การติดตั้งหรือการเอาฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ออก


การติดตั้งฮาร์ดดิสก์ใหม่เป็นงานปรับรุ่นทั่วไปอย่างหนึ่ง เป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วยขยายเวลาการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีพื้นที่การจัดเก็บเหลืออยู่ เมื่อคุณติดตั้งฮาร์ดดิสก์ภายในหรือภายนอกใหม่ คุณสามารถเพิ่มเนื้อที่ดิสก์ทั้งหมดได้หลายครั้ง เนื่องจากฮาร์ดดิสก์ทุกวันนี้มีขนาดใหญ่กว่าสองสามปีที่ผ่านมาอย่างมาก

ฮาร์ดดิสก์ภายนอก

วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเพิ่มเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์คือ เสียบฮาร์ดดิสก์ภายนอก ถ้าคุณเพิ่มฮาร์ดดิสก์ภายนอก ฮาร์ดดิสก์ภายนอกไม่สามารถทำงานได้เหมือนฮาร์ดดิสก์หลักที่คุณติดตั้ง Windows แต่คุณสามารถใช้ฮาร์ดดิสก์นี้เป็นดิสก์สำรองเพื่อเก็บโปรแกรมและแฟ้ม การเพิ่มฮาร์ดดิสก์ภายนอกเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มเนื้อที่เพิ่มเติมจำนวนมากสำหรับจัดเก็บภาพถ่ายดิจิทัล วิดีโอ เพลง และแฟ้มอื่นๆ ที่ต้องใช้เนื้อที่ดิสก์จำนวนมาก

เมื่อต้องการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ภายนอก เพียงเสียบฮาร์ดดิสก์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์และต่อสายไฟ ฮาร์ดดิสก์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเสียบอยู่กับ USB พอร์ต แต่บางฮาร์ดดิสก์ก็เสียบอยู่กับ Firewire (ซึ่งรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า IEEE 1394) หรือ external Serial ATA (eSATA) พอร์ต สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม ให้ดูจากข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ภายนอกของคุณ คุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งอุปกรณ์ USB

ภาพประกอบของพอร์ตและสายเคเบิล USB ทั่วไป
คุณสามารถติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกส่วนใหญ่ได้ง่ายๆ แค่เพียงเสียบเข้ากับ USB พอร์ต

ฮาร์ดดิสก์ภายใน

ฮาร์ดดิสก์ภายในเชื่อมต่อกับแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์โดยใช้ส่วนติดต่อ IDE หรือ SATA ฮาร์ดไดรฟ์ใหม่ส่วนใหญ่ให้มาพร้อมกับสายเคเบิลเชื่อมต่อแบบ IDE หรือ SATA ขึ้นอยู่กับชนิดของไดรฟ์

การติดตั้งฮาร์ดดิสก์ภายในเป็นงานที่ยุ่งยากกว่าเล็กน้อย โดยเฉพาะถ้าคุณต้องการให้ดิสก์ใหม่เป็นฮาร์ดดิสก์หลักที่ติดตั้ง Windows เมื่อต้องการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ภายใน คุณต้องเปิดฝาของเครื่องคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อสายเคเบิล

เครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปส่วนใหญ่มีที่ว่างสำหรับฮาร์ดดิสก์ภายในอย่างน้อยสองฮาร์ดดิสก์ แล็ปท็อปมีที่ว่างสำหรับฮาร์ดดิสก์เพียงหนึ่งฮาร์ดดิสก์เท่านั้น ถ้าคุณกำลังจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์หลักแทนการเพิ่มฮาร์ดดิสก์สำรอง คุณต้องติดตั้ง Windows หลังจากเชื่อมต่อดิสก์แล้ว

หมายเหตุ

 • ฮาร์ดดิสก์ภายในจำนวนมากมีจัมเปอร์พินที่คุณต้องติดตั้งเพื่อกำหนดให้ฮาร์ดดิสก์เป็นฮาร์ดดิสก์หลักที่ใช้ติดตั้ง Windows หรือเป็นดิสก์รอง (สำรอง) สำหรับจัดเก็บโปรแกรมและแฟ้ม จัมเปอร์เหล่านี้เป็นปลอกพลาสติกเล็กๆ ที่สวมเข้ากับจัมเปอร์พินโลหะที่ถูกต้อง สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม ให้ดูข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ภายใน

แสดงทั้งหมด

การเอาออกและการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ภายใน

 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ถอดสายไฟ และเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ออก ถ้าคุณใช้แล็ปท็อป ให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ผลิตว่ามีแผงประเภทใดที่คุณสามารถถอดออกได้เพื่อเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ได้โดยสะดวก

 2. ถอดสายเคเบิลทั้งหมดที่ต่ออยู่กับฮาร์ดดิสก์แล้วนำฮาร์ดดิสก์ออกมา จดจำสายไฟที่คุณถอดออกเนื่องจากคุณต้องเสียบสายไฟเส้นเดิมเข้ากับฮาร์ดดิสก์ใหม่ ถ้ามีสกรูยึดติดฮาร์ดดิสก์ไว้ คุณต้องใช้ไขควงเล็กๆ ไขออกมา ฮาร์ดดิสก์จำนวนมากจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกบนรางที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาตรวจสอบจากข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์

 3. ใส่ฮาร์ดดิสก์ใหม่และเชื่อมต่อเข้ากับสายไฟเส้นเดิมในที่เดียวกับที่นำฮาร์ดดิสก์ออก สายไฟเส้นหนึ่งเชื่อมระหว่างดิสก์กับแหล่งจ่ายไฟ อีกเส้นหนึ่งเชื่อมต่อดิสก์กับแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์

การเพิ่มฮาร์ดดิสก์ภายในใหม่ (โดยไม่เอาดิสก์ที่มีอยู่ออก)

 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ถอดสายไฟออก และเปิดฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณใช้แล็ปท็อป ให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ผลิตว่ามีแผงที่คุณสามารถถอดออกได้เพื่อให้เข้าถึงฮาร์ดดิสก์ได้โดยสะดวกหรือไม่

 2. ใส่ฮาร์ดดิสก์ใหม่ลงในช่องฮาร์ดดิสก์เปล่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องใช้ไขควงขนาดเล็กไขดิสก์ให้ยึดติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีวิธียึดฮาร์ดดิสก์แตกต่างกัน ส่วนใหญ่เลื่อนเข้าเลื่อนออกบนรางภายในเครื่อง

 3. ต่อสายเคเบิลเส้นหนึ่งจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์เข้ากับปลั๊กไฟด้านหลังฮาร์ดดิสก์

 4. เชื่อมต่อสายเคเบิล IDE หรือสายเคเบิล SATA จากด้านหลังของดิสก์เข้ากับตัวเชื่อมต่อ‎ IDE หรือ SATA บนแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของฮาร์ดดิสก์ที่คุณมี สายเคเบิล IDE มีขนาดกว้างแบนและมีตัวเชื่อมต่อขนาดใหญ่ ขณะที่สายเคเบิล SATA บางและมีตัวเชื่อมต่อขนาดเล็ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้ฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่

ถ้าคุณติดตั้งฮาร์ดดิสก์ใหม่ของคุณอย่างถูกต้อง คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ควรจะรู้จักฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อคุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS)จะตรวจหาฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่เป็นพาร์ติชันหลักที่ติดตั้ง Windows คุณจะต้องติดตั้ง Windows ลงบนดิสก์ก่อนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ คุณจะต้องใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 ในการติดตั้งนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาใน Help and Support สำหรับ "การติดตั้งและการติดตั้ง Windows ใหม่"

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่เป็นดิสก์สำรอง (ตัวที่ไม่มี Windows) คุณควรสามารถมองเห็นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตัวใหม่ในครั้งต่อไปที่คุณเปิดเครื่องและเข้าสู่ระบบ Windows หลังจาก Windows เริ่มต้น ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก คอมพิวเตอร์ แล้วค้นหาไดรฟ์ใหม่ของคุณ อักษรที่กำหนดสำหรับไดรฟ์ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณไม่พบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ใหม่ ให้ลองหาใน 'การจัดการคอมพิวเตอร์'
 1. เปิด 'การจัดการคอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ ที่เก็บ ให้คลิก การจัดการดิสก์ แล้วค้นหาไดรฟ์ใหม่

คุณอาจต้องฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ก่อนที่จะใช้งาน สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่ การฟอร์แมตดิสก์และไดรฟ์: คำถามที่ถามบ่อย ทำตามคำแนะนำเดียวกันนี้เพื่อฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ตัวเดิมที่มีข้อมูลที่คุณต้องการลบ

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รู้จักฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ ให้ตรวจสอบจากคำแนะนำในการติดตั้งที่มาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์อีกครั้ง ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม ให้ดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

หมายเหตุ

 • คุณสามารถแบ่งฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ให้มีมากกว่าหนึ่งพาร์ติชัน ซึ่งแต่ละพาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์สามารถถูกฟอร์แมตและได้รับการกำหนดตัวอักษรไดรฟ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดการฮาร์ดดิสก์: การเชื่อมโยงที่แนะนำต้องการความช่วยเหลือหรือไม่