูลออกอื่น เช่น ลำโพงคอมพิวเตอร์ภายนอกหรือระบบเครื่องเสียงภายในบ้านก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ดเสียง ให้ดูที่ การ์ดเสียง: คำถามที่ถามบ่อย

หลังจากเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ HDTV แล้ว ภาพบนทีวีของฉันถูกยืดขยายออก ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความละเอียดของหน้าจอใน Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับการแสดงผลให้ดีที่สุดบนจอภาพของคุณ

  1. เปิด 'ความละเอียดของหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ปรับความละเอียดของหน้าจอ

  2. คลิกเมนู ความละเอียด แบบหล่นลงและเลื่อนแถบเลื่อนเพื่อเลือกความละเอียดอื่น

    HDTV ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบจอกว้างในอัตราส่วน 16:9 ซึ่งคุณควรจะเลือกความละเอียดของหน้าจอที่ให้ลักษณะของภาพตรงกับรูปแบบอัตราส่วนความกว้างของหน้าจอ HDTV ของคุณ

  3. เมื่อคุณพบความละเอียดของหน้าจอที่เหมาะสมแล้ว ให้คลิก นำไปใช้

  4. ถ้าความละเอียดของหน้าจอใหม่ถูกต้อง ให้คลิก เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • ถ้าการ์ดแสดงผลคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานกับ HDTV ได้ อาจจะมีซอฟต์แวร์โดยเฉพาะจัดมาให้พร้อมกับการ์ดเพื่อใช้สำหรับการตั้งค่าความละเอียดของหน้าจอให้ตรงกับรูปแบบ 16:9

ฉันสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับจอภาพและ HDTV ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

ได้ ถ้าการ์ดแสดงผลคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบที่ใช้กับ HDTV ได้ จำนวนช่องสัญญาณวิดีโอขาออกจะมีอย่างน้อยสองช่อง ให้คุณเชื่อมต่อช่องสัญญาณหนึ่งช่องกับจอคอมพิวเตอร์ของคุณ และอีกหนึ่งช่องกับ HDTV โดยทั้งสองช่องสัญญาณควรจะแสดงผลสิ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

หลังจากเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ HDTV แล้ว เหตุใดฉันจึงไม่เห็นหน้าต่างบางบานบนจอคอมพิวเตอร์อีก

เหตุการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องปกติ ข้อมูลคอมพิวเตอร์บางชนิด เช่น เกมและวิดีโอ จะปรากฏบน HDTV เท่านั้น คุณจะเห็นหน้าจอหรือหน้าต่างว่างบนจอคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการดูข้อมูลดังกล่าวบนจอคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องยกเลิกการเชื่อมต่อ HDTV ชั่วคราว

รหัสบทความ: MSW700022ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่