InPrivate: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ InPrivate

แสดงทั้งหมด

การเรียกดูแบบ InPrivate คืออะไร

การเรียกดูแบบ InPrivate ป้องกันไม่ให้ Internet Explorer จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเซสชันการเรียกดูของคุณ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่อาจเข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถดูได้ว่าคุณได้เข้าเยี่ยมชมเว็บใดบ้าง และคุณได้ดูข้อมูลใดในเว็บบ้าง เมื่อคุณเริ่มต้นการเรียกดูแบบ InPrivate Internet Explorer จะเปิดหน้าต่างใหม่ การป้องกันของการเรียกดูแบบ InPrivate จะมีผลเฉพาะในช่วงที่คุณใช้หน้าต่างนั้นเท่านั้น คุณสามารถเปิดแท็บได้มากเท่าที่ต้องการในหน้าต่างนั้น และแท็บเหล่านั้นทั้งหมดจะได้รับการป้องกันด้วยการเรียกดูแบบ InPrivate อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์อีกหนึ่งหน้าต่าง หน้าต่างนั้นจะไม่ได้รับการป้องกันด้วยการเรียกดูแบบ InPrivate เมื่อต้องการสิ้นสุดเซสชันการเรียกดูแบบ InPrivate ให้ปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเรียกดูแบบ InPrivate คืออะไร

ฉันจะเปิดการเรียกดูแบบ InPrivate ได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปิดการเรียกดูแบบ InPrivate ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกปุ่ม ความปลอดภัย จากนั้นคลิก การเรียกดูแบบ InPrivate

 • เปิดแท็บใหม่ บนเพจของแท็บใหม่ ให้คลิก เปิดหน้าต่างการเรียกดูแบบ InPrivate

 • กด Ctrl+Shift+P

การกรองแบบ InPrivate คืออะไร

การกรองแบบ InPrivate ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการด้านเนื้อหารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ที่คุณเยี่ยมชม วิธีการทำงานมีดังนี้

เว็บเพจจำนวนมากใช้เนื้อหา เช่น การโฆษณา แผนที่ หรือเครื่องมือการวิเคราะห์เว็บ จากเว็บไซต์ต่างๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม เว็บไซต์เหล่านี้เรียกว่าผู้ให้บริการเนื้อหาหรือ เว็บไซต์ภายนอก เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาของผู้ให้บริการรายอื่น ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการด้านเนื้อหา ถ้าผู้ให้บริการด้านเนื้อหาเสนอเนื้อหาให้กับเว็บไซต์จำนวนมากที่คุณเยี่ยมชม ผู้ให้บริการด้านเนื้อหาดังกล่าวสามารถพัฒนาโพรไฟล์ของการกำหนดลักษณะการเรียกดูของคุณได้ โพรไฟล์ของการกำหนดลักษณะการเรียกดูสามารถใช้ได้หลายวิธี รวมทั้งการวิเคราะห์และการใช้สำหรับโฆษณาที่กำหนดเป้าหมาย

โดยปกติแล้วเนื้อหาภายนอกนี้มักจะแสดงอย่างแนบเนียน เช่น เป็นวิดีโอแบบฝังตัวหรือรูป เนื้อหาดูเหมือนมาจากเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมตั้งแต่แรก ดังนั้นคุณอาจไม่ทราบว่าเว็บไซต์อื่นอาจเห็นได้ว่าคุณกำลังท่องเว็บไซต์ใด เครื่องมือวิเคราะห์เว็บหรือตรวจวัดเว็บจะรายงานพฤติกรรมการเรียกดูของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และมักจะไม่แสดงให้คุณเห็นอย่างเด่นชัด บางครั้งเครื่องมือเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเป็นเนื้อหาที่มองเห็นได้ (ตัวอย่างเช่น ตัวนับผู้เยี่ยมชม) แต่บ่อยครั้งเป็นแบบที่ผู้ใช้มองไม่เห็น ซึ่งมักพบในกรณีของเว็บบีคอน โดยปกติแล้วเว็บบีคอนเป็นรูปโปร่งใสแบบพิกเซลเดียวซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อติดตามการใช้เว็บไซต์ และจะไม่ปรากฏเป็นเนื้อหาที่มองเห็นได้

การกรองแบบ InPrivate ทำงานโดยวิเคราะห์เนื้อหาเว็บบนเว็บเพจที่คุณเยี่ยมชม และถ้าเห็นเนื้อหาเดียวกันนี้มีการใช้บนเว็บไซต์จำนวนมาก ก็จะให้ตัวเลือกแก่คุณว่าจะอนุญาตหรือจะบล็อกเนื้อหานั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกให้การกรองแบบ InPrivate บล็อกผู้ให้บริการด้านเนื้อหาหรือเว็บไซต์ภายนอกที่ตรวจพบได้โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเลือกที่จะปิดการกรองแบบ InPrivate

ฉันจะปิดและเปิดการกรองแบบ InPrivate ได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น การกรองแบบ InPrivate จะวิเคราะห์เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและผู้ให้บริการด้านเนื้อหาที่เว็บไซต์เหล่านั้นใช้ แต่จะไม่บล็อกเว็บไซต์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกที่จะอนุญาตหรือบล็อกผู้ให้บริการด้านเนื้อหาใดๆ ที่การกรองแบบ InPrivate ระบุว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการเรียกดูของคุณ หรือคุณสามารถให้การกรองแบบ InPrivate บล็อกผู้ให้บริการด้านเนื้อหาใดๆ หรือคุณสามารถปิดการกรองแบบ InPrivate ก็ได้

เมื่อต้องการเปิดการกรองแบบ InPrivate เป็นครั้งแรก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม ความปลอดภัย คลิก การกรองแบบ InPrivate แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก บล็อกให้ฉัน เพื่อบล็อกเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

  • คลิก ให้ฉันเลือกผู้ให้บริการที่จะรับข้อมูลของฉัน เพื่อเลือกเนื้อหาที่จะบล็อกหรืออนุญาต เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

ถ้าคุณเปิดการกรองแบบ InPrivate ไว้แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม ความปลอดภัย จากนั้นคลิก การตั้งค่าการกรองแบบ InPrivate

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบล็อกเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ให้คลิก บล็อกอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการบล็อกเว็บไซต์ด้วยตนเอง ให้คลิก เลือกเนื้อหาที่จะบล็อกหรืออนุญาต

  • เมื่อต้องการปิดการกรองแบบ InPrivate ให้คลิก ปิด

 4. คลิก ตกลง

ฉันจะเลือกเนื้อหาที่จะบล็อกหรืออนุญาตด้วยตนเองได้อย่างไร

เมื่อต้องการบล็อกหรืออนุญาตผู้ให้บริการด้านเนื้อหาหรือเว็บไซต์ภายนอกที่อาจรู้ว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใดบ้างด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม ความปลอดภัย จากนั้นคลิก การตั้งค่าการกรองแบบ InPrivate

 3. คลิก เลือกเนื้อหาที่จะบล็อกหรืออนุญาต แล้วคลิกเว็บไซต์อย่างน้อยหนึ่งเว็บไซต์ แล้วคลิก อนุญาต หรือ บล็อก

 4. เมื่อต้องการกำหนดจำนวนเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมซึ่งใช้เนื้อหาร่วมกันก่อนที่เว็บไซต์เหล่านั้นจะถูกใส่ในรายการ ให้พิมพ์จำนวนใหม่ในกล่อง แสดงเนื้อหาจากผู้ให้บริการที่มีการใช้จากจำนวนเว็บไซต์นี้ที่คุณได้เยี่ยมชม คุณสามารถกำหนดตัวเลขจาก 3 ถึง 30

  การตั้งค่าเริ่มต้นที่กำหนดคือ 10 ซึ่งหมายความว่ามีเว็บไซต์ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 10 เว็บไซต์ที่ต้องใช้ผู้ให้บริการเนื้อหารายเดียวกันก่อนจึงจะแสดงได้ และคุณสามารถบล็อกหรืออนุญาตเว็บไซต์ดังกล่าว

 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่