ปัญหาเมาส์ แผงสัมผัส และคีย์บอร์ดใน Windows


บทนำ

บทนำ

บทช่วยสอนนี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยคุณระบุและแก้ไขปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวกับเมาส์ แผงสัมผัส และแป้นพิมพ์ใน Windows บทช่วยสอนนี้จะไม่ครอบคลุมปัญหาของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมโดยเฉพาะ

ปัญหาเกี่ยวกับเมาส์ แผงสัมผัส และแป้นพิมพ์อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้

  • การต่อสายไม่ถูกต้อง

  • การตั้งค่าอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง

  • การปรับปรุงขาดหายไป

  • โปรแกรมควบคุมเสียหายหรือเข้ากันไม่ได้

  • ปัญหาจากฮาร์ดแวร์

วิธีการใช้บทช่วยสอนนี้

เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้ดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์แล้วทดสอบอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะเริ่มต้นขั้นตอนถัดไป