เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับพีซีของคุณ หรือเพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่บนเครือข่ายในบ้านของคุณ โดยปกติแล้ว คุณจะสามารถเริ่มพิมพ์ได้ทันที Windows สนับสนุนเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ และคุณอาจไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์พิเศษของเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณกำลังใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 การสนับสนุนเพิ่มเติมและโปรแกรมควบคุมของเครื่องพิมพ์จะมีพร้อมให้บริการผ่านทาง Windows Update

เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์

โดยส่วนใหญ่แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำในการติดตั้งเครื่องพิมพ์คือการเชื่อมต่อกับพีซีของคุณ เพียงเสียบสาย USB จากเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่ว่างอยู่ในเครื่องพีซีของคุณ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์แบบไร้สายที่ไม่ได้ถูกเพิ่มลงบนเครือข่ายในบ้านของคุณ ให้ดูคำแนะนำที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เพื่อเรียนรู้วิธีการเพิ่มเครื่องพิมพ์

  • ถ้ามีบุคคลอื่นในบ้านของคุณได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้แล้วและได้ตั้งค่าให้ใช้ร่วมกันได้ คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปและใช้เครื่องพิมพ์ดังกล่าวได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ โฮมกรุ๊ปตั้งแต่ต้นจนจบ

  • ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและรับซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

การตรวจดูว่ามีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้หรือไม่

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

  2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก อุปกรณ์

    ถ้ามีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ของคุณไว้แล้ว เครื่องพิมพ์ควรแสดงให้เห็นภายใต้ เครื่องพิมพ์

  3. ถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงอยู่ ให้แตะหรือคลิก เพิ่มอุปกรณ์ แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ที่จะติดตั้ง

ถ้าเครื่องพิมพ์ไม่แสดงให้เห็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์ไว้แล้วและตรวจสอบอีกครั้งว่าสายต่อทั้งหมดถูกเสียบไว้แล้วอย่างแน่นหนา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ ให้ดูที่ สิ่งที่ต้องทำเมื่ออุปกรณ์แบบมีสายได้รับการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต่อกับพีซีของคุณโดยตรง) หรือ ทำไม Windows จึงไม่พบอุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์แบบไร้สายอื่นๆ ของฉัน (สำหรับเครื่องพิมพ์แบบไร้สาย)ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่