การติดตั้งอุปกรณ์ USB


USB (universal serial bus) การเชื่อมต่อที่มักจะใช้ในการต่ออุปกรณ์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ เว็บแคม กล้องดิจิทัล โทรศัพท์เคลื่อนที่ และฮาร์ดดิสก์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะระบุการเชื่อมต่อ USB ได้จากสัญลักษณ์ที่มักแสดงอยู่บนตัวเชื่อมต่อ

ภาพประกอบของสัญลักษณ์การเชื่อมต่อ USB
สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ USB

อุปกรณ์หลายอย่างต้องมีการเสียบสายเคเบิล USB เข้ากับอุปกรณ์ก่อน จึงจะสามารถนำไปเสียบเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ส่วนอุปกรณ์ USB อื่นๆ เช่น เมาส์และแป้นพิมพ์รุ่นเก่า จะมีสายเคเบิล USB ติดมากับตัวอุปกรณ์เป็นแบบถาวรอยู่แล้ว และอุปกรณ์ USB บางอย่าง เช่น USB แฟลชไดรฟ์ จะมีตัวเชื่อมต่อ USB ในตัวสำหรับเสียบเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล

อุปกรณ์ USB เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายที่สุด ครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เสียบเข้ากับพอร์ต USB Windows จะระบุอุปกรณ์และติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นั้นโดยอัตโนมัติ โปรแกรมควบคุมช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได้ ถ้าไม่มีโปรแกรมควบคุม อุปกรณ์ USB ที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์หรือเว็บแคม จะทำงานไม่ถูกต้อง

ก่อนการติดตั้งอุปกรณ์

ให้ตรวจสอบคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมก่อนการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือไม่ แม้ว่าโดยปกติแล้ว Windows จะทำสิ่งนี้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ แต่สำหรับอุปกรณ์บางอย่าง คุณจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง ในกรณีดังกล่าว ผู้ผลิตอุปกรณ์จะให้ดิสก์ซอฟต์แวร์และคำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ ก่อนการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ถ้าอุปกรณ์ USB ของคุณมาพร้อมกับซอฟต์แวร์จากผู้ผลิต ให้ตรวจสอบดูว่าซอฟต์แวร์เข้ากันได้กับ Windows รุ่นนี้ ถ้าเข้ากันไม่ได้ หรือไม่มีการระบุว่าได้รับการออกแบบมาสำหรับ Windows รุ่นใด ให้ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนเพื่อดูว่า Windows สามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้หรือไม่

ถ้าคำแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณไม่ตรงกับข้อมูลในหัวข้อนี้ ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านั้น

การต่อและการเปิดอุปกรณ์

เมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์ USB ใดๆ เพียงต่ออุปกรณ์นั้นเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ อุปกรณ์ USB บางอย่างมีสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องที่คุณควรเปิดก่อนทำการเชื่อมต่อ ถ้าอุปกรณ์ของคุณใช้สายไฟ ให้ต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นเปิดสวิตช์ก่อนเชื่อมต่อ

ต่อจากนั้นให้เลือกพอร์ต USBที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณด้วย ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมี USB พอร์ตอยู่ทางด้านหน้า ให้ลองใช้พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งถ้าคุณวางแผนที่จะเชื่อมต่อและยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์บ่อยครั้ง (คุณสามารถใช้พอร์ตใดก็ได้ในครั้งต่อไปที่คุณต่ออุปกรณ์)

ภาพประกอบของพอร์ตและสายเคเบิล USB ทั่วไป
สายเคเบิลและ USB พอร์ตทั่วไป

ต่อสายอุปกรณ์เข้ากับ USB พอร์ต ถ้า Windows พบอุปกรณ์และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับแจ้งว่าอุปกรณ์นั้นพร้อมใช้งาน ถ้าไม่พบ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่ดิสก์ที่มีโปรแกรมควบคุม

รูปภาพของข้อความการแจ้งให้ทราบที่ระบุว่าอุปกรณ์ถูกติดตั้งแล้ว
Windows จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือไม่

ในบางครั้ง Windows ไม่รู้จักอุปกรณ์ USB และไม่มีดิสก์ซึ่งมีโปรแกรมควบคุมมาพร้อมกับอุปกรณ์ ในกรณีนั้น คุณสามารถลองค้นหาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ออนไลน์ โดยเริ่มตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ ส่วนใหญ่ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมได้จากส่วน "สนับสนุน" ของไซต์ดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

หากคุณต้องการดูวิดีโอ ให้ดูที่ รูปภาพของปุ่ม 'เล่น'Video: Connect devices to your computer.

เคล็ดลับ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ได้รับพลังงานเพียงพอ ถ้าอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้องเมื่อเชื่อมต่อกับฮับ USB ให้ลองเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งของคอมพิวเตอร์โดยตรง บางพอร์ตบนฮับ USB จอภาพ หรืออุปกรณ์อื่นที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีพลังงานไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ของคุณ

    อุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น USB แฟลชไดรฟ์และเมาส์ และอุปกรณ์ที่มีสายไฟ เช่น เครื่องพิมพ์ โดยทั่วไปแล้ว จะทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อเชื่อมต่อกับ USB ฮับที่ไม่มีไฟ อุปกรณ์บางอย่างที่ใช้กำลังไฟมากกว่า เช่น สแกนเนอร์ที่เชื่อมต่อกับ USB และกล้องเว็บ จำเป็นต้องใช้ฮับที่มีสายไฟเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่อกับพอร์ต USB ที่ถูกต้อง อุปกรณ์ที่ถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก เช่น ฮาร์ดดิสก์ภายนอก สแกนเนอร์ และกล้องวิดีโอ จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูง คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าบางรุ่นจะมีเฉพาะ USB พอร์ต 1.x หรือ USB พอร์ต 1.x และ 2.0 รวมกัน ถ้าอุปกรณ์ของคุณต้องใช้พอร์ตที่มีความเร็วสูงเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตที่คุณกำลังใช้สนับสนุน USB 2.0 ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีเฉพาะ USB พอร์ต 1.x คุณสามารถเพิ่ม USB พอร์ต 2.0 ได้โดยการติดตั้ง USB การ์ด 2.0 ภายในคอมพิวเตอร์

การยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์

อุปกรณ์ USB ส่วนใหญ่สามารถเอาออกและถอดสายออกได้ เมื่อถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น USB แฟลชไดรฟ์ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลไปยังอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเอาออก ถ้าอุปกรณ์มีไฟแสดงกิจกรรม ให้รอสองสามวินาทีหลังจากไฟหยุดกะพริบก่อนที่จะถอดออก

ถ้าคุณเห็นไอคอน 'เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย' รูปภาพของไอคอน 'เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย' ในพื้นที่แจ้งให้ทราบทางด้านขวาของแถบงาน คุณจะสามารถใช้ไอคอนนี้เพื่อเป็นตัวชี้ว่าอุปกรณ์ทำงานเสร็จสิ้นแล้วและพร้อมที่จะให้เอาออก คลิกที่ไอคอน และคุณจะเห็นรายการอุปกรณ์ คลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเอาออก Windows จะแสดงการแจ้งให้คุณทราบว่าขณะนี้คุณสามารถเอาอุปกรณ์ออกได้อย่างปลอดภัยแล้ว

หมายเหตุ

  • นอกจากนี้คุณยังสามารถเอาอุปกรณ์ออกจากโฟลเดอร์ 'คอมพิวเตอร์' ได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก คอมพิวเตอร์ คลิกขวาที่อุปกรณ์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ออก


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่