วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ


การกระจายตัวของข้อมูลทำให้ ฮาร์ดดิสก์ ของคุณต้องทำงานเพิ่มซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดได้ เช่น USB แฟลชไดรฟ์ อาจมีการกระจายตัวของข้อมูลได้เช่นกัน 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' จะจัดเรียงข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายใหม่เพื่อให้ดิสก์และไดรฟ์ของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' จะทำงานตามกำหนดการ อย่างไรก็ดี คุณสามารถวิเคราะห์และจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์และไดรฟ์ของคุณด้วยตนเองได้ด้วย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดเรียงข้อมูลฮาร์ดดิสก์ (1:03)

เมื่อต้องการจัดเรียงข้อมูลฮาร์ดดิสก์ของคุณ

  1. เปิด 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

  2. ภายใต้ สถานะปัจจุบัน ให้เลือกดิสก์ที่คุณต้องการจัดเรียงข้อมูล

  3. เมื่อต้องการระบุว่าจำเป็นต้องจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์หรือไม่ ให้คลิก วิเคราะห์ดิสก์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

    เมื่อ Windows วิเคราะห์ดิสก์เสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถตรวจดูเปอร์เซ็นต์การกระจายตัวของข้อมูลบนดิสก์ได้ในคอลัมน์ เรียกใช้ครั้งล่าสุด ถ้าเปอร์เซ็นต์ที่ได้มีค่าสูงกว่า 10% คุณควรจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

  4. คลิก จัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' อาจใช้เวลาในการจัดเรียงข้อมูลเพียงไม่กี่นาทีไปจนถึงสองหรือสามชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของฮาร์ดดิสก์และระดับการกระจายตัวของข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้ในระหว่างกระบวนการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

หมายเหตุ

  • ถ้าดิสก์มีการใช้งานโดยโปรแกรมอื่นเพียงอย่างเดียว หรือได้รับการฟอร์แมตโดยการใช้แฟ้มระบบที่นอกเหนือจาก ระบบแฟ้ม NTFS FAT หรือ FAT32 ก็จะไม่สามารถจัดเรียงข้อมูลได้

  • ไม่สามารถจัดเรียงข้อมูลตำแหน่งบนเครือข่ายได้

  • ถ้าดิสก์ที่คุณคาดว่าจะเห็นภายใต้ สถานะปัจจุบัน ไม่แสดง อาจเป็นเพราะว่ามีข้อผิดพลาด พยายามซ่อมแซมดิสก์ก่อน จากนั้นย้อนกลับไปที่ 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' เพื่อลองใหม่อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตรวจสอบข้อผิดพลาดในไดรฟ์ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่