การค้นหาจำนวน RAM ของคอมพิวเตอร์คุณ


หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) เป็นตัววัดประสิทธิภาพการทำงานโดยทั่วไป ซึ่งมักวัดเป็นเมกะไบต์ (MB) หรือกิกะไบต์ (GB): โดยยิ่งมีค่ามากจะยิ่งเรียกใช้โปรแกรมบางตัวได้รวดเร็วขึ้น

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการค้นหาขนาดของ RAM บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (0:52)

เมื่อต้องการค้นหาจำนวน RAM ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. ในส่วน ระบบ ถัดจาก หน่วยความจำที่ติดตั้ง (RAM) คุณสามารถเห็นจำนวน RAM ที่คอมพิวเตอร์ของคุณมี

หมายเหตุ

  • ในบางกรณี Windows จะรายงานทั้งจำนวนหน่วยความจำที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจำนวนหน่วยความจำที่ใช้งานได้ ถ้าคุณใช้ Windows รุ่น 32 บิต จำนวนหน่วยความจำที่ใช้งานได้อาจน้อยกว่าจำนวนหน่วยความจำทั้งหมดที่ติดตั้งต้องการความช่วยเหลือหรือไม่