ฉันจะทราบได้อย่างไรว่า Microsoft Security Essentials กำลังทำงานอยู่บนพีซีของฉัน

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Security Essentials บนพีซีของคุณ คุณสามารถปิดหน้าต่างหลักและปล่อยให้โปรแกรมทำงานอยู่เบื้องหลัง Microsoft Security Essentials จะยังคงทำงานอยู่ในพีซีของคุณ รวมถึงตรวจสอบพีซี และช่วยป้องกันพีซีจากภัยคุกคาม

แน่นอนว่า คุณจะทราบว่า Microsoft Security Essentials กำลังทำงานก็ต่อเมื่อแสดงข้อความในพื้นที่การแจ้งเตือนด้านขวาของแถบงาน Windows การแจ้งเตือนเหล่านี้จะเตือนคุณถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง Microsoft Security Essentials ตรวจพบ

นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการแจ้งเตือนอื่นๆ เมื่อการป้องกันแบบเรียลไทม์ถูกปิด หรือหากคุณไม่ได้ปรับปรุงข้อกำหนดของไวรัสและสปายแวร์ของคุณเป็นเวลาหลายวัน หรือเมื่อมีการปรับรุ่น นอกจากนี้ Microsoft Security Essentials ยังแสดงการแจ้งเตือนสั้นๆ เพื่อให้คุณรู้ว่าโปรแกรมกำลังสแกนพีซีของคุณ

คุณยังสามารถดูไอคอน Microsoft Security Essentials ที่ปรากฏในพื้นที่การแจ้งเตือนได้

เคล็ดลับ:

หากคุณไม่เห็นไอคอน Microsoft Security Essentials ในพื้นที่การแจ้งเตือน ให้คลิกลูกศรในพื้นที่การแจ้งเตือนเพื่อแสดงหรือซ่อนไอคอน

สีของไอคอนขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของพีซีของคุณ:

  • สีเขียวหมายถึง สถานะของพีซีของคุณคือ "ได้รับการป้องกัน"

  • สีเหลืองหมายถึง สถานะของพีซีของคุณคือ "อาจไม่ได้รับการป้องกัน"

  • สีแดงหมายถึง สถานะของพีซีของคุณคือ "มีความเสี่ยง"