ฉันไม่สามารถติดตั้ง Microsoft Security Essentials ได้

คุณอาจพบปัญหาบางอย่างเมื่อติดตั้ง Microsoft Security Essentials ซึ่งมักเป็นเพราะคุณมีการใช้งานโปรแกรมความปลอดภัยอื่นๆ หรือเพราะคุณไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นบางอย่าง ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ คุณจะต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ ดังนั้นโปรดพิมพ์หน้านี้หรือคั่นหน้าไว้

หมายเหตุ

หากคุณไม่สามารถติดตั้ง Microsoft Security Essentials เพราะคุณไม่สามารถดาวน์โหลดได้ สิ่งแรกที่ต้องแก้ไขคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ (แต่ถ้าคุณกำลังดูหน้านี้อยู่ แสดงว่าอาจไม่มีปัญหา) คุณอาจต้องการที่จะลองดาวน์โหลดจาก Windows Internet Explorer

ขั้นที่ 1: เอาโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมป้องกันสปายแวร์ออก

 1. ถอนการติดตั้งโปรแกรมความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ทั้งหมด โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในหัวข้อ: ฉันจะถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือโปรแกรมป้องกันสปายแวร์ได้อย่างไร

 2. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

 3. ติดตั้ง Microsoft Security Essentials อีกครั้ง หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ขั้นที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการ Windows Installer ทำงานอยู่

 1. ใน Windows 7 คลิก เริ่ม ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม พิมพ์ services.msc แล้วกด Enter
  หรือ
  ในWindows Vista คลิก เริ่ม ในกล่อง เริ่มค้นหา พิมพ์ services.msc แล้วกด Enter
  หรือ
  ใน Windows XP คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ services.msc แล้วกด Enter

 2. ให้คลิกขวาที่ Windows Installer แล้วคลิก เริ่ม ถ้า เริ่ม ไม่สามารถใช้งานได้ และตัวเลือก หยุด และ เริ่มระบบใหม่ สามารถใช้งานได้ แสดงว่าบริการทำงานแล้ว

 3. ในหน้า บริการ ในเมนู แฟ้ม คลิก ออก

 4. ใน Windows 7 คลิก เริ่ม ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง คลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
  หรือ
  ในWindows Vista คลิก เริ่ม ในกล่อง เริ่มค้นหา พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง คลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
  หรือ
  ใน Windows XP คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd แล้วกด Enter

 5. พิมพ์ MSIEXEC /REGSERVER แล้วกด Enter

  หมายเหตุ:

  จะไม่มีการแจ้งเตือนว่าคำสั่งนี้ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

 6. ติดตั้ง Microsoft Security Essentials อีกครั้ง หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ขั้นที่ 3: หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP SP2 ให้ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นหรือไม่

 1. หากคุณกำลังใช้ Windows XP และไม่ได้ติดตั้ง Windows Installer 3.1 ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Installer 3.1 จาก Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435)

 2. หากคุณกำลังใช้ Windows XP SP2 คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3) หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ขั้นที่ 4: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังติดตั้งระบบปฏิบัติการรุ่นที่เหมาะสม

 1. ตรวจสอบดูว่าคุณกำลังใช้ Windows รุ่นใดอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฉันกำลังใช้งาน Windows และ Service Pack รุ่นใดอยู่

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณใช้งาน Windows รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้ดูที่ คอมพิวเตอร์ของฉันใช้งาน Windows รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดาวน์โหลดMicrosoft Security Essentials รุ่นที่ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการของคุณ

  หมายเหตุ:

  Windows 8 ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในขณะนี้ โปรดดูที่ เพจความต้องการของระบบ สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่ Microsoft Security Essentials สนับสนุน

ขั้นที่ 5: เริ่ม Windows ในโหมด Selective Startup

 1. ใน Windows 7 คลิก เริ่ม ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม พิมพ์ msconfig แล้วกด Enter
  หรือ
  ในWindows Vista คลิก เริ่ม ในกล่อง เริ่มค้นหา พิมพ์ msconfig แล้วกด Enter
  หรือ
  ใน Windows XP คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ msconfig แล้วกด Enter

 2. ในแท็บ ทั่วไป คลิก Selective Startup แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย Load Startup Items

 3. ในแท็บ บริการ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนบริการ Microsoft ทั้งหมด แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดสำหรับบริการที่อยู่ในรายการ

 4. คลิก ตกลง แล้วคลิกปุ่ม เริ่มระบบใหม่ เพื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

 5. ลองติดตั้ง Microsoft Security Essentials อีกครั้ง

ขั้นที่ 6: ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

 • หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดตั้งฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสนับสนุนลูกค้า

ข้อความผิดพลาดสำหรับการอ้างอิงของคุณ

บางครั้งการติดตั้งอาจล้มเหลวด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบ บางครั้ง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีรหัสข้อผิดพลาด เช่น 0x80070643, 0X8007064A, 0x8004FF2E, 0x8004FF01, 0x8004FF07, 0x80070002, 0x8007064C, 0x8004FF00, 0x80070001, 0x80070656, 0x8004FF40, 0xC0000156, 0x8004FF41 0x8004FF0B, 0x8004FF11, 0x80240022, 0x8004FF04, 0x80070660, 0x800106B5, 0x80070715, 0x80070005, 0x8004EE00, 0x8007003, 0x800B0100, 0x8007064E, 0x8004FF6F หรือ 0x8007007E

ขั้นตอนข้างต้นจะช่วยแก้ไขสิ่งเหล่านี้ และยังจะสามารถช่วยได้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP Service Pack 2 (SP2) ในกรณีดังกล่าว คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ:

 • ตัวช่วยสร้างการติดตั้งไม่มีแพ็คเกจการยกเลิกตัวจัดการตัวกรองที่จำเป็นเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 • ข้อผิดพลาดการติดตั้ง KB914882 การติดตั้งไม่สามารถปรับปรุงแฟ้ม Windows XP เนื่องจากภาษาที่ติดตั้งในระบบของคุณแตกต่างจากภาษาการปรับปรุง

ดูขั้นที่ 3 สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้