Add-on ของเบราว์เซอร์มีผลต่อคอมพิวเตอร์ของฉันอย่างไร


Add-on หรือที่รู้จักกันในชื่อตัวควบคุม ActiveX โปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์ วัตถุตัวช่วยเหลือเบราว์เซอร์ หรือแถบเครื่องมือ สามารถปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ด้วยการจัดให้มีมัลติมีเดียหรือเนื้อหาแบบโต้ตอบ เช่น ภาพเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม Add-on บางตัวอาจเป็นสาเหตุให้คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดตอบสนอง หรือแสดงเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการ เช่น ป้ายโฆษณาแบบผุดขึ้น

หากคุณสงสัยว่า Add-on ของเบราว์เซอร์กำลังส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องการที่จะปิดใช้งาน Add-on ทั้งหมดเพื่อดูว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on ทั้งหมดแบบชั่วคราว

  • คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก เครื่องมือระบบ แล้วคลิก Internet Explorer (ไม่มี Add-on)

ในกรณีที่การปิดใช้งาน Add-on ทั้งหมดสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณอาจต้องการใช้ตัวจัดการ Add-on เพื่อปิดใช้งาน Add-on ทั้งหมดอย่างถาวร และเปิดเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on ในตัวจัดการ Add-on

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-on

  3. ภายใต้ แสดง ให้คลิก Add-on ทั้งหมด

  4. คลิก Add-on ที่คุณต้องการปิดใช้งาน แล้วคลิก ปิดใช้งาน

  5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับ Add-on ทุกตัวที่คุณต้องการปิดใช้งาน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิดต้องการความช่วยเหลือหรือไม่