การปรับปรุงการค้นหาของ Windows โดยใช้ดัชนี: คำถามที่ถามบ่อย


Windows จะใช้ดัชนีเพื่อทำการค้นหาแฟ้มทั่วไปชนิดต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับดัชนี (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกขั้นสูงของการทำดัชนี ให้ดูที่ การเปลี่ยนตัวเลือกการทําดัชนีขั้นสูง)

แสดงทั้งหมด

แฟ้มใดบ้างที่มีการทำดัชนี

โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มที่ใช้กันทั่วไปทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีการทำดัชนีไว้ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีการทำดัชนีแล้วจะรวมโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ในไลบรารี (ตัวอย่างเช่น ทุกอย่างที่คุณเห็นในไลบรารี 'เอกสาร') อีเมล หรือแฟ้มออฟไลน์ แฟ้มที่ไม่มีการทำดัชนีได้แก่ แฟ้มโปรแกรมและแฟ้มระบบ ซึ่งเป็นแฟ้มที่คนส่วนใหญ่ไม่มีความจำเป็นต้องค้นหา

ฉันจะเพิ่มหรือเอาตำแหน่งที่ตั้งดัชนีออกได้อย่างไร

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มสิ่งที่ต้องการลงในดัชนีคือการรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี เมื่อคุณดำเนินการนี้ เนื้อหาในโฟลเดอร์นั้นจะถูกทำดัชนีโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี

คุณยังสามารถเพิ่มสิ่งที่ต้องการให้กับดัชนีโดยไม่ใช้ไลบรารีได้อีกด้วย เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอาตำแหน่งที่ตั้งดัชนีออก

 1. เปิด 'ตัวเลือกการทำดัชนี' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวเลือกการทำดัชนี แล้วคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

 2. คลิก ปรับเปลี่ยน

 3. เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอาตำแหน่งที่ตั้งออก ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายในรายการ เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เลือก แล้วคลิก ตกลง

  ถ้าคุณไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณในรายการ ให้คลิก แสดงตําแหน่งที่ตั้งทั้งหมด (ถ้าตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดแสดงอยู่ในรายการแล้ว แสดงตําแหน่งที่ตั้งทั้งหมด จะไม่พร้อมใช้งาน) ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งแต่ไม่รวมโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด ให้คลิกที่โฟลเดอร์ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากโฟลเดอร์ย่อยใดๆ ที่คุณไม่ต้องการทำดัชนี โฟลเดอร์เหล่านี้จะปรากฏอยู่ในคอลัมน์ 'แยกออก' ของรายการ ข้อมูลสรุปของตำแหน่งที่ตั้งที่เลือก

ฉันสามารถหยุดดัชนีค้นหาของ Windows ชั่วคราวได้หรือไม่

ดัชนีค้นหาของ Windows จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาโดยการติดตามชื่อแฟ้มและคุณสมบัติอื่นๆ ของแฟ้มส่วนใหญ่ที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรปล่อยให้ดัชนีทำงานอย่างไม่มีการขัดจังหวะในเบื้องหลัง แต่คุณสามารถหยุดดัชนีได้ชั่วคราวครั้งละ 15 นาที

เมื่อต้องการหยุดดัชนีชั่วคราว

 1. เปิด 'ตัวเลือกการทำดัชนี' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวเลือกการทำดัชนี แล้วคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

 2. คลิก หยุดชั่วคราว ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน (ดัชนีต้องทำงานอยู่ ปุ่ม 'หยุดชั่วคราว' จึงจะพร้อมใช้งาน)

ฉันสามารถทำดัชนีทั้งคอมพิวเตอร์เพื่อให้การค้นหาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วได้หรือไม่

คุณไม่ควรทำเช่นนั้น ถ้าคุณสร้างดัชนีที่ใหญ่เกินไป หรือถ้าคุณรวมตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มระบบ (เช่น โฟลเดอร์ 'แฟ้มโปรแกรม') การค้นหาของคุณจะช้าลง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้คุณเพิ่มเฉพาะโฟลเดอร์ที่คุณค้นหาเป็นประจำ

เหตุใดแฟ้มจากโฟลเดอร์ที่ทำดัชนีจึงไม่แสดงในผลลัพธ์การค้นหา

กรณีนี้อาจเกิดขึ้นจากการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับโฟลเดอร์นั้น สำหรับโฟลเดอร์และเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ทำดัชนีจะต้องได้รับการกำหนดค่าด้วยสิทธิระบบ โฟลเดอร์ส่วนใหญ่มีสิทธินี้อยู่แล้ว แต่มีบางกรณีที่โฟลเดอร์อาจไม่มีสิทธิระบบ

เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ 'ระบบ' ลงในโฟลเดอร์

 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ ความปลอดภัย

 2. ถ้าคุณไม่เห็น ระบบ อยู่ในรายการภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือชื่อผู้ใช้ ให้คลิก แก้ไข

 3. คลิก เพิ่ม พิมพ์ ระบบ ในกล่องที่ปรากฏ แล้วคลิก ตรวจสอบชื่อ

 4. ภายใต้ ชื่อที่ตรงกัน ให้คลิก ระบบ แล้วคลิก ตกลง จนกว่าจะปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมดที่คุณเปิดไว้จนครบ

คุณจะต้องสร้างดัชนีใหม่เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงนี้เสร็จเรียบร้อย เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างดัชนีใหม่ ให้ดูที่ การเปลี่ยนตัวเลือกการทําดัชนีขั้นสูง

ฉันจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาและการทำดัชนีได้อย่างไร

ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการค้นหา เช่นการค้นหาที่ช้าผิดปกติ หรือผลลัพธ์การค้นหาที่ไม่สมบูรณ์ ให้เรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการค้นหาและการทำดัชนี' เพื่อตรวจสอบว่าตัวแก้ไขปัญหาสามารถวินิจฉัยปัญหาได้หรือไม่

 • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการค้นหาและการทำดัชนี' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก 'แผงควบคุม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา คลิก ดูทั้งหมด แล้วคลิก การค้นหาและการทำดัชนี

'ตัวแก้ไขปัญหาการค้นหาและการทำดัชนี' อาจจำเป็นต้องเริ่มการทำงานของบริการWindows Search

ถ้าฉันใช้ Windows Server 2008 R2 จะเป็นอย่างไร

คุณอาจต้องติดตั้งบทบาท File Services ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน จากนั้น ตัวเลือกการค้นหาและการทำดัชนีทั้งหมดจึงจะพร้อมใช้งานได้ คุณสามารถดำเนินการนี้ได้จากคอนโซล Server Manager เมื่อต้องการเปิดคอนโซล ให้คลิก Start จากนั้นพิมพ์ Server Manager ลงในกล่องค้นหา แล้วคลิก Server Manager สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งบทบาท File Services ในแถบเครื่องมือคอนโซล Server Manager ให้คลิก Roles แล้วคลิก Roles Summary Helpต้องการความช่วยเหลือหรือไม่