การติดตั้งระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ (มัลติบูต)


ถ้าฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์มากพอ คุณสามารถติดตั้ง Windows บนพาร์ติชันแยกต่างหาก แล้วเก็บ Windows รุ่นก่อนหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ การใช้งานในลักษณะนี้เรียกว่าการกำหนดค่าแบบ เริ่มต้นระบบจากหลายระบบ หรือ เริ่มต้นระบบจากสองระบบ เมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเลือกรุ่นของ Windows ที่ต้องการเรียกใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันสามารถมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบในคอมพิวเตอร์ของฉัน (เริ่มต้นระบบจากหลายระบบ) ได้หรือไม่

การเริ่มต้นระบบจากหลายระบบจำเป็นต้องมีพาร์ติชันสำหรับระบบปฏิบัติการแต่ละระบบแยกกันบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการสร้างและฟอร์แมตพาร์ติชัน ให้ดูที่ การสร้างและฟอร์แมตพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์

รูปภาพของ 'การจัดการดิสก์' ใน Microsoft Management Console
ตัวอย่างการกำหนดค่าดิสก์แบบเริ่มต้นระบบจากหลายระบบ

คำเตือน

 • คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการรุ่นที่เก่ากว่าก่อน จากนั้นจึงติดตั้งระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่า ถ้าคุณไม่ทำเช่นนั้น (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้ง Windows Vista บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows 7 อยู่แล้ว) คุณอาจทำให้ระบบของคุณไม่สามารถใช้งานได้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้เนื่องจาก Windows รุ่นที่เก่ากว่าไม่รู้จักแฟ้มสำหรับการเริ่มต้นระบบที่ใช้ใน Windows รุ่นที่ใหม่กว่า และอาจเขียนทับแฟ้มเหล่านั้นได้

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows บนพาร์ติชันแยกต่างหากหรือฮาร์ดดิสก์อื่น

ก่อนที่จะติดตั้ง Windows จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสทั้งหมด และสำรองแฟ้มของคุณไว้บนฮาร์ดดิสก์ภายนอก ซีดี ดีวีดี USB แฟลชไดรฟ์ หรือโฟลเดอร์เครือข่ายแล้ว นอกจากนี้ ให้ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows 25 ตัวของคุณ คุณสามารถค้นหาได้จากที่เก็บแผ่นดิสก์การติดตั้งภายในแพคเกจ Windows หรือในอีเมลการยืนยันหากคุณซื้อและดาวน์โหลด Windows 7 ทางออนไลน์ สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows 7 ให้ดูที่ การติดตั้ง Windows 7 และการติดตั้งใหม่

 1. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้ Windows รุ่นที่ใช้งานอยู่เริ่มระบบตามปกติ แล้วเลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • ถ้าคุณดาวน์โหลด Windows 7 ไว้ ให้เรียกดูแฟ้มการติดตั้งที่คุณดาวน์โหลด แล้วจึงคลิกสองครั้ง (บ่อยครั้งเรียกว่าเป็นแฟ้ม โปรแกรมประยุกต์ ภายใต้คอลัมน์ ชนิด)

  • หากคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 ให้ใส่แผ่นดิสก์ลงในคอมพิวเตอร์ การติดตั้งควรเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หากการติดตั้งไม่เริ่มต้น ให้คลิกปุ่ม เริ่ม คลิก คอมพิวเตอร์ คลิกสองครั้งที่ดีวีดีไดรฟ์เพื่อเปิดแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 แล้วคลิกสองครั้งที่ setup.exe

  • หากคุณดาวน์โหลด Windows 7 ไว้ใน USB แฟลชไดรฟ์ ให้เสียบไดรฟ์ดังกล่าวเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ การติดตั้งควรเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หากการติดตั้งไม่เริ่มต้น ให้คลิกปุ่ม เริ่ม คลิก คอมพิวเตอร์ คลิกสองครั้งที่ไดรฟ์ แล้วคลิกสองครั้งที่ setup.exe

 2. บนเมนู ติดตั้ง Windows ให้คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้

 3. บนหน้า รับการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับการติดตั้ง ขอแนะนำให้ขอรับการปรับปรุงล่าสุด เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าการติดตั้งจะเป็นผลสำเร็จ และช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการถูกคุกคามด้านความปลอดภัย คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อรับการปรับปรุงการติดตั้ง ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หน้านี้อาจไม่ปรากฏขึ้น

 4. บนหน้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้คลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

 5. บนหน้า คุณต้องการการติดตั้งชนิดใด ให้คลิก กำหนดเอง

 6. บนหน้า คุณต้องการติดตั้ง Windows ไว้ที่ใด ให้เลือกพาร์ติชันที่คุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใหม่

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้ง Windows บนพาร์ติชันที่ต่างจากพาร์ติชันที่ Windows รุ่นก่อนหน้าติดตั้งอยู่

 7. คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มการติดตั้ง คุณอาจจะเห็นรายงานความเข้ากันได้

หมายเหตุต้องการความช่วยเหลือหรือไม่