การนำเข้า การส่งออก หรือการเปลี่ยนรูปแบบที่ติดต่อ


คุณสามารถนำเข้าสมุดรายชื่อหรือข้อมูลที่ติดต่อจากหลายรูปแบบที่ใช้โดยโปรแกรมอื่น แปลงข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ใน Windows รุ่นนี้ และเก็บข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถแปลงที่ติดต่อของคุณเป็นรูปแบบอื่นได้ โดยการส่งออกแฟ้มทั้งหมด นี่เป็นวิธีที่อนุญาตให้คุณใช้โฟลเดอร์ร่วมกับผู้ที่ใช้ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ หรือระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน

แสดงทั้งหมด

การนำเข้าที่ติดต่อที่สร้างในโปรแกรมอื่น

 1. เปิด 'ที่ติดต่อ Windows' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ พิมพ์ ที่ติดต่อ ในแถบที่อยู่ แล้วกด Enter

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก นำเข้า แล้วคลิกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อนำเข้าที่ติดต่อ

  • CSV (Comma Separated Values) รูปแบบนี้เป็นรูปแบบแฟ้มทั่วไปที่ใช้ส่งออกและนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือสเปรดชีท ถ้าคุณไม่นำสามารถนำเข้าแฟ้มสมุดรายชื่อมายังที่ติดต่อ Windows ได้โดยตรง ให้ลองแปลงแฟ้มให้เป็นแฟ้ม CSV ก่อน แล้วนำเข้าแฟ้มนั้น

  • LDIF (LDAP server) รูปแบบนี้ใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลไดเรกทอรีจากเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรีพื้นฐานของ LDAP

  • vCard (VCF file) รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ติดต่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

  • Windows Address Book file (Outlook Express contacts) รูปแบบนี้ (แฟ้ม.wab) ใช้โดย Windows รุ่นก่อนหน้าส่วนใหญ่ รวมทั้ง Windows XP

 3. คลิก นำเข้า ค้นหาตำแหน่งแฟ้มที่ติดต่อที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก เปิด ที่ติดต่อใหม่จะปรากฏในโฟลเดอร์ 'ที่ติดต่อ' ของคุณ

  ถ้าคุณไม่พบแฟ้มที่ติดต่อที่ต้องการนำเข้า ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับโปรแกรมซึ่งสร้างที่ติดต่อ หรือเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของผู้ผลิต บางครั้งคุณอาจต้องส่งออกที่ติดต่อจากโปรแกรมก่อนจึงจะสามารถนำเข้าแฟ้มเหล่านั้นมาไว้ในที่ติดต่อของ Windows ได้

 4. เมื่อมีข้อความแสดงขึ้นมาว่าการนำเข้าที่ติดต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก ตกลง แล้วคลิก ปิด

การส่งออกที่ติดต่อเป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้อื่นสามารถดูที่ติดต่อเหล่านั้นโดยใช้โปรแกรมอื่นได้

คุณสามารถแปลงที่ติดต่อของคุณทั้งหมดเป็นรูปแบบที่คุณเลือกได้ในเวลาเดียวกันเพื่อให้ผู้ที่ใช้โปรแกรมอื่น หรือ Windows รุ่นก่อนหน้าสามารถเปิดและดูแฟ้มทั้งหมดได้

 1. เปิด 'ที่ติดต่อ Windows' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ พิมพ์ ที่ติดต่อ ในแถบที่อยู่ แล้วกด Enter

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก ส่งออก จากนั้นคลิกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้

  • CSV (Comma Separated Values) รูปแบบนี้เป็นรูปแบบแฟ้มทั่วไปที่ใช้ส่งออกหรือนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือสเปรดชีท

  • vCard (โฟลเดอร์ของแฟ้ม.vcf) รูปแบบนี้ใช้โดยโปรแกรมอื่นหลายโปรแกรม นี่เป็นรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเมื่อใช้ที่ติดต่อร่วมกับผู้ที่ใช้ Windows รุ่นก่อนหน้า หรือระบบปฏิบัติการที่แตกต่างออกไป

 3. คลิก ส่งออก แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้เก็บที่ติดต่อของคุณในรูปแบบใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง

 4. เมื่อมีข้อความแจ้งว่าแฟ้มที่ติดต่อของคุณถูกส่งออกในรูปแบบใหม่แล้ว ให้คลิก ตกลง แล้วคลิก ปิดต้องการความช่วยเหลือหรือไม่