การนำเข้าหรือการส่งออกใบรับรองและคีย์ส่วนตัว


คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

คุณสามารถนำเข้าใบรับรองเพื่อให้คุณสามารถใช้ใบรับรองบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หรือคุณสามารถส่งออกใบรับรองเพื่อให้คุณสามารถใช้ใบรับรองบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการนำเข้าใบรับรองและคีย์ส่วนตัว

ถ้ามีผู้ส่งใบรับรองให้คุณ หรือคุณถ่ายโอนใบรับรองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง คุณต้อง นำเข้า ใบรับรองและคีย์ส่วนตัวก่อนจึงจะสามารถใช้ได้ กระบวนการนำเข้าใบรับรองจะวางใบรับรองไว้ในโฟลเดอร์ใบรับรองที่ถูกต้อง

 1. เปิด 'ตัวจัดการใบรับรอง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์ certmgr.msc ในกล่องค้นหา จากนั้นกด Enter ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการนำเข้าใบรับรอง คลิกเมนู การกระทำ ชี้ไปที่ งานทั้งหมด แล้วคลิก นำเข้า

 3. คลิก ถัดไป แล้วทำตามคำแนะนำ

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาใบรับรองเมื่อใช้ 'ตัวช่วยสร้างการนำเข้าใบรับรอง' พึงระลึกอยู่เสมอว่ากล่องโต้ตอบ เปิด จะแสดงเฉพาะใบรับรอง X.509 เพียงอย่างเดียวเท่านั้นตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการนำเข้าใบรับรองชนิดอื่น ให้เลือกชนิดใบรับรองที่คุณต้องการนำเข้าในกล่องโต้ตอบ เปิด

เมื่อต้องการส่งออกใบรับรองและคีย์ส่วนตัว

ถ้าคุณต้องการสร้างสำเนาสำรองของใบรับรอง หรือใช้ใบรับรองบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณต้องส่งออกใบรับรองและคีย์ส่วนตัวก่อน การส่งออกใบรับรองจะวางใบรับรองไว้ในแฟ้ม ซึ่งหลังจากนั้นคุณสามารถถ่ายโอนไปไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยได้ เราขอแนะนำให้คุณส่งออกใบรับรองไปที่สื่อแบบถอดได้ เช่น ฟลอปปีดิสก์ หรือ USB แฟลชไดรฟ์

 1. เปิด 'ตัวจัดการใบรับรอง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์ certmgr.msc ในกล่องค้นหา จากนั้นกด Enter ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกขวาที่ใบรับรองที่คุณต้องการส่งออก ชี้ไปที่ งานทั้งหมด แล้วคลิก ส่งออก

 3. ใน 'ตัวช่วยสร้างการส่งออกใบรับรอง' ให้คลิก ถัดไป

 4. ถ้าคุณจะใช้ใบรับรองนี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้คลิก ใช่ ส่งออกคีย์ส่วนตัว หรือคลิก ไม่ใช่ ไม่ส่งออกคีย์ส่วนตัว แล้วคลิก ถัดไป (ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อคีย์ส่วนตัวถูกทำเครื่องหมายเป็นแบบส่งออกได้ และคุณสามารถเข้าถึงคีย์ส่วนตัวได้)

 5. เลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ

  • การเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้จะขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณต้องการใช้ใบรับรอง สำหรับใบรับรองที่มีคีย์ส่วนตัว ให้ใช้รูปแบบ 'การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล' ถ้าคุณต้องการย้ายใบรับรองจำนวนมากในแฟ้มหนึ่งจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ให้ใช้ 'มาตรฐานไวยากรณ์สำหรับข้อความเข้ารหัสลับ' ถ้าคุณต้องการใช้ใบรับรองบนระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ ให้ใช้รูปแบบ DER encoded binary X.509

 6. ถ้าคุณเลือกที่จะส่งออกคีย์ส่วนตัว ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้เพื่อเข้ารหัสลับคีย์ ยืนยันรหัสผ่าน แล้วคลิก ถัดไป

 7. กระบวนการส่งออกจะสร้างแฟ้มเพื่อเก็บใบรับรองไว้ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่ตั้ง (รวมทั้งเส้นทางทั้งหมด) หรือคลิก เรียกดู นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้ง แล้วใส่ชื่อแฟ้ม

 8. คลิก เสร็จสิ้นต้องการความช่วยเหลือหรือไม่