วิธีใช้แอปสุขภาพและฟิตเนส


ฟิตเนส

ฉันจะติดตามข้อมูลการออกกำลังกายในตัวติดตามการออกกำลังกายได้อย่างไร

ตัวติดตามการออกกำลังกายช่วยให้คุณสามารถติดตามกิจกรรมการออกกำลังกายของคุณแบบรายวันและเก็บบันทึกการออกกำลังกายของคุณในแต่ละวันได้ คุณสามารถซิงค์ข้อมูลตัวติดตามระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วยการเชื่อมต่อกับ HealthVault ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ฟรีจาก Microsoft

 1. ปัดนิ้วลงจากขอบบนของหน้าจอหรือคลิกขวา แล้วเลือก ตัวติดตามกิจกรรม ภายใต้ส่วน ตัวติดตาม

 2. คุณสามารถแตะหรือคลิกปุ่ม + การออกกำลังกาย ตามชนิดการออกกำลังกายที่คุณต้องการเพิ่มว่าจะเป็นแบบคาร์ดิโอหรือแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

 3. คุณสามารถเลือกการออกกกำลังกายจากรายการโปรดของคุณ หรือจะใส่ชื่อการออกกำลังกายในกล่องค้นหาแล้วเลือกจากการแนะนำก็ได้ คุณสามารถกด Enter เพื่อดูผลลัพธ์เพิ่มเติมได้เช่นกัน

 4. คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการออกกำลังกาย ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของการออกกำลังกายว่าเป็นแบบคาร์ดิโอหรือแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

 5. นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มการออกกำลังกายเป็นชุดแบบต่อเนื่องด้วยการแตะกล่องกาเครื่องหมาย Save as a new circuit ที่ด้านล่าง

 6. คุณยังสามารถแก้ไขการออกกำลังกายแบบอินไลน์ในภายหลังได้อีกด้วย

แท็บการวิเคราะห์จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่คุณได้เพิ่มไว้ในตัวติดตาม

การแพทย์

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเปลี่ยนหรือเรียงลำดับตัวติดตามใหม่ในส่วน 'ตัวติดตามสุขภาพ' ได้อย่างไร

'ตัวติดตามสุขภาพ' ช่วยให้คุณสามารถติดตามน้ำหนัก คอเลสเตอรอล ความดันโลหิต และกำหนดการฉีดวัคซีน โดยจะรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถใช้ในการอ้างอิงและติดตามได้อย่างสะดวก

 1. ปัดนิ้วลงจากขอบบนหรือคลิกขวา แล้วเลือก ตัวติดตามสุขภาพ ภายใต้ส่วน ตัวติดตาม

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม จัดการตัวติดตาม ที่มุมบนขวา แล้วเลือก/ล้างตัวติดตามใดๆ ด้วยการแตะหรือคลิกที่ชื่อตัวติดตามนั้นๆ

 3. แตะหรือคลิกที่ใดก็ได้ภายนอกรายการแบบหล่นลงเพื่อปิดและดูรายการของตัวติดตาม

เมื่อต้องการเรียงลำดับตัวติดตามใหม่ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 1. ล้างตัวติดตามทั้งหมดจากรายการแบบหล่นลง จัดการตัวติดตาม ดังที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้

 2. เลือกตัวติดตามที่คุณต้องการใช้ตามลำดับที่คุณจะให้แสดงในหน้าจากซ้ายไปขวา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการดู 'ตัวติดตามความดันโลหิต' แล้วตามด้วย 'ตัวติดตามคอเลสเตอรอล' คุณควรยกเลิกการเลือกตัวติดตามทั้งหมดแล้วแตะหรือคลิก ความดันโลหิต ตามด้วย คอเลสเตอรอล

 3. แตะหรือคลิกที่ใดก็ได้ภายนอกรายการแบบหล่นลงเพื่อปิดและดูรายการของตัวติดตาม

ฉันจะจำกัดอาการบางอย่างให้แคบลงจาก 'ตัวตรวจสอบอาการ' ได้อย่างไร

'ตัวตรวจสอบอาการ' ช่วยให้คุณสามารถเลือกส่วนต่างๆ ของร่างกายเฉพาะส่วน เลือกจากรายการของอาการที่เกี่ยวข้อง แล้วจำกัดวงให้เหลือแค่รายการของอาการที่เป็นไปได้ ก่อนให้ข้อมูลของแต่ละอาการ

 1. ปัดนิ้วลงจากขอบบนหรือคลิกขวา แล้วเลือก ตัวตรวจสอบอาการ จากรายการ

 2. แตะหรือคลิกรายการแบบหล่นลง เพศ เพื่อเลือกแบบจำลองร่างกายมนุษย์ที่เหมาะสมซึ่งคล้ายกับบุคคลที่มีอาการมากที่สุด วิธีนี้จะช่วยแสดงชุดของอาการที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้นตามแบบจำลองที่เลือก

 3. แตะหรือคลิกส่วนของร่างกายที่เกี่ยวข้องหรือเลือกจาก อาการทั่วไป

 4. แตะหรือคลิกอาการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอาการจากรายการอาการ

 5. แตะหรือคลิก อาการ ในระดับที่สองของอาการเพื่อปรับปรุงรายการของอาการที่เป็นไปได้

 6. เลือกอาการจากรายการขั้นสุดท้ายของอาการเพื่ออ่านและทำความเข้าใจให้มากขึ้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะ ร่างกายมนุษย์แบบ 3 มิติ เพื่อทำความเข้าใจยิ่งขึ้นกับร่างกายเฉพาะส่วนที่ได้รับผลกระทบจากอาการที่คุณค้นหา

ฉันจะเรียกดูเฉพาะบางส่วนของร่างกายโดยใช้ 'ร่างกายมนุษย์แบบ 3 มิติ' ได้อย่างไร

'ร่างกายมนุษย์ 3 มิติ' ช่วยให้คุณสามารถเลือกระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ แล้วเลือกเฉพาะส่วนของร่างกายที่ต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้

 1. ปัดนิ้วลงจากขอบบนหรือคลิกขวา แล้วเลือก ร่างกายมนุษย์แบบ 3 มิติ จากรายการ

 2. เลือกเพศที่เหมาะสมของแบบจำลองมนุษย์ด้วยการแตะที่ไอคอนเพศใต้ร่างกายมนุษย์

 3. ถ้าจำเป็นให้เลือกระบบอวัยวะที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบประสาทหรือระบบกล้ามเนื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังค้นหาอยู่

 4. หมุนและเลื่อนไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องของร่างกาย คุณยังสามารถแตะหรือคลิกบริเวณเฉพาะเพื่อขยายดูได้อีกด้วย

 5. แตะหรือคลิกส่วนของร่างกายหรืออวัยวะเฉพาะเพื่อเน้นและดูบทความที่เกี่ยวข้องพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติม

 6. นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แท็บ กายวิภาคที่เกี่ยวข้อง และ ระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูบทความที่เกี่ยวข้องได้ด้วย

 7. คุณสามารถรีเฟรชมุมมองให้เป็นค่าเริ่มต้นได้ทุกเมื่อด้วยการแตะหรือคลิกปุ่มรีเฟรชที่อยู่ใต้ร่างกายมนุษย์

และคุณยังสามารถใช้คุณลักษณะของ ตัวตรวจสอบอาการ เพื่อตรวจสอบอาการที่เป็นไปได้และอาการที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

โภชนาการ

แสดงทั้งหมด

ฉันจะปรับแต่งแคลอรีเป้าหมายต่อวันของฉันได้อย่างไร

แคลอรีเป้าหมายต่อวันคือปริมาณการบริโภคแคลอรีที่แนะนำสำหรับคุณ โดยพิจารณาจากไลฟ์สไตล์ น้ำหนักเป้าหมาย และข้อมูลโพรไฟล์อื่นๆ ของคุณ คุณสามารถใช้แคลอรีเป้าหมายที่แนะนำซึ่งคำนวณแล้ว หรือกำหนดค่าแคลอรีเป้าหมายเองจากบานหน้าต่าง การตั้งค่าส่วนบุคคล

 1. ปัดนิ้วลงจากขอบบนของหน้าจอหรือคลิกขวา แล้วเลือก ตัวติดตาม จากนั้นเลือก ตัวติดตามการไดเอ็ท

 2. แตะหรือคลิก ค้นหาเป้าหมายแคลอรีต่อวันที่แนะนำ แล้วแตะหรือคลิก โพรไฟล์ของฉัน ในส่วน เข้าถึงด่วน เพื่อเปิดบานหน้าต่าง การตั้งค่าส่วนบุคคล

 3. ในบานหน้าต่าง การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้กรอกข้อมูลในส่วน โพรไฟล์ของฉัน และ แคลอรีเป้าหมายของฉัน เพื่อรับแคลอรีเป้าหมายต่อวันที่แนะนำโดยยึดตามน้ำหนักเป้าหมาย หรือกำหนดแคลอรีเป้าหมายเองตามต้องการ

 4. แตะหรือคลิกนอกบานหน้าต่าง การตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วแคลอรีเป้าหมายที่คุณกำหนดเองก็จะได้รับการปรับปรุง

ฉันจะค้นหาและเพิ่มอาหารลงใน 'ตัวติดตามการไดเอ็ท' ได้อย่างไร

คุณสามารถติดตามการไดเอ็ทของคุณและนับแคลอรีได้ด้วย ตัวติดตามการไดเอ็ท

 1. ปัดนิ้วลงจากขอบบนของหน้าจอหรือคลิกขวา แล้วเลือก ตัวติดตาม จากนั้นเลือก ตัวติดตามการไดเอ็ท

 2. เพิ่มรายการอาหารภายใต้ส่วนของอาหารที่เกี่ยวข้อง

 3. คุณสามารถค้นหาอาหารได้ด้วยการพิมพ์ข้อความค้นหาลงในกล่องค้นหา เลือกตัวเลือกจากรายการคำแนะนำหรือกด Enter เพื่อดูผลลัพธ์เพิ่มเติม

 4. ขณะที่คุณเพิ่มรายการอาหารลงใน ตัวติดตามการไดเอ็ท คุณสามารถใช้แท็บ ล่าสุด และ รายการโปรด เพื่อเพิ่มอาหารได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มอาหารแบบกำหนดเองได้โดยใช้แท็บ กำหนดเอง

 5. แตะหรือคลิก เสร็จสิ้น เพื่อเพิ่มรายการอาหารที่เลือกลงในตัวติดตาม เมื่อต้องการยกเลิกการเพิ่มอาหาร ให้แตะหรือคลิกนอกป็อปอัพ เพิ่มอาหาร

ฉันจะเพิ่มอาหารแบบกำหนดเองไปยังรายการอาหารที่มีอยู่แล้วได้อย่างไร และรายละเอียดอะไรบ้างที่ฉันสามารถเพิ่มได้

นอกจากจะมีรายการอาหารที่หลากหลายซึ่งคุณสามารถเลือกได้ขณะติดตามการไดเอ็ทแล้ว แอป Bing สุขภาพและฟิตเนสยังอนุญาตให้คุณเพิ่มอาหารและข้อมูลโภชนาการที่คุณกำหนดเองได้ด้วย

 1. ปัดนิ้วลงจากขอบบนหรือคลิกขวา จากนั้นภายใต้ส่วน ตัวติดตาม ให้เลือก ตัวติดตามการไดเอ็ท

 2. เพิ่มรายการอาหารภายใต้ส่วนของอาหารที่เกี่ยวข้อง

 3. เลื่อนไปยังแท็บ กำหนดเอง ในส่วน เพิ่มอาหาร

 4. แตะหรือคลิกส่วนหัว ป้อนอาหารแบบกำหนดเอง ในส่วนนั้น

 5. นอกจากนี้ ถ้าคุณใส่แบบสอบถามการค้นหาแล้วกด Enter คุณจะเห็น Add this as a custom food ที่ท้ายรายการผลลัพธ์การค้นหา

 6. ใส่รายละเอียดของอาหารแบบกำหนดเอง ซึ่งได้แก่ ชื่ออาหาร ขนาดหน่วยบริโภค และปริมาณ แคลอรี

 7. แตะหรือคลิก บันทึก เมื่อคุณใส่รายละเอียดแล้ว ตอนนี้อาหารที่กำหนดเองควรแสดงให้เห็นภายใต้แท็บ กำหนดเอง

นอกจากนี้ คุณสามารถใส่ปริมาณไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตในอาหารแบบกำหนดเองเป็นหน่วยกรัมได้ วิธีนี้จะช่วยในการติดตามเปอร์เซ็นต์ของการบริโภคในวันหนึ่งๆ รวมทั้งปริมาณแคลอรีที่บริโภคทั้งหมด

ฉันจะเปรียบเทียบรายการอาหารได้อย่างไร

การเปรียบเทียบรายการอาหารช่วยให้คุณเข้าใจในสิ่งที่บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทำให้สามารถตัดสินใจได้โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับเมื่อต้องเลือกระหว่างรายการอาหารที่ต่างกันและขนาดหน่วยบริโภคที่แตกต่างกัน โดยคุณลักษณะนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลด้านโภชนาการทั้งหมดของอาหารได้สองอย่าง

 1. เลือก อาหาร จากส่วน เข้าถึงด่วน

 2. ค้นหารายการอาหารที่ต้องการแล้วแตะหรือคลิกตัวเลือกที่แนะนำตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

 3. ในหน้ารายละเอียดของอาหาร ให้แตะหรือคลิก เปรียบเทียบ

 4. ค้นหารายการอาหารอย่างที่สอง แล้วเลือกจากการแนะนำ

 5. เลือกหน่วยบริโภคและขนาดหน่วยบริโภคที่เหมาะสมสำหรับอาหารสองอย่างที่จะทำการเปรียบเทียบ

 6. นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของอาหารสองอย่างนั้นได้ด้วยการแตะหรือคลิก ดูข้อมูลโภชนาการฉบับเต็ม ที่ด้านล่าง

 7. เมื่อใดก็ตามที่ต้องการกลับไปยังหน้ารายละเอียดของอาหาร ให้แตะหรือคลิกภายนอกป็อปอัพ Compare Foods

ฉันจะตีความค่าที่แนะนำโดยใช้เครื่องมือแคลอรีเป้าหมายต่อวันได้อย่างไร

เครื่องมือแคลอรีเป้าหมายต่อวันจะแนะนำปริมาณการบริโภคแคลอรีโดยพิจารณาจากไลฟ์สไตล์ น้ำหนักเป้าหมาย และข้อมูลโพรไฟล์ของคุณ มีบางเรื่องที่คุณต้องรับทราบขณะใช้ข้อมูลนี้ในตัวติดตามการไดเอ็ท นั่นคือ

 • ค่าต่างๆ ถูกตั้งเป็นแบบส่วนบุคคลสำหรับคุณ และเป็นค่าที่แนะนำโดยพิจารณาจากสิ่งที่คุณติดตามและน้ำหนักเป้าหมายที่คุณต้องการ เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก และอายุ ก็จะมีผลต่อค่าเหล่านี้

 • การบริโภคอาหารเพื่อโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพควรมีปริมาณอย่างน้อย 1200 แคลอรี ดังนั้นจึงไม่ควรใส่ใจกับค่าแนะนำที่น้อยกว่า 1200 แคลอรี

 • แอป Bing สุขภาพและฟิตเนสได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 14 ปี บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีไม่ควรลองคำนวณแคลอรีเป้าหมายต่อวันที่แนะนำโดยใช้เครื่องมือนี้

 • คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมในคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ

General

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเปลี่ยนขนาดและลักษณะของแบบอักษรในบทความได้อย่างไร

คุณสามารถเลือกแบบอักษรได้สี่ขนาด ได้แก่ เล็ก ปานกลาง ใหญ่ หรือใหญ่มาก และสามารถเลือกลักษณะข้อความได้สองลักษณะจากในบทความที่คุณกำลังอ่าน

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 2. แตะหรือคลิก ขนาดข้อความ แล้วเลือกขนาดข้อความที่เหมาะสม

 3. แตะหรือคลิก ลักษณะข้อความ เพื่อสลับการแสดงผลข้อความของบทความระหว่างสองลักษณะ

ฉันจะใช้เมาส์และแป้นพิมพ์กับแอปนี้ได้อย่างไร

Windows 8 และรุ่นถัดไปได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อใช้กับอุปกรณ์ระบบสัมผัส แต่ก็สามารถใช้แป้นพิมพ์และเมาส์เพื่อรับประสบการณ์ใช้งานในลักษณะเดียวกันนี้ได้

 1. แสดงแถบนำทางด้านบนและด้านล่าง: คลิกขวาด้วยเมาส์หรือกดแป้น Windows แป้นโลโก้ Windows + Z บนแป้นพิมพ์
 2. ปิดแอป: ใช้เมาส์คลิกแอปค้างไว้ที่กึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ ลากแอปไปที่ด้านล่างของหน้าจอแล้วปล่อยเพื่อปิดแอป หรือกด Alt+F4 บนแป้นพิมพ์

 3. เลื่อนผ่านเนื้อหา: เมื่อต้องการเรียกดูเนื้อหาในแนวนอนอย่างในบทความ คุณสามารถใช้แถบเลื่อนที่ด้านล่างของหน้าจอหรือใช้ล้อเลื่อนของเมาส์ได้ เมื่อต้องการเรียกดูเนื้อหาในแนวตั้งภายในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง คุณสามารถใช้แถบเลื่อนที่ด้านข้างหรือใช้ล้อเลื่อนของเมาส์ได้ เมื่อต้องการเรียกดูเนื้อหาโดยใช้แป้นพิมพ์ ให้ใช้ Tab เพื่อย้ายไปยังส่วนต่างๆ และใช้ Spacebar หรือ Enter เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในส่วนนั้นๆ

ฉันจะติชมแอป Bing สุขภาพและฟิตเนสได้อย่างไร

คำติชมของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเพื่อจะได้สามารถให้บริการแก่คุณได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของแอปสำหรับผู้ใช้ของเราทุกคน นอกเหนือไปจากการช่วยให้เราสามารถเพิ่มเติมคุณลักษณะใหม่ๆ เพื่อจัดการกับสิ่งที่คุณเป็นกังวลอยู่ได้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก เกี่ยวกับ แล้วแตะหรือคลิก คำติชม

 3. ใส่คำติชมของคุณลงในแบบฟอร์ม แล้วแตะหรือคลิก ส่ง

ฉันจะเปลี่ยนภาษาของแอปและเนื้อหาให้เป็นของภูมิภาคที่ฉันเลือกได้อย่างไร

แอป Bing สุขภาพและฟิตเนสมีเนื้อหาเป็นภาษาท้องถิ่นครอบคลุมตลาดต่างๆ ถึง 36 แห่ง

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก ตัวเลือก แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการจากรายการแบบหล่นลง

โปรดทราบว่าการเปลี่ยนตลาดจะเป็นการลบเนื้อหาล่าสุดจากแอปออก

ฉันจะค้นหาและเรียกดูเนื้อหาในแอปได้อย่างไร

แอป Bing สุขภาพและฟิตเนสได้รวมเนื้อหาที่ครบครันพร้อมกับประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ชั้นเยี่ยม ครอบคลุมทั้งด้านการออกกำลังกาย โภชนาการ และข้อมูลทางการแพทย์ แอปนี้มีข้อมูลมากมายสำหรับผู้ใช้ทุกคน ตั้งแต่แผนที่ร่างกายมนุษย์แบบอินเทอร์แอกทีฟไปจนถึงวิดีโอการออกกำลังกายหลายท่วงท่า ตลอดจนฐานข้อมูลอาหารที่ครบถ้วนไปจนถึงตัวตรวจสอบอาการที่ครอบคลุม คุณลักษณะการค้นหาที่ทรงประสิทธิภาพในแอปมีพร้อมให้คุณใช้งาน เพื่อช่วยให้การเรียกดูและค้นหาเนื้อหาในแอปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ใส่คำที่ใช้ค้นหาในกล่องค้นหาส่วนกลางที่มุมบนขวาในหน้าใดๆ คุณเริ่มพิมพ์ที่ใดก็ได้ภายในแอป แบบสอบถามการค้นหาจะปรากฏโดยอัตโนมัติในกล่องค้นหา

 2. โปรแกรมค้นหาของ Bing จะแสดงผลลัพธ์ครอบคลุมสี่กลุ่ม (ฟิตเนส โภชนาการ การแพทย์ และบทความ/ข่าว) ในหน้าผลลัพธ์การค้นหาทั่วไป หรือให้ผลลัพธ์ที่มีรายละเอียดมากขึ้นในหน้าเรียกดูโดยเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบสอบถามการค้นหาของคุณ ตัวอย่างเช่น การค้นหาคำว่า "หัวใจ" จะแสดงผลลัพธ์การค้นหาทั่วไป ในขณะที่การค้นหา "ท่าลุกนั่งยกบาร์เบลด้านหน้าแบบแยกขา" จะเป็นการเรียกดูการออกกำลังกายในหน้าเฉพาะ

 3. บนหน้าเรียกดู คุณสามารถกรองเนื้อหาตามตัวกรองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะเปิดใช้งานตามเนื้อหาที่มีการค้นหา การเลือกตัวกรองหลายรายการและค่าต่างๆ ภายในตัวกรองเหล่านั้นสามารถทำได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้เพื่อค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในแอปได้อีกด้วย

 1. ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหรือคลิกขวาที่หน้าหลัก แล้วเลือกไทล์ใดไทล์หนึ่งในส่วนหัวด้านบน

 2. ปัดนิ้วไปทางขวาผ่านภาพแบบพาโนรามาของหน้าหลัก แล้วเลือกจากชุดของเนื้อหาที่แสดง

 3. แตะหรือคลิกไทล์ที่ต้องการในแถบ เข้าถึงด่วน (QUICK ACCESS)

ในส่วน ตัวติดตามกิจกรรม และ ตัวติดตามการไดเอ็ท ในขณะที่เพิ่มรายการ คุณสามารถค้นหาการออกกำลังกายหรือรายการอาหารได้ด้วยการใส่คำลงไปในกล่องค้นหา คุณสามารถเลือกผลลัพธ์จากรายการแบบหล่นลงหรือกด Enter เพื่อค้นหาผลลัพธ์การค้นหาเพิ่มเติม

ฉันจะปรับแต่งประสบการณ์ใช้งานของฉันได้อย่างไร และสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้าง

คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ใช้งานแอปของคุณได้ด้วยการใส่ข้อมูลโพรไฟล์ให้สมบูรณ์และเลือกการกำหนดลักษณะเนื้อหาในบานหน้าต่างการตั้งค่าส่วนบุคคล วิธีนี้จะปรับแต่งเนื้อหาการออกกำลังกายที่น่าสนใจในหน้าหลัก ประสบการณ์ในการเรียกดูภายในแอป การคำนวณอัตราการเผาผลาญแคลอรีของคุณ และแคลอรีเป้าหมายที่แนะนำ นอกเหนือจากการซิงค์บัญชีของคุณกับ HealthVault คุณสามารถเปิดบานหน้าต่าง การตั้งค่าส่วนบุคคล ด้วยการแตะหรือคลิก โพรไฟล์ของฉัน จากแถบ เข้าถึงด่วน (QUICK ACCESS)

บานหน้าต่างการตั้งค่าส่วนบุคคลมีอยู่ด้วยกันสี่ส่วน ขอแนะนำให้ใส่ข้อมูลทุกส่วนให้ครบถ้วนเพื่อรับประสบการณ์ใช้งานแบบส่วนตัวที่ราบรื่น นอกจากนี้ ส่วน แคลอรีเป้าหมายของฉัน ยังกำหนดให้ต้องใส่ข้อมูลในส่วน โพรไฟล์ของฉัน เพื่อคำนวณแคลอรีเป้าหมายต่อวันที่แนะนำสำหรับคุณด้วย การซิงค์กับ HealthVault จะช่วยซิงค์และติดตามข้อมูลจากตัวติดตามของคุณเท่านั้น ไม่ได้เป็นการซิงค์หรือปรับปรุงข้อมูลโพรไฟล์ของคุณ

ฉันจะเชื่อมต่อกับข้อมูลของฉันใน Microsoft HealthVault ได้อย่างไร

ถ้าคุณมีบัญชี HealthVault คุณสามารถซิงค์บัญชีนั้นกับ Bing สุขภาพและฟิตเนสเพื่อให้สามารถดูข้อมูล HealthVault ของคุณใน 'ตัวติดตามสุขภาพ' และข้อมูลที่คุณเพิ่มไปยัง Bing สุขภาพและฟิตเนสจะถูกจัดเก็บไว้ในบันทึก HealthVault ของคุณ การเชื่อมต่อกับ HealthVault จะช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลตัวติดตามสุขภาพ การไดเอ็ท และการออกกำลังกายของคุณระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

Bing สุขภาพและฟิตเนสจะเชื่อมต่อกับบัญชี HealthVault โดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

 • ถ้าคุณเชื่อมต่อบัญชี Windows ของคุณกับบัญชี Microsoft (แนะนำ) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นบัญชีเดียวกับที่ใช้เป็นบัญชี HealthVault ของคุณ คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ HealthVault ด้วยบัญชี Microsoft อื่นได้

 • ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อบัญชี Windows ของคุณกับบัญชี Microsoft ระบบจะขอให้คุณใส่บัญชี Microsoft ของคุณในระหว่างขั้นตอนต่อไปนี้

ถ้าคุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชี Microsoft ของคุณไปยัง HealthVault คุณสามารถเพิ่มได้ตอนนี้โดยทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้นี้

เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Bing สุขภาพและฟิตเนสกับข้อมูลของคุณใน HealthVault ให้ทำดังนี้

 1. ในแอป Bing สุขภาพและฟิตเนส ให้ปัดนิ้วลงจากขอบบนของหน้าจอหรือคลิกขวา เลือก ตัวติดตาม แล้วเลือก ตัวติดตามการไดเอ็ท ตัวติดตามการออกกำลังกาย หรือ ตัวติดตามสุขภาพ

 2. แตะหรือคลิก ซิงค์กับ HealthVault

 3. โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้และคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล และโปรดทราบด้วยว่าชื่อของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบันทึก HealthVault ที่จะถูกใช้ในแอป Bing สุขภาพและฟิตเนสจะปรากฏที่นี่

 4. แตะหรือคลิก ฉันยอมรับ

ฉันซิงค์ Bing สุขภาพและฟิตเนสกับ HealthVault แล้ว แต่ฉันไม่เห็นข้อมูลของฉัน

ลองตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณคิดว่าข้อมูลของคุณหายไป

 1. คุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ถูกต้องหรือไม่

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี HealthVault ที่ถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "ฉันจะเชื่อมต่อกับข้อมูลของฉันใน Microsoft HealthVault ได้อย่างไร" ถ้าคุณมีบัญชี HealthVault อยู่แล้ว ระบบไม่ควรขอให้คุณสร้างบัญชีใหม่เมื่อคุณซิงค์กับ Bing สุขภาพและฟิตเนส

 2. คุณกำลังดูข้อมูลของบุคคลที่ถูกต้องใช่หรือไม่

  เมื่อคุณซิงค์กับ HealthVault แอป Bing สุขภาพและฟิตเนสจะรับข้อมูลจากบุคคลที่เป็น “ค่าเริ่มต้น” ซึ่งข้อมูลของบุคคลดังกล่าวจะปรากฏขึ้นมาก่อนเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ HealthVault โดยปกติแล้วมักเป็นตัวคุณเอง คุณไม่สามารถเลือกที่จะใช้ Bing สุขภาพและฟิตเนสสำหรับบุคคลอื่นได้

 3. คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่

  Bing สุขภาพและฟิตเนสสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้ โดยจะซิงค์ข้อมูลกับ HealthVault ในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ฉันจะหยุดการซิงค์กับ HealthVault ได้อย่างไร

เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อจาก HealthVault ให้ปัดนิ้วขึ้นจากขอบล่างของหน้าจอหรือคลิกขวา แล้วเลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อจาก HealthVault โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่ซิงค์จาก HealthVault ก่อนที่คุณจะทำการยกเลิกการเชื่อมต่อ จะยังคงใช้ได้ใน Bing สุขภาพและฟิตเนส แต่จะไม่มีการซิงค์ข้อมูลเหล่านั้นอีกต่อไป

หมายเหตุ

 • คุณไม่จำเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมต่อทุกครั้งที่คุณใช้ Bing สุขภาพและฟิตเนสเสร็จแล้วในขณะนั้น แต่ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการให้ HealthVault และ Bing สุขภาพและฟิตเนสซิงค์ข้อมูลระหว่างกันอีก คุณสามารถช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณได้ด้วยการล็อกหรือลงชื่อออกจาก Windows เมื่อคุณไม่ได้อยู่ที่เครื่องพีซี

ฉันจะขอรับบริการสนับสนุนลูกค้าสำหรับ Bing สุขภาพและฟิตเนสได้จากที่ใด

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการใช้ Bing สุขภาพและฟิตเนส โปรดไปที่เพจเกี่ยวกับชุมชนแอปของ Bing

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ HealthVault โปรดไปที่เพจเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าของ HealthVault

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี Microsoft ของคุณ เช่น ตั้งรหัสผ่านใหม่ โปรดไปที่เพจเกี่ยวกับการสนับสนุนของบัญชี Microsoft

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่