การติดตั้งโปรแกรม


คุณสามารถทำอะไรได้มากมายด้วยโปรแกรมและคุณลักษณะต่างๆ ที่มีอยู่ใน Windows แต่คุณคงต้องการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ด้วย

วิธีการที่คุณจะเพิ่มโปรแกรมได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าแฟ้มการติดตั้งของโปรแกรมดังกล่าวถูกเก็บไว้ที่ใด โดยปกติแล้ว โปรแกรมต่างๆ จะถูกติดตั้งจากซีดีหรือดีวีดี จากอินเทอร์เน็ต หรือจากเครือข่าย ถ้าคุณต้องการถอนการติดตั้งหรือทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูที่ การถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมจากซีดีหรือดีวีดี

 • ใส่ดิสก์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  หลายโปรแกรมที่ติดตั้งจากซีดีหรือดีวีดีจะเปิดใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งสำหรับโปรแกรมนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ในกรณีเช่นนี้ กล่องโต้ตอบ 'เล่นอัตโนมัติ' จะปรากฏขึ้น และคุณสามารถเลือกที่จะเรียกใช้ตัวช่วยสร้างดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เล่นอัตโนมัติ: คำถามที่ถามบ่อย

  ถ้าโปรแกรมไม่เริ่มการติดตั้งโดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับโปรแกรม ข้อมูลนี้มักจะให้คำแนะนำสำหรับการติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเอง ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ คุณยังสามารถเรียกดูจากดิสก์และเปิดแฟ้มการติดตั้งโปรแกรม ซึ่งโดยปกติจะมีชื่อเป็น Setup.exe หรือ Install.exe ถ้าโปรแกรมของคุณได้รับการเขียนขึ้นสำหรับ Windows รุ่นก่อน ให้ดูที่ การทำให้โปรแกรมรุ่นเก่ากว่าทำงานได้ใน Windows รุ่นนี้

การติดตั้งโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ต

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ให้คลิกการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมดังกล่าว

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมทันที ให้คลิก เปิด หรือ เรียกใช้ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  • เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมในภายหลัง ให้คลิก บันทึก และดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้งมาไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้งโปรแกรม ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้มดังกล่าว แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ ตัวเลือกนี้จะปลอดภัยกว่า เพราะคุณสามารถสแกนแฟ้มการติดตั้งดังกล่าวเพื่อตรวจจับไวรัสก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ

 • เมื่อจะดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไว้ใจผู้เผยแพร่โปรแกรมและเว็บไซต์ที่เสนอโปรแกรมดังกล่าว

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมจากเครือข่าย

ถ้าคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับโดเมน (เช่น เครือข่ายภายในองค์กร) ที่มีโปรแกรมต่างๆ ให้คุณสามารถเพิ่มได้ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้จาก 'แผงควบคุม'

 1. เปิด 'รับโปรแกรม' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ จากนั้น ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ติดตั้งโปรแกรมจากเครือข่าย

 2. คลิกโปรแกรมที่อยู่ในรายการ แล้วคลิก ติดตั้ง

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน