วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ


'ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ' 'ดัชนีการใช้งาน Windows' และ ReadyBoost ทั้งหมดนี้จะนำเสนอวิธีช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

งานที่สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

งานในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ 'ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ' สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณได้

เมื่อต้องการเปิด 'ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ'

  • เปิด 'ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ

งาน คำอธิบาย
งาน

ปรับลักษณะการแสดงผล

คำอธิบาย

ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของเมนูและหน้าต่าง

งาน

ปรับตัวเลือกการทำดัชนี

คำอธิบาย

ตัวเลือกการทำดัชนีสามารถช่วยคุณค้นสิ่งที่คุณต้องการในคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

โดยคุณสามารถดำเนินการค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยการจำกัดการค้นหาให้แคบลงเพื่อเน้นไปที่แฟ้มและโฟลเดอร์ที่คุณใช้งานอยู่เป็นประจำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงการค้นหาของ Windows โดยใช้ดัชนี: คำถามที่ถามบ่อย

งาน

ปรับการตั้งค่าพลังงาน

คำอธิบาย

เปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับพลังงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการตั้งค่าการประหยัดพลังงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับเปลี่ยนการใช้แบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา

งาน

เปิด 'การล้างข้อมูลบนดิสก์'

คำอธิบาย

เครื่องมือดังกล่าวจะลบแฟ้มที่ไม่จำเป็นหรือแฟ้มชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บที่คุณมีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การลบแฟ้มโดยใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์'

งาน

เครื่องมือขั้นสูง

คำอธิบาย

เข้าถึงเครื่องมือสำหรับระบบขั้นสูง เช่น Event Viewer (ตัวแสดงเหตุการณ์) 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' และ 'ข้อมูลระบบ' ที่ผู้ดูแลระบบและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมักใช้เพื่อแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและสิ่งที่ควรทำ ตัวอย่างเช่น ถ้า Windows ตรวจพบว่าโปรแกรมควบคุมมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง ให้คลิกการแจ้งให้ทราบเพื่อศึกษาว่าโปรแกรมควบคุมใดที่เป็นปัญหาและดูความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ปัญหาที่ระบุไว้ในตอนต้นของรายการมีผลกระทบต่อระบบมากกว่าปัญหาที่อยู่ถัดลงมา

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถของคอมพิวเตอร์ของคุณ

'ดัชนีการใช้งาน Windows' ใช้สำหรับวัดความสามารถในการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ และจะแสดงผลการวัดเป็นตัวเลขที่เรียกว่า คะแนนฐาน โดยทั่วไป คะแนนฐานที่สูง หมายความว่าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้ดีกว่าและเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่มีคะแนนฐานที่ต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานขั้นสูงและงานที่ต้องใช้ทรัพยากรมาก

เมื่อต้องการดูคะแนนฐานของคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • เปิด 'ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือต่างๆ

    คะแนนฐานและคะแนนย่อยของ 'ดัชนีการใช้งาน Windows' สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในหน้านี้ ถ้าคุณไม่เห็นคะแนนย่อยและคะแนนฐาน ให้คลิก จัดอันดับประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์นี้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน ถ้าคุณเพิ่งปรับรุ่นฮาร์ดแวร์และต้องการดูว่าคะแนนของคุณเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ให้คลิก เรียกใช้การประเมินใหม่ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

เนื่องจากผู้ผลิตซอฟแวร์อื่นใช้ 'ดัชนีการใช้งาน Windows' คุณจึงสามารถซื้อโปรแกรมที่ตรงกับคะแนนฐานในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ 'ดัชนีการใช้งาน Windows' คืออะไร

เมื่อต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น ความเร็วตัวประมวลผล จำนวนหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ที่ติดตั้งอยู่ และขนาดฮาร์ดดิสก์ ให้คลิก ดูและพิมพ์ข้อมูลประสิทธิภาพและระบบโดยละเอียด

เร่งความเร็วของคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย ReadyBoost

ReadyBoost สามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเร็วขึ้นโดยใช้พื้นที่จัดเก็บบน USB แฟลชไดรฟ์และการ์ดหน่วยความจำแฟลชส่วนใหญ่ เมื่อคุณเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เข้ากันได้กับ ReadyBoost ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว กล่องโต้ตอบ 'เล่นอัตโนมัติ' จะแสดงตัวเลือกในการใช้ ReadyBoost ให้กับคุณ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถเลือกจำนวนหน่วยความจำบนอุปกรณ์ที่จะใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิด ReadyBoost สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล

ลองใช้ตัวแก้ไขปัญหา

Windows มีโปรแกรมแก้ไขปัญหาสองโปรแกรมที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือบำรุงรักษาระบบของคุณได้โดยอัตโนมัติ

  • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ภายใต้ ระบบและความปลอดภัย ให้คลิก ตรวจหาปัญหาด้านประสิทธิภาพ

  • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ภายใต้ ระบบและความปลอดภัย ให้คลิก เรียกใช้งานการบำรุงรักษา

รหัสบทความ: MSW700035ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่