การติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายในบ้าน


วิธีพื้นฐานในการทำให้เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานกับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายในบ้านของคุณมีสองวิธีด้วยกัน ดังต่อไปนี้

 • ต่อเครื่องพิมพ์โดยตรงกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่าย

 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์สแตนด์อโลนบนตัวเครือข่ายเอง

บทความนี้จะอธิบายวิธีดำเนินการทั้งสองอย่างใน Windows อย่างไรก็ตาม คุณควรศึกษาคำแนะนำในการติดตั้งและการตั้งค่าเฉพาะจากข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณก่อนเสมอ

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งานและต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าเครื่องพิมพ์

การติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน

ตามหลักแล้ว วิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปมากที่สุดในการทำให้เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานกับเครือข่ายในบ้านคือ การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับพีซีเครื่องหนึ่งบนเครือข่าย แล้วสั่งให้ Windows อนุญาตให้มีการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน สิ่งนี้เรียกว่า เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน

ประโยชน์ของการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันคือสามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์แบบ USB ทั้งหมด ข้อเสีย คอมพิวเตอร์โฮสต์จะต้องเปิดไว้ตลอดเวลา มิฉะนั้นเครื่องที่เหลือบนเครือข่ายจะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้

ใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้ การติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันบางครั้งอาจไม่ง่ายนัก แต่คุณลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้านใหม่ใน Windows 7 ที่เรียกว่า 'โฮมกรุ๊ป' ทำให้กระบวนการนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างมาก

เมื่อตั้งค่าเครือข่ายเป็นโฮมกรุ๊ป เครื่องพิมพ์และแฟ้มบางแฟ้มจะถูกกำหนดให้ใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของโฮมกรุ๊ปและวิธีใช้งาน ให้ดูที่ โฮมกรุ๊ป: การเชื่อมโยงที่แนะนำ

ถ้าคุณได้ตั้งค่าโฮมกรุ๊ปแล้วและต้องการเข้าถึงเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในโฮมกรุ๊ปอื่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อต้องการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ของโฮมกรุ๊ปด้วยตนเอง

 1. บนคอมพิวเตอร์ที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่ ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ โฮมกรุ๊ป แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย เครื่องพิมพ์ ถูกเลือก (ถ้ายังไม่ได้เลือก ให้เลือกแล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง)

 3. ไปยังคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการพิมพ์

 4. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

 5. คลิก ติดตั้งเครื่องพิมพ์

 6. ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับเครื่องพิมพ์ ให้คลิก ติดตั้งโปรแกรมควบคุม ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ

หมายเหตุ

 • หลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้ว คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ในทุกโปรแกรมเหมือนกับว่ามีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์จะต้องเปิดเครื่องไว้เพื่อให้สามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้

 • โฮมกรุ๊ปไม่มีอยู่ใน Windows Server 2008 R2

การติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย

เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอุปกรณ์สแตนด์อโลน ซึ่งก่อนหน้านี้จะพบเป็นส่วนมากในสำนักงานขนาดใหญ่

ปัจจุบันนี้ ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ได้นำเสนอเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ราคาถูกที่ได้รับการออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็นเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายในบ้านมากขึ้น เครื่องพิมพ์บนเครือข่ายมีข้อได้เปรียบสำคัญประการหนึ่งที่เหนือกว่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันคือ เป็นเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งานเสมอ

เครื่องพิมพ์บนเครือข่ายทั่วไปมีอยู่สองชนิด ได้แก่ แบบผ่านสายและไร้สาย

 • เครื่องพิมพ์แบบผ่านสายมีพอร์ตอีเทอร์เน็ต ซึ่งคุณใช้เชื่อมต่อกับเราเตอร์หรือฮับผ่านสายอีเทอร์เน็ต

 • เครื่องพิมพ์ไร้สายโดยทั่วไปจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านของคุณโดยใช้ Wi‑Fi หรือเทคโนโลยี Bluetooth

เครื่องพิมพ์บางชนิดสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งสองแบบ คำแนะนำที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้อย่างชัดเจน

เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย แบบไร้สาย หรือแบบ Bluetooth

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์

 3. ใน 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์' ให้คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย แบบไร้สาย หรือแบบ Bluetooth

 4. ในรายการเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งาน ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป

 5. ถ้าได้รับพร้อมท์ ให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการคลิก ติดตั้งโปรแกรมควบคุม ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 6. ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมในตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

เคล็ดลับ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิในการใช้เครื่องพิมพ์เหล่านี้ก่อนที่จะเพิ่มไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • คุณสามารถตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้งานได้หรือไม่ด้วยการพิมพ์หน้าทดสอบ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ การพิมพ์หน้าทดสอบต้องการความช่วยเหลือหรือไม่