การฟังการอ่านออกเสียงข้อความด้วยโปรแกรมผู้บรรยายดูวิดีโอวิธีการฟังการอ่านออกเสียงข้อความด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพในภาษาของคุณ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน ปุ่มคำบรรยายทดแทนการได้ยิน)

โปรแกรมผู้บรรยายคือโปรแกรมอ่านหน้าจอที่จะอ่านข้อความบนหน้าจอและอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ออกมาดังๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้พีซีของคุณได้โดยไม่ต้องมีจอแสดงผล

หมายเหตุ

 • โปรแกรมผู้บรรยายพร้อมใช้งานในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และอินเดีย), ฝรั่งเศส, อิตาลี, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, จีนกลาง (จีนประยุกต์และจีนดั้งเดิม), กวางตุ้ง (จีนดั้งเดิม), สเปน (สเปนและเม็กซิโก), โปแลนด์, รัสเซีย และโปรตุเกส (บราซิล)

การเริ่มต้นโปรแกรมผู้บรรยาย

มีหลายวิธีที่จะเริ่มต้นโปรแกรมผู้บรรยาย มีสี่วิธีที่คนจำนวนมากนิยมใช้ ได้แก่

 • บนแป้นพิมพ์ ให้กดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows +Enter
 • บนเครื่องแท็บเล็ต ให้กดปุ่มโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows และปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมๆ กัน
 • บนหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ความง่ายในการเข้าถึงปุ่ม 'ความง่ายในการเข้าถึง' ในมุมล่างซ้าย แล้วเลือกโปรแกรมผู้บรรยาย
 • ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
  แตะหรือคลิก ความง่ายในการเข้าถึง แตะหรือคลิก โปรแกรมผู้บรรยาย และเลื่อนตัวเลื่อนใต้ โปรแกรมผู้บรรยาย เพื่อเปิด

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณต้องการเริ่มใช้งานทันที ให้กด Caps Lock+F1 หลังจากที่เปิดโปรแกรมผู้บรรยาย หรือแตะที่จอสัมผัสสามครั้งโดยใช้สี่นิ้ว ซึ่งจะเป็นการแสดงคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรมผู้บรรยาย ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแบบ 106/109 แป้น ให้กด Ctrl+Alt+F1 เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

 • ถ้าคุณต้องการใช้ Caps Lock สำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ในขณะที่คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้กดแป้น Caps Lock สองครั้งติดต่อกันเร็วๆ

การออกจากโปรแกรมผู้บรรยาย

มีหลายวิธีเช่นกันที่จะออกจากโปรแกรมผู้บรรยาย นี่คือทางลัดสองทางที่หลายคนนิยมใช้ ได้แก่

 • บนแป้นพิมพ์ ให้กดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows +Enter
 • บนเครื่องแท็บเล็ต ให้กดปุ่มโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows และปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมๆ กัน

รูปแบบการสัมผัสใหม่

Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 มีการกระทำใหม่และตำแหน่งใหม่สำหรับคำสั่งทั่วๆ ไป ต่อไปนี้คือรูปแบบสำคัญบางอย่างเพื่อให้คุณเริ่มทำงาน

ใช้รูปแบบการสัมผัสนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ใช้รูปแบบการสัมผัสนี้

ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาด้วยนิ้วเดียว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดทางลัด (ค้นหา, แบ่งปัน, เริ่ม, อุปกรณ์, การตั้งค่า)

ใช้รูปแบบการสัมผัสนี้

ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบซ้ายด้วยนิ้วเดียว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สลับแอป สแนปแอปไปด้านข้าง และปิดแอป

ใช้รูปแบบการสัมผัสนี้

ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบบนหรือขอบล่างด้วยนิ้วเดียว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงคำสั่งของแอป เช่น บันทึก แก้ไข และลบ

หมายเหตุ

 • รูปแบบการกดค้างไม่ได้รับการสนับสนุนในโปรแกรมผู้บรรยาย

แป้นพิมพ์ลัดใหม่

Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 มีแป้นพิมพ์ลัดใหม่ด้วย ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดบางอย่างที่มีประโยชน์

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้
แป้นโลโก้ Windows ‌ แป้นโลโก้ Windows+C
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดทางลัด (ค้นหา, แบ่งปัน, เริ่ม, อุปกรณ์, การตั้งค่า)

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้
แป้นโลโก้ Windows ‌ แป้นโลโก้ Windows+Z
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงคำสั่งของแอป เช่น บันทึก แก้ไข และลบ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้
แป้นโลโก้ Windows ‌ แป้นโลโก้ Windows+period
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สแนปแอปไปด้านข้าง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้
แป้นโลโก้ Windows ‌ แป้นโลโก้ Windows+Tab หรือ Alt+Tab
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สลับแอปต่างๆ

การตั้งค่าโปรแกรมผู้บรรยาย

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโปรแกรมผู้บรรยายได้ใน 'การตั้งค่าพีซี' เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าดังกล่าว ให้ทำดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ต่อไปนี้

ฟังสิ่งที่อยู่บนหน้าจอ

 • โปรแกรมผู้บรรยาย ใช้แถบเลื่อนนี้เพื่อเปิดหรือปิดโปรแกรมผู้บรรยาย

 • เริ่มโปรแกรมผู้บรรยายโดยอัตโนมัติ ใช้การตั้งค่านี้เพื่อให้โปรแกรมผู้บรรยายเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่คุณลงชื่อเข้าใช้

เสียง

 • เลือกเสียง เมื่อใช้เมนูแบบหล่นลงนี้ คุณสามารถเลือกเสียงชนิดต่างๆ ในโปรแกรมผู้บรรยายได้ ถ้าพร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

 • ความเร็ว คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วของเสียงได้ด้วยแถบเลื่อนนี้

 • ระดับเสียง คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงได้ด้วยแถบเลื่อนนี้

เสียงที่คุณได้ยิน

 • อ่านข้อมูลแนะนำของตัวควบคุมหรือปุ่ม ใช้การตั้งค่านี้เพื่อให้โปรแกรมผู้บรรยายอ่านข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับวิธีการโต้ตอบกับรายการทั่วไป เช่น ปุ่ม การเชื่อมโยง รายการในชุดรายการ และแถบเลื่อน

 • อักขระที่คุณพิมพ์ คุณสามารถเลือกว่าจะให้โปรแกรมผู้บรรยายอ่านแต่ละแป้นที่คุณพิมพ์หรือไม่

 • คำที่คุณพิมพ์ เลือกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านคำที่คุณพิมพ์หรือไม่

 • ลดระดับเสียงของแอปอื่นเมื่อโปรแกรมผู้บรรยายกำลังทำงานอยู่ ตัวเลือกนี้ทำให้แอปอื่นๆ เบาเสียงลงเพื่อให้ได้ยินโปรแกรมผู้บรรยายได้ง่ายขึ้น

 • เล่นคิวเสียง ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้เสียงพิเศษที่โปรแกรมผู้บรรยายเล่นเมื่อคุณดำเนินการบางอย่าง

เคอร์เซอร์และแป้น

 • เน้นเคอร์เซอร์ ตัวเลือกนี้ให้คุณแสดงหรือซ่อนกล่องที่เน้นตำแหน่งโปรแกรมผู้บรรยายบนหน้าจอของคุณได้

 • ให้จุดแทรกติดตามโปรแกรมผู้บรรยาย ตัวเลือกนี้ให้คุณแสดงหรือซ่อนกล่องที่เน้นตำแหน่งโปรแกรมผู้บรรยายบนหน้าจอของคุณได้

 • เปิดใช้งานแป้นบนแป้นพิมพ์สัมผัสเมื่อยกนิ้วขึ้นจากแป้นพิมพ์ ถ้าโหมดสัมผัสพร้อมใช้งาน คุณสามารถเปิดการตั้งค่านี้เพื่อให้พิมพ์ได้เร็วขึ้นโดยใช้แป้นพิมพ์สัมผัส เมื่อใช้การตั้งค่านี้ คุณสามารถลากเพื่อค้นหารายการที่ต้องการ แล้วยกนิ้วขึ้นเพื่อกดแป้น

คำสั่งบนแป้นพิมพ์

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแบบ 106/109 แป้น ให้ใช้ Ctrl+Alt แทน Caps Lock ในคำสั่งของแป้นพิมพ์ต่อไปนี้

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Ctrl

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

หยุดการอ่าน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows +Enter
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ออกจากโปรแกรมผู้บรรยาย

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Space

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ดำเนินการการกระทำหลัก

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายไปยังรายการถัดไป

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้า

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+ลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปลี่ยนมุมมอง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+ลูกศรลง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปลี่ยนมุมมอง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock + A

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปลี่ยนโหมดละเอียด

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+F1

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงรายการคำสั่ง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+F2

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงคำสั่งสำหรับรายการปัจจุบัน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+F3

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ข้ามไปยังเซลล์ถัดไปในแถว

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Shift+F3

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ข้ามไปยังเซลล์ก่อนหน้าในแถว

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+F4

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ข้ามไปยังเซลล์ถัดไปในคอลัมน์

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Shift+F4

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ข้ามไปยังเซลล์ก่อนหน้าในคอลัมน์

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+F5

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านแถวและคอลัมน์ที่โปรแกรมผู้บรรยายอยู่

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+F6

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ข้ามไปยังเซลล์ตาราง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+F7

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านคอลัมน์ปัจจุบัน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+F8

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านแถวปัจจุบัน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+F9

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านส่วนหัวคอลัมน์ปัจจุบัน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+F10

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านส่วนหัวแถวปัจจุบัน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+F11

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สลับโหมดสัมผัสให้เปิด/ปิด

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+F12

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สลับการประกาศการกดแป้นพิมพ์

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Z

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ล็อกแป้นโปรแกรมผู้บรรยาย

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+X

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ส่งแป้นให้แอป

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+V

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ทวนวลีสุดท้าย

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Page Up

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เพิ่มระดับเสียง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Page Down

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลดระดับเสียง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+เครื่องหมายบวก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เพิ่มความเร็วเสียง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+เครื่องหมายลบ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลดความเร็วเสียง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+D

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านรายการ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+F

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านรายการขั้นสูง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+S

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านรายการโดยสะกดออกมา หรืออ่านคำอ่านโดยละเอียดสำหรับภาษาญี่ปุ่นหรือเกาหลี

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+W

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านหน้าต่าง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+R

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านรายการทั้งหมดในพื้นที่ที่มี

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Q

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายไปยังรายการสุดท้ายในพื้นที่ที่มี

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+G

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ของโปรแกรมผู้บรรยายไปเป็นเคอร์เซอร์ระบบ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+T

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ของโปรแกรมผู้บรรยายไปเป็นตัวชี้

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+เครื่องหมายตัวหนอน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตั้งโฟกัสไปที่รายการ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Backspace

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ถอยกลับไปหนึ่งรายการ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Insert

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ข้ามไปยังรายการที่มีการเชื่อมโยง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+M

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เริ่มการอ่าน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+วงเล็บเหลี่ยมปิด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านข้อความตั้งแต่ต้นจนถึงเคอร์เซอร์

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+0 (ศูนย์)

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านแอตทริบิวต์ของข้อความ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+H

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านเอกสาร

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+U

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านหน้าถัดไป

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Ctrl+U

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านหน้าปัจจุบัน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Shift+U

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านหน้าก่อนหน้า

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+I

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านย่อหน้าถัดไป

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Ctrl+I

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านย่อหน้าปัจจุบัน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Shift+I

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านย่อหน้าก่อนหน้า

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+O

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านบรรทัดถัดไป

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Ctrl+O

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านบรรทัดปัจจุบัน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Shift+O

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านบรรทัดก่อนหน้า

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+P

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านคำถัดไป

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Ctrl+P

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านคำปัจจุบัน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Shift+P

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านคำก่อนหน้า

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+วงเล็บเหลี่ยมเปิด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านอักขระถัดไป

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Ctrl+วงเล็บเหลี่ยมเปิด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านอักขระปัจจุบัน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Shift+วงเล็บเหลี่ยมเปิด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านอักขระก่อนหน้า

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+J

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ข้ามไปยังหัวเรื่องถัดไป

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Shift+J

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ข้ามไปยังหัวเรื่องก่อนหน้า

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+K

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ข้ามไปยังตารางถัดไป

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Shift+K

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ข้ามไปยังตารางก่อนหน้า

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+L

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ข้ามไปยังการเชื่อมโยงถัดไป

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Shift+L

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ข้ามไปยังการเชื่อมโยงก่อนหน้า

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+Y

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นข้อความ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+B

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายไปที่จุดสิ้นสุดข้อความ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

Caps Lock+C

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านวันที่/เวลาปัจจุบัน

คำสั่งแบบสัมผัส

ถ้าคุณมีพีซีใหม่ที่สนับสนุนจุดสัมผัสอย่างน้อยสี่จุด คุณสามารถใช้คำสั่งแบบสัมผัสเพื่อควบคุมพีซีของคุณได้

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

ปัดไปทางซ้าย/ขวาด้วยนิ้วเดียว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้า

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

ปัดขึ้น/ลงด้วยนิ้วเดียว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปลี่ยนการเพิ่มของการย้าย

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

แตะหรือลากนิ้วเดียว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านสิ่งที่อยู่ใต้นิ้วของคุณ

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

แตะสองครั้งด้วยนิ้วเดียว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดใช้งานการกระทำหลัก

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

แตะสามครั้งด้วยนิ้วเดียว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดใช้งานการกระทำรอง

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

ปัดสองนิ้วซ้าย/ขวา/ขึ้น/ลง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลื่อน

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

แตะด้วยสองนิ้ว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

หยุดโปรแกรมผู้บรรยายไม่ให้อ่าน

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงเมนูบริบท

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

กดค้างด้วยนิ้วเดียวแล้วแตะด้วยนิ้วที่สอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดใช้งานการกระทำหลัก

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

กดค้างด้วยนิ้วเดียวแล้วแตะสองครั้งด้วยนิ้วที่สอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดใช้งานการกระทำรอง

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

ปัดไปทางซ้าย/ขวาด้วยสามนิ้ว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แท็บไปข้างหน้าและย้อนกลับ

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

ปัดสามนิ้วขึ้น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านหน้าต่างปัจจุบัน

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

ปัดสามนิ้วลง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เริ่มการอ่านข้อความที่สามารถสืบค้นได้

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

แตะด้วยสามนิ้ว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปลี่ยนโหมดละเอียด

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

อ่านแอตทริบิวต์ของข้อความ

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

กดค้างด้วยนิ้วเดียวแล้วแตะด้วยอีกสองนิ้ว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เริ่มต้นลากหรือใช้ตัวเลือกแป้นพิเศษ

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

ปัดไปทางซ้าย/ขวาด้วยสี่นิ้ว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ของโปรแกรมผู้บรรยายไปยังจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุดของหน้า

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

ปัดขึ้น/ลงด้วยสี่นิ้ว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดหรือปิดการย่อ/ขยาย

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

แตะด้วยสี่นิ้ว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงคำสั่งสำหรับรายการปัจจุบัน

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

แตะสองครั้งด้วยสี่นิ้ว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สลับโหมดการค้นหา

ใช้คำสั่งแบบสัมผัสนี้

แตะสามครั้งด้วยสี่นิ้ว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงรายการคำสั่งของโปรแกรมผู้บรรยาย

หมายเหตุ

 • โปรแกรมผู้บรรยายมาพร้อมกับความสามารถในการอ่านหน้าจอพื้นฐานเพื่อให้คุณใช้ Windows ได้เมื่อคุณไม่มีโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ครอบคลุม ทั้งนี้ โปรแกรมผู้บรรยายไม่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถอ่านเนื้อหาได้ทุกแอป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอและเทคโนโลยีช่วยเหลืออื่นๆ ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Accessibility
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่