ปรับปรุงหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows ของคุณ


ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนรหัสผลิตภัณฑ์ของคุณใน Windows 7

หมายเหตุ: หากคุณซื้อ Windows 7 รุ่นอื่นที่ต่างจากรุ่นที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น หากคุณเคยซื้อ Windows 7 Home Premium และขณะนี้คุณมี Windows 7 Ultimate ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะต้องทำการติดตั้งแบบกำหนดเองเพื่อปรับปรุงรหัสผลิตภัณฑ์ของคุณ

สำคัญ: คุณจะต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดำเนินขั้นตอนการปรับปรุงรหัสผลิตภัณฑ์ สำหรับตัวอย่างการดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดไปที่เว็บไซต์ วิธีตรวจสอบ

  1. คลิกปุ่ม เริ่มภาพของปุ่มเริ่ม คลิกขวา คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
  2. เลื่อนลงมาที่ด้านล่างของหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น จากนั้น ภายใต้ การเปิดใช้งาน Windows ให้คลิก เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับการอนุญาตให้ดำเนินการต่อ ให้คลิก ทำต่อไป

  3. ทำตามคำแนะนำเพื่อเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณและเปิดใช้งาน Windows 7