การติดตั้งชุดภาษาโดยใช้ Windows Update

หากคุณมีรุ่น Ultimate หรือ Enterprise สำหรับ Windows Vista หรือ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดชุดภาษาเพิ่มเติมได้ โดยใช้ Windows Update เมื่อคุณเปิด Windows Update คุณจะสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการจะติดตั้งได้ (ชุดภาษาจะไม่ปรับปรุงโดยอัตโนมัติ) วิธีการมีดังนี้

หากต้องการดาวน์โหลดชุดภาษาสำหรับ Windows 7

 1. คลิกปุ่ม เริ่มภาพของปุ่มเริ่ม จากนั้นพิมพ์ Windows Update ในกล่องค้นหา
 2. ในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 3. คลิก ตรวจหาการปรับปรุงทางออนไลน์จาก Microsoft Update แล้วรอในขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. หากพบการปรับปรุงใดๆ ให้คลิก การปรับปรุงที่เลือกได้พร้อมใช้งาน

 5. ในชุดภาษา Windows 7 ให้เลือกเฉพาะชุดภาษาที่คุณต้องการ (การติดตั้งชุดภาษาทั้งหมดอาจกินพื้นที่ในไดรฟ์ของคุณมากเกินไป)

 6. คลิก ตกลง และคลิก ติดตั้งการปรับปรุง ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือทำการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน คุณอาจต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ด้วย

หากต้องการดาวน์โหลดชุดภาษาสำหรับ Windows Vista

 1. คลิกปุ่ม เริ่มภาพของปุ่มเริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update
 2. คลิก ตรวจหาการปรับปรุงทางออนไลน์จาก Microsoft Update แล้วรอในขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. หากพบการปรับปรุงใดๆ ให้คลิก การปรับปรุงที่เลือกได้พร้อมใช้งาน

 4. ในชุดภาษา Windows Vista Ultimate ให้เลือกเฉพาะชุดภาษาที่คุณต้องการ (การติดตั้งชุดภาษาทั้งหมดอาจกินพื้นที่ในไดรฟ์ของคุณมากเกินไป)

 5. คลิก ตกลง และคลิก ติดตั้งการปรับปรุง ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือทำการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน คุณอาจต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ด้วย

หมายเหตุ

 • หาก Windows ไม่พบการปรับปรุงใดๆ เมื่อคุณคลิก ตรวจหาการปรับปรุงทางออนไลน์จาก Microsoft Update ให้รอหนึ่งวัน จากนั้นจึงลองอีกครั้ง