เรียนรู้วิธีติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3)

Windows XP Service Pack 3 (SP3) เป็นการปรับปรุงที่สำคัญที่รวมการปรับปรุงความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน และการปรับปรุงเสถียรภาพแบบเดิมสำหรับ Windows XP

วิธีการรับ SP3

ในการติดตั้ง SP3 คุณจะต้องมี Windows XP Service Pack 1a (SP1a) หรือ Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งไว้อยู่แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack เหล่านี้และ Service Pack อื่นๆ ของ Windows โปรดไปที่ ศูนย์ Service Pack

หมายเหตุ

เมื่อต้องการทราบว่ามี Windows XP SP3 ติดตั้งอยู่แล้วหรือไม่

 • คลิก เริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ

  หากมีคำว่า Service Pack 3 ปรากฏอยู่ในส่วน ระบบ แสดงว่ามี SP3 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้ว และคุณไม่ต้องทำตามคำแนะนำด้านล่าง

แสดงทั้งหมด

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่จะติดตั้ง SP3 เราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้บัญชีผู้ดูแล ตรวจสอบว่าผู้ใช้คนอื่นๆ ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ และปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดแล้ว

 • สำรองข้อมูลไฟล์ที่สำคัญของคุณไว้ในตำแหน่งที่ตั้งภายนอก เช่น ฮาร์ดดิสก์ภายนอก ดีวีดีหรือซีดี หรือ USB แฟลชไดรฟ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ "การสำรองแฟ้มและโฟลเดอร์" ใน Help and Support Center

 • ถ้าคุณกำลังใช้แล็ปท็อปอยู่ ให้ต่อสายเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC และห้ามถอดปลั๊กหรือเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ขณะติดตั้ง

 • ถ้าคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายของผู้ให้บริการรายอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Windows XP SP3 สนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP Professional เราขอแนะนำให้คุณสร้างชุดการกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติ (Automated System Recovery - ASR) ซึ่งสามารถช่วยซ่อมแซมระบบของคุณได้หากการติดตั้งล้มเหลว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ "เมื่อต้องการสร้างชุดการกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติโดยใช้การสำรอง" ใน Help and Support Center (ASR ไม่มีอยู่สำหรับ Windows XP Home Edition)

 • ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบางโปรแกรมอาจไม่อนุญาตให้ติดตั้ง SP3 หรืออาจทำให้การติดตั้งช้าลง คุณอาจลองปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณชั่วคราวก่อน โดยเมื่อทำเช่นนี้ คุณต้องทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานอีกครั้งหลังจากติดตั้ง Service Pack เสร็จเรียบร้อย

 • ควรตรวจสอบแน่ใจว่าคุณมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพียงพอเพื่อที่จะติดตั้ง SP3 (แม้ว่าเนื้อที่ว่างส่วนใหญ่นั้นจะได้กลับคืนมาหลังจากติดตั้งก็ตาม) หากคุณจำเป็นต้องสร้างเนื้อที่ว่างบนดิสก์ ให้ดูที่ "การใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์" ใน Help and Support Center

  เนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง SP3 (โดยประมาณ) คือ

  วิธีการติดตั้งเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่ต้องใช้โดยประมาณ
  วิธีการติดตั้ง

  การดาวน์โหลด SP3 จากเว็บไซต์ Microsoft

  เนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่ต้องใช้โดยประมาณ

  1,500 MB

  วิธีการติดตั้ง

  การติดตั้ง SP3 จากซีดี

  เนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่ต้องใช้โดยประมาณ

  1,765 MB

การติดตั้ง SP3 ด้วยตนเองโดยใช้ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft หรือซีดี

หากคุณมีปัญหาในการโหลด Service Pack จาก Windows Update คุณสามารถดาวน์โหลด SP3 เป็นแพคเกจการติดตั้งแบบสแตนด์อโลนได้จากเว็บไซต์‌ Microsoft Download Center แล้วติดตั้ง SP 3 ด้วยตนเอง แพคเกจการติดตั้งมีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและนักพัฒนา แต่คุณก็สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์นี้ได้

เมื่อต้องการติดตั้ง SP3 ด้วยตนเองโดยใช้แพคเกจการติดตั้งแบบสแตนด์อโลนหรือซีดี

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากคุณดาวน์โหลด SP3 จากเว็บไซต์เพื่อติดตั้งทันที ให้คลิก เปิด หรือ เรียกใช้ และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมในภายหลัง ให้คลิก บันทึก และดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้ง Service Pack ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์

  • หากคุณกำลังติดตั้ง SP3 จากซีดี Service Pack 3 ให้ใส่ดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยที่ Windows XP รุ่นปัจจุบันของคุณทำงานอยู่ ตัวช่วยสร้างการติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ควรจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ หากตัวช่วยสร้างนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก เริ่ม ดับเบิลคลิกที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน คลิกขวาที่ซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. บนหน้า Windows XP Service Pack 3 คลิก ถัดไป

 3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ

 4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

 5. หากคุณปิดใช้งานซอต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ ให้เปิดใช้งานอีกครั้ง

การถอนการติดตั้ง SP3

ถ้าคุณติดตั้ง SP3 ด้วยตนเอง คุณก็สามารถถอนการติดตั้งได้ อย่างไรก็ตาม หากคอมพิวเตอร์ของคุณมี SP3 ติดตั้งไว้อยู่แล้ว คุณจะไม่สามารถถอนการติดตั้งได้

เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง SP3

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก คลิก Windows XP Service Pack 3 แล้วคลิก เอาออก

 3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ

คำเตือน

 • หากคุณเลือกที่จะถอนการติดตั้ง SP3 กล่องโต้ตอบจะแสดงรายการโปรแกรมที่คุณติดตั้งหลังจากติดตั้ง SP3 แล้ว หากคุณดำเนินการต่อ โปรแกรมเหล่านี้อาจทำงานไม่ถูกต้อง

การดูแลให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยและทันสมัยอยู่เสมอ

ณ วันที่ 8 เมษายน 2014 ไม่มีการสนับสนุนและอัปเดตสำหรับ Windows XP อีกต่อไป ค้นหาวิธีการปกป้องอย่างต่อเนื่อง